Přírodní materiály (izolace, omítky) ve stavebnictví

Jedním z kroků, jak snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami a současně přispět k udržitelnějšímu způsobu života, je větší používání přírodních materiálů při stavbách domů. Přírodní materiály najdou uplatnění nejen u alternativních, ale i u tradičních městských staveb. Příkladem jsou alternativy k průmyslově vyráběným izolačním hmotám. Nabídka stavebních materiálů z přírodních surovin se stále rozšiřuje, zatímco roste i povědomí o rizicích toxických látek, často obsažených v některých izolačních hmotách a dalších stavebních materiálech. Přírodní materiály z obnovitelných zdrojů jako slisovaná obilná sláma, konopné vlákno nebo rozvlákněné dřevo jsou netoxické a jejich výroba je energeticky výhodnější, než výroba umělých izolací.

DSCN1755upra_webPřírodní materiály rostlinného původu jsou obecně lépe propustné pro vlhkost a při zvýšené vlhkosti dokáží i její část akumulovat do sebe a při snížení vlhkosti ji naopak pozvolna uvolňovat do okolního prostředí. Tento fakt příznivě ovlivňuje tvorbu mikroklimatu uvnitř objektů, hlavně v zimním období. V neposlední řadě poskytují materiály na bázi rostlinných vláken dobré zvukově izolační vlastnosti, jak z hlediska vzduchové neprůzvučnosti, tak i akustického útlumu. Konkrétní vlastnosti však přímo závisejí hlavně na struktuře a objemové hmotnosti použitého materiálu.

Přírodní suroviny je možné získávat lokálně, v místě spotřeby. Hliněná omítka nebo slaměná stavba tak může být postavena s nižší spotřebou fosilních paliv vydaných v rámci výroby či využití materiálu. Navíc má potenciál přivést nové možnosti pro zaměstnaní občanům venkovského prostoru. Jako suroviny pro výrobu stavebních materiálů lze v podstatě využít druhotné produkty ze zemědělské nebo průmyslové výroby, např. slámu, kokosová vlákna, korkovou drť, dřevěné hobliny aj. Jejich využití ve stavebních materiálech lze proto chápat jako zužitkování odpadních surovin.

Tisková zpráva z konference s akad.arch. Oldřichem Hozmanem.

Související stránky:

Přírodní izolace

Posouzení izolačních materiálů