Praha- město pro život!

Chceme město, ve kterém se dobře žije a bydlí. Hlídáme úředníky, aby při plánování rozvoje Prahy naslouchali veřejnosti. Prosazujeme lepší pravidla výstavby. Pomáháme chránit parky před vykácením. Hledáme způsoby, jak ochladit metropoli před klimatickou změnou.

Praha se v posledních letech stala jedním z nejdražších měst v Evropě. Ceny bydlení a služeb se trvale zvyšují a stále více obyvatel si je nemůže dovolit. Developerská výstavba však není všelék na bytovou nouzi. Chybí jasná pravidla pro výstavbu, aby se investoři nezaměřovali pouze na luxusní investiční byty, ale také na rezidenční bydlení pro střední třídu nebo sociální byty. Přestože má hlavní město jeden z nejlepších systémů městské hromadné dopravy, ulice doslova přetékají osobními automobily. Statisíce aut denně projíždí centrem a snad každý obyvatel hlavního města pociťuje dopady extrémní dopravní zátěže nejen na kvalitu ovzduší. Každé léto také pociťujeme, že Praha se musí připravit na častější horko a sucho konkrétními opatřeními. Klíčové dokumenty, jako je Metropolitní plán však zelené plochy, které umí město ochladit, vymezují jako zastavitelné pozemky. V těchto oblastech dochází ke střetu zájmů investorů a obyvatel města. Udržet je v rovnováze je úkolem samosprávy. K tomu jí slouží zákony a především územní plán. Připravili jsme pro vás přehledný souhrn toho jak to celé funguje!