Pro Evropu bez jedů

3.12.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Účastníci semináře sítě AVA (Awareness – Values – Actions) o ochraně přírody a setkání mezinárodní sítě Health Care Without Harm ve své deklaraci „Pro Evropu bez jedů“ podpořili cíle kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“. Ve své výzvě evropským vládám a parlamentům totiž žádají mj. zavedení systémů integrovaných registrů nebezpečných chemických látek vypouštěných do životního prostředí.
Deklarace „Pro Evropu bez jedů“ doporučuje představitelům obzvláště ze zemí střední a východní Evropy, aby učinili kroky potřebné ke zlepšení stavu životního prostředí a informování o jeho stavu či znečišťování. Dokument navrhuje: - ratifikaci Aarhuské úmluvy jako záruky možnosti občanů aktivně se podílet na zlepšování stavu životního prostředí a práva na pravdivé informace o životním prostředí - zavedení systémů integrovaných registrů nebezpečných chemických látek vypouštěných do životního prostředí v souladu s požadavky OECD - ratifikaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách jako nástroje k redukci škodlivin poškozujících kvalitu života na Zemi. „Výsledky vědeckých výzkumů z posledních let ukazují, že Evropa je stále kontinentem se životním prostředím zatíženým tak nebezpečnými chemickými látkami, jako jsou například dioxiny, hexachlorbenzen a další. Přítomnost těchto látek v životním prostředí způsobuje poškození imunity, hormonálního systému a řada z nich je rakovinotvorných. V řadě zemí je rovněž kritická situace v informování veřejnosti o toxickém znečištění životního prostředí a o ohrožení zdraví lidí a stability přírodních ekosystémů v jeho důsledku,“ komentoval výzvu Ing. Vlastimil Karlík, předseda ekologického sdružení ARNIKA. Cílem kampaně i petice ARNIKY „Budoucnost bez jedů“ je snížení toxických látek v životním prostředí a zavedení práva občanů na informace o jejich únicích. Právo veřejnosti na otevřené informování o toxických látkách navrhuje tzv. integrovaný registr znečišťování, obsažený v zákoně o integrované prevenci znečišťování. Druhé čtení tohoto zákona proběhne právě zítra v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu