Připomínky městských částí k Metropolitnímu plánu na jednom místě

Před tři čtvrtě rokem měli Pražané možnost vyjádřit se k zadání zcela nového územního plánu, který se má výrazně odlišovat od územního plánování, jaké doteď Praha znala. Nový plán dostal nové jméno – Metropolitní plán. Tím ale veškeré pokusy o inovaci, změnu a zlepšení končí. Jiné jméno územnímu plánu nepomohlo a zveřejněné zadání vyvolalo nejen rozpaky, ale i obavy.

K Metropolitnímu plánu se v hojném počtu vyjadřovaly i jednotlivé městské části. Téměř každá se vyjádřila, ať už více či méně obšírně a mnohé z nich nešetřily kritikou. Ta směřovala zejména proti velmi krátké době, během které se městky části vůbec vyjádřit mohly. Během zákonem daných třiceti dnů, které pražský Magistrát mohl lehce prodloužit, ale neudělal to, se jen stěží stihne svolat zastupitelstvo a vše potřebné probrat a shodnout se na připomínkách. Spolu s touto připomínkou městské části mnohdy volaly po větších pravomocech v oblasti územního plánování a žádaly, aby se staly partnerem Magistrátu při rozhodování o svém území.

Mnohým městským částem také vadí velká nejednoznačnost dosavadní podoby územního plánu, především skutečnost, že neurčuje žádné principy pro využití území a naopak zvyšuje zmatek zavedením dvojí úroveň územního plánování, přičemž ta celoměstská má být jen hodně obecná. Bez stanovení jasných pravidel pro plánování na nižších úrovních to může přinést mnohem více škody než užitku.

Kromě těchto obecný připomínek městské části mnohdy uplatňovaly výtky zcela konkrétní, směřující zejm. k ochraně zeleně a volného prostranství před nekontrolovanou zástavbou. Jaké postavení mají městské části Prahy při územním plánování? Přečtete si naši analýzu!

Připomínky městských částí k Metropolitnímu plánu v podrobnostech

Jak Magistrát vypořádal připomínky městských částí? Podrobnosti zde.

Vytvořili jsme také přehlednou tabulku se seznamem městských částí a informací, zda připomínky uplatnily. V tabulce najdete i výběr z nejzajímavějších připomínek.

Pokud Vás zajímá, jak se za veřejný zájem a zájmy svých občanů staví právě Vaše městská část, můžete to snadno zjistit. Arnika shromáždila připomínky od všech městských částí.