Příprava a harmonogram Metropolitního plánu

Příprava Metropolitního plánu se už několikrát zadrhla. První návrh se připravoval velmi dlouho a jeho zveřejnění se posunulo o několik let. Sešly se k němu desítky tisíc připomínek a je velkou neznámou, zda se je podaří zapracovat a plán schválit v náležitém termínu, který je nyní zákonem stanoven na 1. ledna 2023. V opačném případě Praze hrozí, že se ocitne bez územního plánu. To bude znamenat další chaos a nejistotu pro rozhodování o výstavbě v metropoli.

Aktuální harmonogram pořizování Metropolitního plánu je následující:

O co jde                             

Co se stane                

Jak se zapojit             

Kdy se stane

První fáze - zadání   

První fáze už skončila - to bylo projednání a schválení zadání Metropolitního plánu.

Přečtěte si připomínky k zadání a to, jak si s nimi magistrát poradil.

Zajímá vás více o zadání Metropolitního plánu? Podívejte se na stránky Institutu plánování a rozvoje.

Podávaly se připomínky

Září 2013 schváleno zadání

Druhá fáze - návrh a společné jednání

Na jaře 2018 byl zveřejněn návrh Metropolitního plánu k tzv. společnému jednání. K návrhu se vyjádřili spolky, městské části, i klíčové státní a městské instituce. Připomínky jsme pro vás shromáždili zde

Občané - každý mohl podávat připomínky. Připomínky uplatnily ii městské části.

Jaro/léto 2018

Třetí fáze - upravený návrh a veřejné projednání

Následující fází bude veřejné projednání. To je příležitost, kdy se občané mohou vyjádřit naposledy. Připomínky může podávat opět každý. Vlastníci nemovitostí mohou uplatnit námitky a také je možné zmocnit zástupce veřejnosti.

Jedná se o fázi, kdy se mohou vyjádřit vlastníci nemovitostí a občané mohou zmocnit zástupce veřejnosti. Přečtěte si více o tom, kdo je zástupce veřejnosti a jak ho zmocnit. Připomínky může magistrátu poslat každý. Městské části opět mohou uplatnit svoje připomínky. Proběhne veřejné projednání. Vše bude na úřední desce a na stránkách Institutu plánování a rozvoje.

Přelom roku 2020/2021

Čtvrtá fáze - schválení Metropolitního plánu

Když všechno půjde alespoň zčásti podle harmonogramu, může mít Praha v roce 2024 nový územní plán. Budou jej muset schválit zastupitelé. Jakmile bude územní plán schválen, je pravděpodobné, že proti němu bude podáno několik žalob. Proto je zapotřebí udělat vše pro to, aby byl územní plán kvalitní a u soudu obstál.

O projednaném plánu budou rozhodovat zastupitelé. Do jednoho roku od jeho schválení mohou vlastníci nemovitostí, spolky, zástupce veřejnosti a městské části podat žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten může celý plán nebo jeho části zrušit.

Konec roku 2022

Ohlédnutí za večerem Metropolitní plán: Jaká Praha bude? Z cyklu Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně

Druhý diskusní večer pořádaný ve spolupráci s Městskou knihovnou se konal 20. října a zaměřil se na aktuální téma Metropolitního plánu.

celý článek

Oslavili jsme narozeniny Metropolitního plánu Prahy!

Od schválení zadání připravovaného územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu, uběhlo už osm let. Magistrátní úředníci donedávna tvrdili, že spis o jeho pořizování neexistuje. Dokud nepadl rozsudek Nejvyššího správního soudu, že existovat musí.

celý článek

Nekonečný příběh Metropolitního plánu Prahy se píše už osm let

Přestože bylo zadání Metropolitního plánu schváleno již před osmi lety, jeho verze pro veřejné projednání stále není hotová a příprava nového územního plánu Prahy nabírá další zpoždění. Podle poslední verze harmonogramu měl být upravený návrh zveřejněn na letošní Vánoce, nyní ale představitelé města bez bližšího určení uvádějí jaro příštího roku.

celý článek

O Metropolitním plánu musí být veden spis

Klíčovou otázkou zůstává, kdo do něj smí nahlížet

PRAHA - Arnika uspěla v soudním sporu, který se týkal povinnosti vedení spisu o Metropolitním plánu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, že o Metropolitním plánu musí být veden spis, usvědčuje magistrátní odbor územního rozvoje z nezákonného počínání. Ten totiž tvrdil, že spis neexistuje. Nevedení spisu dokonce vyvolává otázky o zákonnosti celého procesu pořizování Metropolitního plánu.

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.