Přes 1 000 Pražanů žádá zastupitele o zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu

28.4.2016 - Praha | Tiskové zprávy
Projednání podnětu je pro zastupitele hl. m. Prahy závazné
Arnika nashromáždila 1 036 podpisů pod podnět, který dnes zástupci Arniky podají při schůzi zastupitelstva. Pro pražské zastupitele je tudíž jeho projednání závazné. Arnika i podepsaní občané Prahy v návrhu apelují na zastupitele i radní, aby i v souladu s vlastními proklamacemi umožnili veřejnosti ovlivnit podobu zásadního dokumentu, který bude určovat tvář města následující desítky let. Součástí podnětu je i seznam deseti konkrétních doporučení, která participaci občanů pomohou uvést v praxi.

Podnět dnes do rukou primátorky předá přímo v průběhu schůze zastupitelstva Michal Křivohlávek z Arniky.

„Veřejnosti je od počátku znemožněno se do rozhodování o budoucnosti metropole zapojit. Přesto, že jsme opakovaně Kanceláří metropolitního plánu ujišťováni, že občané dostávají mimořádně výrazný prostor, neměli jsme doposud možnost se skutečně vyjádřit,“ říká Křivohlávek.

Návrh Arniky je v souladu s předvolebními sliby většiny politických stran i s usnesením rady Rady hl. m. Prahy ze 17. února 2015, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Hlavní město Praha si uvědomuje přínosy participativního plánování, tedy konceptu, který má za cíl harmonizovat názory mezi hlavními účastníky plánovacích procesů, budovat konsensus a předcházet konfliktům mezi stranami zastupujícími různé zájmy.“

„Těžko si představit vhodnější moment, kdy intenzivně zapojit veřejnost v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti participace. Metropolitní plán bude dokumentem, který předurčí podobu Prahy a do značné míry ovlivní, jak budou její obyvatelé žít. Plán musí stavět na širokém konsensu obyvatel. Právě u přelomového dokumentu bude pozdější zapojení postrádat smysl a bude už jen parodií,“ komentuje návrh Michal Křivohlávek.

Součástí návrhu je i deset konkrétních bodů shrnující praktické doporučení, která povedou k efektivní participaci občanů. Seznam nese označení „Občanský duch Metropolitního územního plánu; Deset kroků k efektivní participaci občanů na rozhodování.“ Zastupitelům je doporučováno (1):

1. Pozastavte práce na Metropolitním plánu do doby zahájení kvalitního procesu zapojení veřejnosti – dát procesu čas (už je skoro pozdě)
2. Oslovte odborníky na participaci
3. Definujte cíle a zpracujte reálný plán zapojení veřejnosti
4. Vytipujte cílové skupiny
5. Vyberte vhodného facilitátora a žádejte respekt k veřejnosti ze strany architekta
6. Poskytujte všechny potřebné informace včas
7. Ptejte se místních, rozumí tomu
8. Pracujte otevřeně s městskými částmi – zástupci samospráv
9. Konec zavřeným dveřím: Doplňte tým Metropolitního plánu a zveřejňujte jeho výstupy
10. Nespoléhejte jen na veřejné projednání – nové metody participace

 

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu