Používejte recyklovaný papír

papirUkázka výrobků z recyklovaného papíru.Recyklace papíru má pozitivní dopad na životní prostředí. Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 14 stromů. Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách. Papír lze recyklovat 4x až 6x.

Recyklace papíru = třídit papír + kupovat výrobky ze sběrového papíru

Nabídka recyklovaných výrobků je celkem široká. Nové výrobky se objevují. Na našem trhu můžete koupit kancelářský papír, sešity a bloky, obálky, formuláře a tiskopisy, výrobky pro archivaci dokumentů, hygienické výrobky, papírové obaly a tašky. Ze sběrového papíru se vyrábí i tepelná izolace a mulčovací fólie.

Jak recyklované výrobky poznáte a kde je lze nakoupit?

Větší část výrobků ze sběrového papíru získalo ocenění „Ekologicky šetrný výrobek“. Na stránkách www.ekoznacka.cz naleznete pravidelně aktualizovaný přehled všech výrobců, kteří mohou značku používat, včetně sortimentu výrobků, pro který platí. My jsme pro Vás připravili Katalog výrobků, včetně návodu, jak výrobky snadno vyhledat na internetu. Na obrázku vidíte ekoznačky, které můžete nejčastěji vidět v našich obchodech.

Ekoznacky