Pracovní skupina IPENu pro těžké kovy

Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek (IPEN) sdružující přes 700 nevládních organizací z celého světa založila na jaře roku 2009 novou pracovní skupinu zaměřenou na problematiku těžkých kovů. Činnost této pracovní skupiny se zaměřuje především na problematiku rtuti, olova a kadmia ve vztahu k životnímu prostředí a jejich vlivu na lidské zdraví. Jejím koordinačním centrem se od počátku roku 2010 stal program Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Anglické stránky Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy