Potraviny v obalech z PVC

znaceni pvcAčkoliv je množství PVC určeného pro balení potravin v porovnání s celkovou produkcí tohoto polymeru relativně malé, z hlediska možných vlivů na lidské zdraví se jedná o velmi citlivou oblast. Je to dáno tím, že PVC obsahuje mnoho přísad, které v něm nejsou pevně chemicky vázány, a proto se mohou z obalového materiálu uvolňovat, což může při styku s potravinami představovat vážný problém.  Z tohoto hlediska jsou nejdiskutovanější zejména pružné PVC obaly, které obsahují velké množství změkčovadel. Přečtěte si na našich webových stránkách na toto téma článek

 Asi nejvíce používaným změkčovadlem pro výrobu potravinových PVC obalů je v současné době adipát DEHA (di-ethylhexyl adipát). Zvýšená obezřetnost by měla být přijata zejména v případě balení potravin s vyšším obsahem tuku, do kterých DEHA velmi dobře přechází. Množství uvolněného změkčovadla do velké míry závisí na době, po kterou byly potraviny s obalem ve styku a také na teplotě. Čím vyšší teplota, tím lépe se DEHA z obalu uvolňuje.

Vliv DEHA na lidské zdraví není jednoduché posoudit. Existují však studie, které testovaly vliv DEHA na laboratorních zvířatech. Podle nich tato látka může způsobovat abnormality u hlodavců, mění jaterní buňky, u jednoho ze dvou druhů hlodavců způsobuje rakovinu. Silnou diskusi na téma používání DEHA v potravinových obalech také rozpoutala zpráva Unie spotřebitelů, která si nechala otestovat několik druhů potravin balených v PVC na přítomnost tohoto změkčovadla. Z měření vyplynulo, že např. u vzorku sýra překročila koncentrace DEHA až 8 krát provizorní migrační limit stanovený Evropskou komisí.