Prevence na školách

Odpady vznikají na škole denně. Každý den tedy máme příležitost vytvořit jich méně a víc jich vytřídit. To se však často potřebujeme naučit a musíme k tomu mít i vytvořené vhodné podmínky.  U tohoto námětu nám jde o projekty zaměřené na snížení množství odpadu při provozu školy, na možnosti snížit produkci odpadů žáků/studentů.

Předcházení vzniku a recyklace odpadů je jednou z oblastí, které se věnuje projekt Ekoškola, jehož koordinátorem je Sdružení TEREZA – http://www.ekoskola.cz. Příklady realizovaných projektů naleznete na internetu, např.:  http://ekoskola-vrane.ic.cz/ či  http://www.zspovrly.cz/ekoskola/. Další metodické materiály naleznete na stránkách projektu Zelené úřadování, jehož cílem je ekologizace provozu kanceláří, úřadů, škol, firem – http://www.zeleneuradovani.cz.

 


 

Následujících otázky Vám mohou pomoci při výběru oblasti či více oblastí, kterou byste na své škole chtěli zlepšit:

1. Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? (umělohmotné kelímky, příbory, talíře, papírové ručníky apod. Jejich životnost nebývá dlouhá a rychle se stávají odpadem, i dále nevyužitelnou surovinou).

(Ano, Ne, Někdy. Jaké výrobky používáte a proč?)

2. Nakupuje škola věci ve větších baleních? Obaly jsou částí výrobku, který je často potřebný jen k přepravě a uchování zboží, pak se stávají odpadem. Na velká balení se spotřebuje méně obalového materiálu, než na stejné množství zboží zabaleného do malých balení. Zaměřte se na zásobování školní kuchyně, na kancelářské a školní potřeby.

(Ano, Ne, Někdy. Kdy ano, kdy ne?)

3. Kopírujete oboustranně? Totéž je dobré požadovat po dětech / studentech.

(Vždy, Někdy. Požadujete to i u žáků/studentů? Proč jen někdy?)

4. Používají se ve škole "šmíráky" = papíry popsané z jedné strany (na písemky, poznámky, nákresy ve VV, kreslení, skládanky ve školní družině, kanceláři, apod.)? Na řadu věcí není potřeba používat nový list papíru. Pokud tento způsob využití papíru zavedete, sami uvidíte, jak se jeho spotřeba znatelně sníží.

(Ano, Ne. Na jaké účely?)

5. Používáte ve škole výrobky z recyklovaných materiálů? Recyklací se ušetří primární suroviny i energie potřebná k jejich získání a výrobě daného předmětu.

(Ano, Ne. Které používáte a proč některé ne?)

6. Využíváte někde ve škole odpady (papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.) pro další činnosti (VV, fyzika, školní družina apod.)? Řada obalů či zdánlivě nepotřebných materiálů poslouží stejně dobře jako draze koupené nové výrobky, pomůcky či výchozí materiály pro výtvarné a jiné činnosti.

(Ano, Ne. Kde je využíváte?)

7. Máte ve škole nápojový či jídelní automat? Automaty jsou zdrojem poměrně velkého množství odpadu a na jejich provoz je třeba velké množství energie.

(Ano, Ne. Lze používat vlastní nádobu místo kelímku? Zkusili jste změřit, jakou má automat spotřebu? Víte, kolik jeho provoz stojí?)

8. Kolik procent žáků a učitelů nosí svačinu a pití v obalech, které používají víckrát? Používáte-li krabičku, pytlík, který nevyhodíte a láhev, nikoliv krabičku na jedno použití (pitíčko), přispějete tak ke snížení objemu odpadu.

(Zkusili jste udělat takový průzkum?)

9. Zásobuje se školní kuchyně potravinami a nápoji ve vratných obalech?

(Ano, Ne. Které? Od které firmy?)

10. Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní kuchyně a proč?

(Ano, Ne. Kolik? Kde končí zbytky z kuchyně?)

11. Dělali jste ve škole sbírku pro charitativní účely? Sbírka se může týkat hraček, učebních pomůcek, obrouček na brýle apod. Funguje nějaká charitativní organizace ve Vašem okolí?

(Ano, Ne. Čeho se týkala?)

12. Uspořádali jste někdy ve škole výměnný bazar či bleší trh? Bazar je příležitost, aby si děti vyměnily učebnice, knížky, hry, časopisy. Zapojit lze i rodiče a veřejnost. Pořádat lze vánoční trhy, bazar lze uspořádat v rámci jiné akce.

(Ano, Ne.)