Příprava a harmonogram Metropolitního plánu

Příprava Metropolitního plánu se už několikrát zadrhla. První návrh se připravoval velmi dlouho a jeho zveřejnění se posunulo o několik let. Sešly se k němu desítky tisíc připomínek a je velkou neznámou, zda se je podaří zapracovat a plán schválit v náležitém termínu, který je nyní zákonem stanoven na 1. ledna 2023. V opačném případě Praze hrozí, že se ocitne bez územního plánu. To bude znamenat další chaos a nejistotu pro rozhodování o výstavbě v metropoli.

 

Aktuální harmonogram pořizování Metropolitního plánu


 

Projekt Trigemy na Invalidovně výbor navzdory pravidlům doporučil

Trigema plánuje gigantickou stavbu přímo na stanici metra Invalidovna. Divoce tvarovaná stavba má zahrnout vestibul metra, obchody a služby v parteru a ve vyšších patrech byty. Velká část z nich má však pouhých 20 m2, což je garsonka, ve které se téměř nedá žít. Nabízí se otázka, zda takové byty budou skutečně sloužit bydlení. Výbor územního rozvoje doporučil zastupitelům úpravu územního plánu, která by tento megalomanský projekt umožnila, ke schválení. A to navzdory hlasitému protestu místních i odborníky uznávaným hodnotám sídliště a dokonce navzdory vlastním pravidlům – u jiných změn výbor vyžaduje před jejich schválením uzavření smluv mezi developerem a městem, které by zaručily jednak podobu projektu a jednak finanční příspěvky městu na infrastrukturu. Developer tak pravděpodobně bude mít v tomto případě naprosto volné ruce.

 

celý článek

Otevřený dopis k problematické novele zákona o platformách pro krátkodobé ubytování

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zákonnou regulaci Airbnb. Ta ale problémy nevyřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné. Zákon může umožnit nejen provozování stávajících, ale dokonce podpoří vznik dalších ubytovacích kapacit na úkor trvalého bydlení, což je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů v době současné bytové a energetické krize. Společně s dalšími spolky a organizacemi proto v otevřeném dopise vyzýváme vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.

celý článek

MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší.

 Ministerstvo připravuje zákonnou regulaci Airbnb. Ta ale problémy nevyřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh novely zákona o cestovním ruchu,(1) která by měla regulovat poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených (problematika se zkracuje na Airbnb). Dle poslance Jakuba Michálka, který návrh zákona představil, by měl vyřešit neúnosnou situaci v Praze i jinde. S novým zákonem s celostátní platností, aplikovaným však převážně na centrum Prahy, nesouhlasí ani hlavní město prostřednictvím své Komise pro krátkodobé ubytovací služby. Zákon v předkládané podobě by legalizoval dnes nelegální užití staveb pro bydlení k poskytování ubytovacích služeb.(2) Ve výsledku by tak zákon nejen umožnil provozování stávajících, ale dokonce podpořil vznik dalších ubytovacích kapacit na úkor trvalého bydlení, což je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů v době současné bytové a energetické krize. Organizace a spolky proto v otevřeném dopise vyzývají vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.

celý článek

Ohlédnutí za večerem Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.?

Druhý diskusní večer z cyklu věnujícímu se novému návrhu Metropolitního plánu měl jasný cíl. Předat veřejnosti konkrétní informace potřebné k tvorbě a podání připomínek a námitek ve veřejném projednání, které probíhá do konce června 2022. 

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe