Pro města a obce

Hlavním problémem nákládání s komunálními odpady v ČR je vysoká produkce směsného odpadu (SKO). Obce tohoto odpadu produkují kolem 200 kg/ob/rok, firmy dalších zhruba 70 kg/ob/rok. Produkce SKO lze snížit. To potvrzují tyto faktory:

  • o 100 kg/ob/rok nižší produkce SKO v zemích jako Rakousko či Německo (příklady)
  • velké rozdíly v produkci SKO mezi jednotlivými sídly ČR (od 100 do 400 kg/ob/rok)
  • nízká produkce odpadů v řadě měst a obcí ČR

Máte-li produkci SKO vyšší než je 150 kg/ob/rok, máte možnost tuto produkci snížit. Při posouzení stavu je třeba zohlednit počet bytů, kde se topí uhlím a počet rekreačních objektů. Například tam, kde topí uhlím 50 % bytů, lze očekávat produkci SKO od 170 do 200 kg/ob/rok (podíl popelovin bude kolem 100 kg). Doporučenou hodnotu produkce lze spočítat dle naší metodiky roku 2019.

Nabízíme Vám: