Příklady odpadového hospodářství z ČR

Motivační systém ISNO / MESOH

Inteligentní systém nakládání s odpady poprvé začala zavádět firma STKO Mikulov ve své svozové oblasti, v Mikulově a okolí (11 obcí). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. V praxi to znamená, že domácnosti mají nádoby na tříděný sběr přímo u svého domu a jsou motivování k třídění a prevenci. V současné době ho zavádí více firem, nejvíce se o jeho propagaci zasazuje jeho autor, Ing. Staňka (Moje odpadky).

Podrobnosti o systému naleznete v našich článcích. První článek vziknul již v roce 2014, kdy jsem celý systém ocenili jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Odpadový Oskar (článek o systému STKO Mikulov). Druhý článek popisuje vývoj odpadového hospodářství v Novém Bydžově, kde nejprve zavedli systém s čárovými kódy a v současné době aplikují systém MESOH (článek o odpadovém hospodářství Nového Bydžova). Třetí možností, kterou Vám nabízíme, je seznamit s výsledky obcí, které byly oceněny v rámci soutěže Odpadový Oskar a jejichž popis naleznete na našem webu s příklady dobré praxe (jedná se o obce Březí, Dolní Věstonice a Milíkov).

Motivační systémy s čárovými kódy

Motivační systém s čárovými kódy zavedlo jako první v ČR město Letohrad. Díky tomuto motivačnímu systému, kdy domácnostem se snižují náklady na odpady v závislosti na množství vytříděných surovin, město v krátké době výrazně navýšilo úroveň třídění a dosáhlo postupně i výrazného snížení produkce směsného odpadu. Pak však se pokles SKO zastavil a město hledalo další nástroje, jak ho podpořit. Nakonec se mu to podařilo, když upravilo frekvenci svozu tohoto odpadu. O vývoji odpadového hospodářství Letohradu najdete aktuální informace v tomto článku.

Systém s čárovými kódy dnes nabízí více firem, například firma JRK, která převzala firmu Jiří Bárta Software.  Podrobný popis systému ECONIT naleznete například na webu https://chytreodpady.cz/. Jako referenci systému ECONIT pro Vás může být zajimavá aplikace pro REUSE centrum v Příboru.

Systémy door to door (třídění u domu)

Zavádění systému door to door se však v ČR zabývá více firem. Kromě již zmínění firmy JRK máme ověřeny reference firmy Aspha (Ing. Tomáš Hlavenka). Tato firma pomáhala například v obci Telnice (Odpadovým Oskarem oceněný příklad dobré praxe). Podobné služby nabízí také firma Tectronik. Její aplikaci "Moje popelnice" využívají například TS Malá Haná. Výstupy aplikace můžete vidět v prezentaci Ing. Olgy Dočkalové na webu Svazu měst a obcí ČR.

Vážení odpadu

V oblasti digitalizace působí na našem trhu víc firem. Význam přesných dat dokládá společnost Obcejinak, které již několik let optimalizují odpadové hospodářství obce Průhonice. Díky vážení popelnic zjistili, že mnoho domácností přistavuje popelnice skoro prázdné. Celou analýzu naleznete v jejich blogu (též ke stažení v pdf).