Právo na informace o toxických látkách

LARVíte, že prodejci a výrobci spotřebního zboží jako je textil, obuv, hračky, elektronika, nábytek nebo vybavení domácnosti jsou povinni vám na vyžádání sdělit, zda jejich výrobek obsahuje toxické látky? Článek 33 evropské chemické legislativy známé pod zkratkou REACH nařizuje firmám, aby sdílely informace napříč dodavatelským řetězcem, zda jejich výrobek obsahuje látku vzbuzující vážné obavy v koncentraci nad 0,1%. Spotřebitelům však tuto informaci poskytne prodejce pouze na vyžádání, a to do 45 dnů.

Nařízení je v podstatě bezzubé, protože jen málo spotřebitelů dotaz firmám dává. Navíc firma není povinna spotřebiteli vůbec odpovědět, pokud žádnou toxickou látku výrobek neobsahuje, což dělá komunikaci mezi spotřebiteli a dodavateli ještě složitější.

I proto se Arnika zapojila do evropského projektu nazvaného AskREACH financovaného z evropského fondu na ochranu životního prostředí (Life). Cílem projektu je poskytnout informace a nástroje pro spotřebitele, prodejce a výrobce týkající se tzv. látek vzbuzujících vážné obavy, což jsou látky způsobující rakovinu, perzistentní a bioakumulativní látky, které se v přírodě nerozkládají, ale hromadí se v živočišných tkáních, příp. látky poškozující hormonální systém člověka. 

Spotřebitelé získají díky projektu aplikaci do mobilních telefonů, která jim umožní okamžitě si od prodejců spotřebního zboží vyžádat informaci, zda daný produkt tyto toxické látky obsahuje či nikoli. Naopak výrobcům a prodejcům nabídne projekt potřebné nástroje umožňující jim sledovat tok toxických látek v jejich dodavatelském řetězci. To vytvoří potřebný tlak na výrobce nabízet primárně takové výrobky, které tyto látky vůbec neobsahují a stimulovat trh s ekologičtějším a bezpečnějším spotřebním zbožím.

Do projektu se vedle Arniky zapojilo dalších 19 neziskových ekologických a spotřebitelských organizací, státních institucí i vědeckých ústavů.

dbu

lifeBUNDlogo

 

 

Projekt AskREACH je financován EU LIFE programem (č. LIFE16 GIE/DE/000738) a projekt "Fragen Sie REACH"  je financován Deutsche Bundesstiftung Umwelt.