Odkazy k odpadům

Filmy:

Krátký TV dokument pokoušející se zachytit „vzkazy významných osobností světu“… „Kritiky konzumní společnosti je dost a je potřeba se zabývat také nadějnějšími proudy, které existují… “

Vzkaz: Vzkaz Hany Librové

Krátký film České televize o vystavbě domků z nápojových kartonů.

Recyklační architektura

Příběh věcí / Story of Stuff (with Annie Leonard) - USA, 2007, s českým dabingem
Dvacetiminutový pohled na odvrácenou stranu naší produkce a spotřeby.
Film si můžete stáhnout ve formátu MP4 (168 MB) nebo ve formátu AVI (133 MB).

Projekty, informace:

Všeobecné informace o třídění a kompostování:

http://www.jaktridit.cz

http://www.trideniodpadu.cz

http://www.kompostuj.cz

http://pvo.arnika.org

Informace o hospodaření s odpady v Praze:

http://portalzp.praha.eu/jnp/index.html

http://envis.praha-mesto.cz (archív)

Projekt Ekoškola:

http://www.ekoskola.cz

Projekt "Umění vybírat"

http://umenivybirat.cz/

Kniha "Desatero domácí ekologie"

http://www.veronica.cz/?id=211

 

Recyklace na školách

Třídění a sběr odpadů na školách se stále zlepšuje. Koše na tříděný odpad však na každé škole dosud nejsou. I zde přikládme několik návodných otázek pro zlepšení této situace:

1. Třídíte ve škole odpady? Má škola dostatek košů na tříděný sběr? Třídí se také v ředitelně, sborovně a kabinetech?

(Jaké druhy? (papír, plasty, elektroodpad, baterie, PET víčka, rostlinné oleje…) Ano, Ne. Kolik chybí?)

2. Jsou žáci zapojeni do tříděného sběru? (mohou například vynášet koše s vytříděným sběrem, kontrolovat, zda se správně třídí, podílet se na výrobě odpadových košů apod.)

(Ano, Ne.)

3. Jsou před školou umístěny kontejnery na tříděný odpad? Platí škola za kontejnery na tříděný odpad? Vede škola evidenci odpadů? Nebo je zapojena do systému města?

(Ano, Ne. Víte, že škola má povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.?)

4. Má škola vlastní kompost? Úrodný humus vzniklý kompostováním (na kompostu nebo v kompostéru) lze výhodně využít k pěstování rostlin v květináčích i na školním pozemku.

(Ano, Ne. Kdo se o kompost stará? K čemu využíváte hotový kompost? Jsou do této činnosti zapojeni žáci/studenti?)

5. Zapojuje se škola do sběrových akcí či soutěží? (školy v Praze se zapojují do sběru papíru, PET víček, hliníku, elektroodpadu, baterií, použitých rostlinných olejů)

(Ano, Ne. Do kterých?)


Soutěže ve sběru odpadu v Praze.

V současnosti se školy v Praze věnují sběru tříděného papíru, hliníků, víček od PET lahví, elektroodpadu, baterií a na některých školách probíhá i sběr použitých rostlinných olejů. Pro úplnost zde uvádíme přehled různých soutěží, které probíhají v současnosti v Praze.  

Asi nejstarší soutěž (18. ročník) ve sběru papíru, sběr plastových víček od PET lahví, hliníku a nápojových kartonů organizují Sběrné suroviny pod názvem Velká cena Nestlé a Sběrných surovin. Podrobnosti naleznete na webu:

http://www.sber-suroviny.cz/cz, http://www.sberovasoutez.cz/cs

Soutěž ve sběru papíru a PET lahví organizuje v Praze několik odpadových firem. Jedná se o společnosti Kovošrot Group CZ, a.s. či WEGA recycling, s.r.o. Soutěží se ve sběru papíru, víček od PET lahví a PET lahví. Případně se mohou vykupovat i další suroviny. Podrobnosti naleznete na webech:

http://www.kovosrotdc.cz, http://www.wegarecycling.cz/

Soutěž ve sběru papíru organizuje v Praze společnost Pražské služby, a.s. Firma současně provozuje i 2 třídící linky na tuto surovinu. Podrobnosti naleznete na webu:

http://www.psas.cz

Firmy, organizující zpětný odběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů a obalů (ASEKOL, ECOBAT, ECOLAMP, EKOKOM) organizují soutěž Recyklohraní. Jedná se o tříděný sběr elektroodpadu, baterií a plnění dalších úkolů. Podrobnosti viz webové stránky:

http://www.recyklohrani.cz

Zajíčci

Materiál: papírové tácky, zbytky samolepící fólie, rolička od WC papíru a nařezaná rolička od alobalu, kosmetické tamponky, zbytky molitanu, špejle, těstoviny, kousky drátků, parfémové testry a lepidlo.

Zajicci 1

Prevence na školách

Odpady vznikají na škole denně. Každý den tedy máme příležitost vytvořit jich méně a víc jich vytřídit. To se však často potřebujeme naučit a musíme k tomu mít i vytvořené vhodné podmínky.  U tohoto námětu nám jde o projekty zaměřené na snížení množství odpadu při provozu školy, na možnosti snížit produkci odpadů žáků/studentů.

Předcházení vzniku a recyklace odpadů je jednou z oblastí, které se věnuje projekt Ekoškola, jehož koordinátorem je Sdružení TEREZA – http://www.ekoskola.cz. Příklady realizovaných projektů naleznete na internetu, např.:  http://ekoskola-vrane.ic.cz/ či  http://www.zspovrly.cz/ekoskola/. Další metodické materiály naleznete na stránkách projektu Zelené úřadování, jehož cílem je ekologizace provozu kanceláří, úřadů, škol, firem – http://www.zeleneuradovani.cz.

 


 

Následujících otázky Vám mohou pomoci při výběru oblasti či více oblastí, kterou byste na své škole chtěli zlepšit:

1. Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? (umělohmotné kelímky, příbory, talíře, papírové ručníky apod. Jejich životnost nebývá dlouhá a rychle se stávají odpadem, i dále nevyužitelnou surovinou).

(Ano, Ne, Někdy. Jaké výrobky používáte a proč?)

2. Nakupuje škola věci ve větších baleních? Obaly jsou částí výrobku, který je často potřebný jen k přepravě a uchování zboží, pak se stávají odpadem. Na velká balení se spotřebuje méně obalového materiálu, než na stejné množství zboží zabaleného do malých balení. Zaměřte se na zásobování školní kuchyně, na kancelářské a školní potřeby.

(Ano, Ne, Někdy. Kdy ano, kdy ne?)

3. Kopírujete oboustranně? Totéž je dobré požadovat po dětech / studentech.

(Vždy, Někdy. Požadujete to i u žáků/studentů? Proč jen někdy?)

4. Používají se ve škole "šmíráky" = papíry popsané z jedné strany (na písemky, poznámky, nákresy ve VV, kreslení, skládanky ve školní družině, kanceláři, apod.)? Na řadu věcí není potřeba používat nový list papíru. Pokud tento způsob využití papíru zavedete, sami uvidíte, jak se jeho spotřeba znatelně sníží.

(Ano, Ne. Na jaké účely?)

5. Používáte ve škole výrobky z recyklovaných materiálů? Recyklací se ušetří primární suroviny i energie potřebná k jejich získání a výrobě daného předmětu.

(Ano, Ne. Které používáte a proč některé ne?)

6. Využíváte někde ve škole odpady (papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.) pro další činnosti (VV, fyzika, školní družina apod.)? Řada obalů či zdánlivě nepotřebných materiálů poslouží stejně dobře jako draze koupené nové výrobky, pomůcky či výchozí materiály pro výtvarné a jiné činnosti.

(Ano, Ne. Kde je využíváte?)

7. Máte ve škole nápojový či jídelní automat? Automaty jsou zdrojem poměrně velkého množství odpadu a na jejich provoz je třeba velké množství energie.

(Ano, Ne. Lze používat vlastní nádobu místo kelímku? Zkusili jste změřit, jakou má automat spotřebu? Víte, kolik jeho provoz stojí?)

8. Kolik procent žáků a učitelů nosí svačinu a pití v obalech, které používají víckrát? Používáte-li krabičku, pytlík, který nevyhodíte a láhev, nikoliv krabičku na jedno použití (pitíčko), přispějete tak ke snížení objemu odpadu.

(Zkusili jste udělat takový průzkum?)

9. Zásobuje se školní kuchyně potravinami a nápoji ve vratných obalech?

(Ano, Ne. Které? Od které firmy?)

10. Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní kuchyně a proč?

(Ano, Ne. Kolik? Kde končí zbytky z kuchyně?)

11. Dělali jste ve škole sbírku pro charitativní účely? Sbírka se může týkat hraček, učebních pomůcek, obrouček na brýle apod. Funguje nějaká charitativní organizace ve Vašem okolí?

(Ano, Ne. Čeho se týkala?)

12. Uspořádali jste někdy ve škole výměnný bazar či bleší trh? Bazar je příležitost, aby si děti vyměnily učebnice, knížky, hry, časopisy. Zapojit lze i rodiče a veřejnost. Pořádat lze vánoční trhy, bazar lze uspořádat v rámci jiné akce.

(Ano, Ne.)

Voňavé kytičky

Materiál: ustřižená dna od PET lahví, zbytky krepového papíru, kousky drátků, parfémové testry, tavnou pistoli, nařezané roličky od alobalu.

Vonave kyticky