Příklady dobré praxe - vývoj odpadového hospodářství v Novém Bydžově

14.1.2021 - NOVÝ BYDŽOV | Články
Město Nový Bydžov
Milan Havel
V Novém Bydžově dlouhodobě rozvíjejí své odpadové hospodářství. Prioritou je motivace domácností. Proto zde zavedli v roce 2019 motivační systém MESOH. V rámci toho například vymysleli, jak třídit bioodpad na sídlištích, aby nedocházelo k jeho znečišťování. Letos město nabídne lepší služby i živnostníkům.

V Novém Bydžově se dlouhodobě věnují rozvoji odpadového hospodářství. V roce 2011 zde zavedli motivační systém sběru s čárovými kódy. Lidé, kteří se do systému zapojili, dostávali slevu za každý vytříděny kilogram plastů, nápojových kartonů a papíru. Původní sleva byla stanovena pro plasty a nápojové kartony na 1,50 Kč za 1 kg a u papíru 0,40 Kč za 1 kg. V roce 2012 však město slevu zvýšilo na dvojnásobek (3 Kč za 1 kg plastů a nápojových kartonů, 0,80 Kč za 1 kg papíru). Mimo odměny město pro obyvatele zajišťuje dvakrát ročně nákup pytlů a jejich svoz. Sleva se odečítala z poplatku za následující rok. Systém postupně dosahoval lepších a lepších výsledků, jak je vidět z tabulky.

V roce 2019 město systém s čárovými kódy změnilo a přešlo na systém MESOH (též se nazývá systém ISNO, autorem je Ing. Staňka). Změna se vyplatila, ve městě došlo ke snížení produkce směsného odpadu. Dopad prevence, který systém MESOH zahrnuje, může souviset i s poklesem třídění plastů. Základem systému MESOH je jasná vazba lidí a jejich produkce odpadů. Předcházení vzniku černých skládek předchází to, že odměna dobrovolně zapojených domácností se nepočítá jen na základě objemu vytříděných surovin, ale záleží také na poměru objemu vytříděných surovin a objemu směsného odpadu. Městu se úspěšně podařilo zavést třídění bioodpadů na sídlištích. Aby nedocházelo ke znečišťování bioodpadů, jsou nádoby na sběr bioodpadu zamčeny a klíče od nich oproti záloze dostanou jen ti, kdo tuto surovinu třídit chtějí. Instalován zde mají i komunitní vermikompostér (viz foto).

Bionadoba mala Biotejner

 

S pokračováním aktivit počítá město i letos. Počítá se s další optimalizací sběrných míst a jejich přibližováním k domácnostem. Oslovit chce město i živnostníky. Jejich zapojení do systému MESOH by jim mohlo ulehčit vedení evidence odpadů. Technické služby firmám začaly nabízet i různou frekvenci svozu nádob na směsný odpad, tedy vlastně PAYT (zaplať podle produkce). Tuto možnost zatím firmy neměly.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v Novém Bydžově v letech 2012 až 2019

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 13,8 16,3 18,5 30,6 30,4 36,6 32,5 34,6
plasty 12,3 13,4 14,4 16,4 18,4 20,3 21,3 19,8
sklo 9,8 2 2,8 9,1 11,9 11,5 12,1 13
kovy 0,2     2,7 71,1 48,5 47,6 54,8
textil         2,6 1,3 1,8 4,9
směsný odpad 262,5 298,8 270,1 217,9 273,9 232,9 231,9 207,8
objemný odpad   18,3   45,5   48,5 48,7 51,8

Poznámky:

Do produkce odpadů je zahrnut i školní sběr a výkup. Bioodpady město kompostuje na komunitní kompostárně, a proto nemohly být vykazovány. S novou legislativou to již bude možné a lze očekávat, že městu výrazně vzroste úroveň recyklace. Bez bioodpadů město v roce 2019 vytřídilo asi 34 % materiálu. To je ve srovnání s průměrem ČR výrazně nadprůměrná hodnota.

Zdroje informací:

Návštěva města v roce 2020, informace z technických služeb města a z odboru výstavby a životního prostředí.

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2019

 

Článek vznikl v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP logo RGB v2 mensi

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu