Poslanci odsouhlasili emisní stropy a nízkoemisní zóny

25.3.2011 - PRAHA | Novinky
Novelu zákona o ovzduší, která má umožnit zavedení nízkoemisních zón pro auta ve městech a hlavně stanovení emisních stropů pro velké průmyslové zdroje znečištění, schválili dnes poslanci ve sněmovně.

Nízkoemisní zóny v oblastech s překračovanými imisními limity by měly být oblastmi, do kterých budou moci jezdit pouze vozidla s nízkými exhalacemi. Zároveň však pro auta musí existovat objízdná trasa stejné nebo vyšší třídy.

„Nízkoemisní zóny existují v některých městech v zahraničí, ale záleží na tom, zda současná dopravní infrastruktura u nás, například v Ostravě, umožní jejich vymezení," komentovala novelu Vendula Krčmářová z Arniky. „Oproti tomu emisní stropy pro průmyslové podniky by mohly přinést výraznější snížení emisí. Uvidíme, jak se úřady vypořádají s jejich aplikací na jednotlivé podniky," dodala Krčmářová. Emisní stropy v praxi znamenají, že pro látky znečišťující ovzduší bude stanoveno maximální množství, které může být za rok v dané oblasti vyprodukováno.

Proti schválení emisních stropů vystupovala poslankyně Konečná (KSČM), která je označila za nástroj pro vydírání průmyslových podniků a zároveň významných zaměstnavatelů. Ve svém projevu tvrdila, že emisní stropy a emisní limity jsou to samé a že stejnou měrou, jako průmyslové podniky, se na znečištění podílí doprava a lokální topeniště. Její pozměňovací návrhy, o nichž se netajila, že vzešly ze strany Svazu průmyslu, však nebyly přijaty.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí