Případ továrny v Midlandu jakoby Spolaně z oka vypadl

25.12.2003 - Překlad: Mgr. Jarmila Přibylová | Články
tovarna společnosti Dow Chemical v Midlandu
Americký novinář Andy Grimm nedávno otiskl v The Saginaw News příběh farmářů z okolí chemičky Dow Chemicals v Midlandu. Připomněl nám osudy lidí z okolí Spolany Neratovice, a proto jsme se ho rozhodli přeložit a zveřejnit na těchto stránkách. Testy ryb a ptáků se zátopových oblastí v okolí Midlandu odhalily dioxiny v koncentracích, jež mohou poškodit rozmnožovací orgány zvířat, konstatovali vědci.
Zemědělská půda v povodí řeky Tittabawassee v americkém státě Michigan je stále vhodná pro pěstování obilí, ale tamní obyvatelé by se měli vyhnout konzumaci masa z dobytka, chovaného v této oblasti. Sdělily to místní úřady. Dioxiny, vedlejší produkty výroby chloru a dalších procesů, se do půdy dostaly z odpadních vod společnosti Dow Chemical v Midlandu.

Zemědělští úředníci se v prosinci sešli se skupinou padesáti farmářů, jimž vysvětlili, že zatímco rostliny neabsorbují dioxiny, které pronikly do vody a znečistily dvaadvacetikilometrový úsek řeky, ale vzhledem ke kontaminaci půdy v okolí řeky není vhodné konzumovat dobytek, který se zde pěstuje. Testy, které stát provedl na obilí a dalších plodinách ze zátopové oblasti prokázaly, že obilí absorbovalo pouze malé koncentrace dioxinů, zatímco vzorky vajec od slepic a ptáků živících se rybami obsahovaly velmi výrazné koncentrace dioxinů. Uvedl to toxikolog Paul D. Jones z Michiganské univerzity.

Molekuly dioxinů se váží na částice půdy a organických hmot a posléze jsou vdechovány nebo zkonzumovány zvířaty. Pro lidi spočívá největší hrozba ve vdechnutí prachu nebo požití masa zvířat, jejichž tkáˇn již obsahuje vysoké koncentrace dioxinů. Malá množství chemikálií mohou přilnout ke kořenům nebo listům rostlin, ale při dalším růstu se jich rostlina z velké většiny zbaví. V případě ryb a ptáků testy prokázaly dostatečně vysoké hladiny dioxinů na to, aby tyto látky následně poškodily jejich rozmnožovací orgány. Farmář Lyle LeCronier ale zůstal po schůzce s úředníky skeptický: „Nevidím, jestli ty látky někde něco poškozují. Žije tu víc jelenů, než kolik pamatuji kdykoli předtím. Ano, dioxiny jsou důvodem k obavám, ale kde jsou ty důsledky?“

Do zátopové oblasti spadá jen méně než jedno procento zemědělské půdy v okresech Saginaw, Bay a Midland, a jen u části se očekávají velmi vysoké koncentrace dioxinů, jak uvedl Brian Hughes, toxikolog z Ministerstva zemědělství. Avšak farmáři, jejichž pozemky se nacházejí v povodí Tittabawassee, kde jsou dioxinové koncentrace vysoké, možná budou muset změnit způsob využití této půdy. Podle toxikologa Hughese například budou muset zanechat pracovních metod, při nichž dochází k velké prašnosti nebo k přehazování velkého množství zeminy. „Je to složité, protože zemědělci prostě dělají svou práci tak, jak ji dělali třeba 50 let předtím. Budou tou změnou postiženi“, uvedl Hughes.

Úřad pro životní prostředí s najatými výzkumníky společnosti Dow bude nadále zkoumat vzorky půdy, rostlin a zvířat ze zátopové oblasti. Farmářům budou z federálních prostředků vyplaceny „renty“ , pokud dají souhlas a vysadí na pozemcích stromy a další rostliny nebo přemění pozemky v mokřiny. Ačkoli, jak bylo uvedeno, samotní farmáři se v některých případech dioxinů neobávají, nutí je k zapojení do záchranných programů ekonomické důvody.

Převzato z The Saginaw News - autor Andy Grimm

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu