Pošlete e-mail nebo fax ministrovi Kužvartovi s Vaším názorem na vodní díla na Labi

15.1.2002 - ČR | Novinky
Do konce ledna by mělo padnout rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o výsledku procesu EIA (hodnocení vlivu staveb na životní prostředí) k plánované výstavbě vodních děl na Labi a je to pravděpodobně jedna z posledních možností vyjádřit svůj názor a proces ovlivnit.
Můžete to udělat tím, že pošlete e-mail nebo fax ministrovi životního prostředí RNDr. Miloši Kužvartovi například tohoto znění:
"Vážený pane ministře, obracím/me se na Vás ve věci plánované výstavby vodních děl na řece Labi v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a České středohoří, protože se obáváme nevratných zásahů do tohoto přírodně a krajinářsky velmi cenného a zachovalého uzemí a vymizení dalších kriticky ohrožených rostlin a živočichů.
Prosíme, abyste nedopustil devastaci tohoto území výstavbou vodních stupňů a neudělil pro tuto výstavbu výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyjadřujeme podporu Vám i Ministerstvu životního prostředí ČR v úsilí zachránit dolní české Labe neporušeně pro další generace a přeji/přejeme Vám krásný den."

E-mail ministra životního prostředí je ministr@env.cz a faxové číslo 02/67126970.
Podrobnější informace o celém záměru najdete na http://labe.arnika.org.

Banner-stika

Sledujte nás: