Při požáru ve spalovně v Chropyni mohly unikat do ovzduší dioxiny

17.7.2005 - CHROPYNĚ | Novinky
Ve spalovně nebezpečných odpadů v Chropyni došlo v noci z pátku na sobotu k rozsáhlému požáru (viz zprávu ČTK). Příčinou vzniku požáru bylo prošlehnutí plamene při spalování odpadu. „Při požáru odpadů s obsahem chlorovaných látek vznikají vysoce nebezpečné dioxiny. Požár ve spalovně v Chropyni asi nebyl výjimkou a nebyl také prvním takovým případem v České republice ani v Chropyni,“ komentoval případ RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Ve spalovně hořelo už v roce 2003 (5. ledna). Nekontrolovaným spálením jedné tuny odpadu může podle odhadů Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) do ovzduší uniknout až 1000 mikrogramů dioxinů (vyjádřeno v TEQ). „To je hodně, uvážíme-li, že koncentrace dioxinů v životním prostředí se měří v jednotkách o dva řády nižších, tedy v pikogramech,“ řekl Petrlík.
Ve spalovně nebezpečných odpadů v Chropyni došlo v noci z pátku na sobotu k rozsáhlému požáru (viz zprávu ČTK). Příčinou vzniku požáru bylo prošlehnutí plamene při spalování odpadu. „Při požáru odpadů s obsahem chlorovaných látek vznikají vysoce nebezpečné dioxiny. Požár ve spalovně v Chropyni asi nebyl výjimkou a nebyl také prvním takovým případem v České republice ani v Chropyni,“ komentoval případ RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Ve spalovně hořelo už v roce 2003 (5. ledna). V Technoplastu Chropyně, kam je spalovna situována, došlo k rozsáhlému požáru také 2. února 2005.

Nekontrolovaným spálením jedné tuny odpadu může podle odhadů Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) do ovzduší uniknout až 1000 mikrogramů dioxinů (vyjádřeno v TEQ). „To je hodně, uvážíme-li, že koncentrace dioxinů v životním prostředí se měří v jednotkách o dva řády nižších, tedy v pikogramech,“ řekl Petrlík.

Dioxiny při požárech sice nezpůsobí hned nějakou otravu obyvatel, ale spadem se dostanou do potravního řetězce a kontaminují tak i potraviny, které pak jíme. Z hlediska bezprostředních dopadů je daleko více znát chlorovodík, který se ovšem na rozdíl od dioxinů při požárech běžně měří. Dioxiny vznikají při spalování chlorovaných látek včetně PVC, ze kterého se v Technoplastu Chropyně vyrábějí obalové materiály.

Letos hořelo dvakrát také ve spalovně Ekotermex Vyškov a 7. 3. 1997 zcela lehla popelem spalovna nebezpečných odpadů Emseko ve Zlíně. „Přesto Ministerstvo životního prostředí ČR nepožaduje po spalovnách odpadů zpracování a veřejné projednání bezpečnostní zprávy podle zákona o prevenci závažných havárií,“ dodal Petrlík.

Dioxiny vypouštěla ještě před namontováním filtru k jejich zachycování ve vysokých koncentracích spalovna do ovzduší i za normálního provozu.

Seznam požárů a dalších havárií, při nichž došlo anebo mohlo dojít k únikům dioxinů v České republice najdete na adrese: http://www.arnika.org/dioxin/havar

O požáru v roce 2003:

- došlo k němu 5. ledna 2003
- šlo o chemické samovznícení odpadu
- zasahoval Hasičský záchranný sbor podniku Fatra - provoz Chropyně
- škoda odhadnuta na 1,4 milionu Kč
(zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji. Rok 2003.)

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha