Posuzování stavu stromů

Při posuzování zdravotního stavu stromu se hodnotí mnoho faktorů. Vitalita neboli životaschopnost je atribut, kterým se posuzuje určitá vývojová tendence jedince.

Posouzení může kvalitně provést pouze odborník, který je schopen na základě zjištěných skutečností posoudit stav stromu jako celku a  odhadnout, jak se bude dále vyvíjet. Výsledkem hodnocení je odborný posudek, který obsahuje zhodnocení současného stavu dřeviny, navrhuje  opatření, která se mají provést  - odborné ošetření (vazba koruny, prořezání větví, zakrytí dutin atd.) nebo kácení.

Níže uvedených znaků si může na stromě povšimnout i laik. Mohou vám pomoci, pokud si například nejste jisti úplností a správností vyhotoveného posudku nebo chcete zažádat o povolení ke skácení stromu.

 

Olistění

Olistění je důležité kritérium pro posouzení vitality stromu. Nelze ho však použít v období vegetačního klidu, kdy dochází k přirozenému opadu listí.

Plodnice dřevokazných hub

Existuje mnoho druhů dřevokazných hub. Mohou mít podobu známých chorošů (diskovité plodnice), lupenitých povlaků či například drobných kuliček, mezi dřevokazné houby patří i jedlá hlíva ústřičná.

Mycelium (podhoubí, tvořené vlákny) dřevokazných hub skrytě prorůstá dřevem, z něhož získává živiny, přičemž rozkládá stavební hmotu stromu. Viditelné plodnice hub se objeví na povrchu napadeného dřeva s odstupem času, někdy i po několika letech. Dřevokazné houby zhoršují mechanické vlastnosti dřeva a způsobují tzv. bílou nebo červenohnědou hnilobu.

Suché větve

Suché větve jsou často důkazem zanedbané péče o strom. O strom je potřeba pečovat a uschlé větvě průběžně prořezávat.

Výmladky

Výmladky jsou výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních (fotosyntetizujících) orgánů. Z hlediska posouzení vitality je důležité, kde jsou výhony umístěny – čím je strom méně vitální, tím více stahuje výhony ke kmeni.

Poškození kmene či větví

Hodnotí se mechanické poškození zasahující do kambia (tkáně, která produkuje dřevo a lýko), případně do hlubších vrstev, včetně poškození kořenových náběhů. Ránou mohou pronikat do dřeva patogeny, např. dřevokazné houby.

Pokud je strom dostatečně vitální, poradí si s ránou sám a utvoří tzv. kalus (hojivé pletivo, tvořící ochrannou „jizvu“).

Boule na kmeni

Výrazné, často velké boule na kmeni jsou způsobeny infekcí bakteriemi (na stromu tak vzniká jakýsi nádor). Většinou nepůsobí stromu jiné problémy.

Tvarové změny větví (malformace)

vznikají v důsledku snižování vitality, jde o redukci větvení prvního a druhého řádu na hlavních větvích.

Dutiny a hniloby

Posuzuje se rozsah a lokalizace dutin. Dutina sama o sobě problematická být nemusí, zachycuje se v ní ovšem voda, prach a může tak přispívat ke vzniku hniloby. Na druhou stranu poskytují dutiny útočiště různým živočichům. U hodnotných stromů, které jsou jinak v pořádku, se může provést odborné vyčištění a zakrytí dutin. U některých druhů dřevin je tvorba dutin v určitém věku typická a nepatogenní. V dutině se může nacházet trouch – jemný materiál z rozložené dřevní hmoty, který slouží k vývoji některým (ohroženým) druhům hmyzu.

Těžiště a geometrie stromu

Posuzuje se ke vztahu k možnému rozlomení. Problematické mohou být tzv. tlakové vidlice (rozvětvení stromu, kdy vzniká velký tlak a hrozí rozlomení).

Defekty v prostoru kořenů

Mohou to být plodnice dřevokazných hub, popraskaná půda nebo dutiny. Při výkopových pracech bývají často poškozeny kořenové náběhy.