Proč nestavět jez

Stavba Plavebního stupně Děčín je ekologický a ekonomický nesmysl. Proč to říkáme?
 • Bude stát 5 miliard korun, které je možno využít rozumněji. Jakákoliv jiná investice by napomohla rozvoji regionu více. Ředitelství vodních cest uvádí, že za přípravu stavby jezu již nainvestovalo 400 milionů korun. Za rok 2011 bylo utraceno dalších 50 milionů. Přitom rentabilitu stavby zpochybnil v roce 2009 i Národní kontrolní úřad.
 • Plavební podmínky se zlepší jenom na devíti kilometrech řeky. Od Boletic ke Střekovu by zůstalo 20 km řeky s nezměněnými, tedy po většinu roku nesplavnými, podmínkami. Zboží by bylo nutné přeložit na kamióny, popovézt a znovu naložit. Obdobně by se muselo se zbožím naložit od Děčína ke státní hranici a až do Drážďan. Časem by nutně vznikl tlak na stavbu druhého plavebního stupně. Celkové náklady na dva stupně a další „nezbytné“ úpravy jsou dnes odhadovány na dvacet miliard korun.
 • Nenávratně by poškodil přírodu v Labském údolí. V řece a v její nivě žije mnoho druhů zvířat a rostlin, z nichž mnohé jsou přísně chráněné. Betonová hráz, zvýšená hladina a ztráta proudy v řece by některé zabila rovnou, jiné by postupně vymizely.
 • Snížila by se atraktivita regionu pro turisty. Volně proudící řeka, nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě a možnost pozorovat divoce žijící živočichy je velkým lákadlem pro turisty. Labskou cyklostezku využívá stále víc turistů z Čech i z Německa. Polabská turistika v sousedním Sasku vydělala v roce 2009 125 milionů Eur a za posledních šest let zde vzniklo 2.400 nových pracovních míst. Podobný přínos by turistika mohla znamenat i pro Děčínsko.
 • Zájem o lodní dopravu klesá, a to jak v Čechách, tak v Německu. Před dvaceti lety lodě vozily hlavně stavební materiály a uhlí pro elektrárny a ocelárny. Přepravované komodity se dnes změnily, převládá konzumní a kusové zboží. Objem přepravených nákladů se nezvyšuje ani v delších obdobích s vyšším stavem vody.
Další faktory, které negativně ovlivňují rentabilitu nákladní lodní plavby na Labi (podle studie Říční plavba na Labi a Sále)
 • Emise z lodní dopravy nejsou tak nízké, jak se věří
  Porovnáním dopadů na životní prostředí při využití různých dopravních prostředků se zabýval Institut pro výzkum energie a životního prostředí v Heidelbergu (Institut für Energie- und Umweltforschung – IFEU) pomocí nástroje EcoTransIT. Nejvyšší emise oxidu uhličitého na tunu přepraveného nákladu má kamionová doprava (15 t), nejnižší železnice (5,3 t) a loď více než vlak, ale méně než kamion (6,3 t). Starší typy nákladních lodí mají navíc vyšší emise i vyšší riziko havarijních úniků škodlivin do vody. Zatížení emisemi je u lodní přepravy nižší při přepravě po proudu řeky. Lodní doprava má nižší hlukové emise.
 • Konkurenční dopravní cesty podél Labe. Přepravní kapacity zejména železnice jsou v oblasti více než dostatečné, méně limitované a spolehlivé.
 • Hospodářský růst. Zlepšení podmínek pro určitý druh dopravy není zárukou výrazné změny v přilehlých regionech a nemusí nutně být zárukou jejich ekonomického růstu.
 • Stále nižší stav vody v Labi. Podle zjištění Postupimského ústavu pro výzkum klimatu se režim srážek a odtoků mění, nízkých stavů vody na Labi bude přibývat a v následujících letech bude stále častější.
 • Nemožnost dosáhnout trvale rentabilní plavební hloubku. Rentabilní plavební hloubku 2,50 m je na středním Labi možné dosáhnout pouze po několik dnů v roce. Při nižších hloubkách lodní přeprava pouze pokryje vynaložené náklady nebo je i ztrátová. Lodní doprava pak při přepravě velkoobjemového zboží nemůže být konkurenceschopná dopravě kamionové a železniční.
 • Poškození krajiny, nivních ekosystémů a koryta řeky. Labe je zdrojem pitné a užitkové vody, jeho niva je retenčním prostorem pro rozliv při povodních a bohatý přírodní zdroj. Kromě přímých poškození je nutno zohlednit i poškození nepřímá – zejména urychlení hloubkové eroze říčního koryta, snižování hladiny spodních vod a s tím spojené poškození mokřadních ekosystémů.

    Studie Říční plavba na Labi a Sále ke stažení zde.