Nebezpečné výrobky - Předměty pro děti (87)

Obsahuje ftalát DEHP.
Výrobek  obsahuje ftaláty DINP a DBP a nonylfenol.
Obsahuje ftalát DEHP.
Obsahuje ftalát DEHP.
Vysoký obsah ftalátu
Vysoký obsah ftalátů.
Ve výrobku zjištěny dva ftaláty: DEHP a di- n-oktylftalátu (DNOP).
Vysoký obsah ftalátu DEHP
Vysoký obsah ftalátu.
Obsahuje ftalát DEHP.
Vysoký obsah ftalátu