aleso2Jedním z největších stavebních počinů, který by se měl v blízké budoucnosti realizovat na území Děčína, je projekt „Protipovodňová opatření na Labi, Děčín – levý a pravý břeh“, jehož součástí je vysoká železobetonová zeď v lokalitě Mariánské louky a na březích řeky Ploučnice.

Podoba chystaných opatření je značně kontroverzní. Téměř 1,5 kilometru dlouhá a místy až dva metry vysoká železobetonová zeď výrazně naruší střed Děčína. Kvůli její stavbě má být káceno velké množství stromů a odstraněny keře a dřeviny. Ohroženy jsou i některé historické památky.

Značný zásah by utrpěl nově zrekonstruovaný park na Mariánské louce, který je památkově chráněn jako středoevropské archeologické naleziště a zároveň jako zámecký park. Při budování základů zdi bude zdevastována také část jedinečné archeologické lokality. Navržené stavby jsou tedy v přímém rozporu s památkovou ochranou, ale také s projektem revitalizace zámeckého parku a zahrad v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.  

mapa_ppoMapa PPO Děčín - pravý břehEfektivita celé stavby z hlediska ochrany obyvatel města je přitom velmi sporná. Za stovky milionů korun (cca. 270 milionů) budou chráněny kromě cca. 40 rodinných domů na Starém městě převážně objekty tzv. občanské vybavenosti - prodejna Kaufland, čerpací stanice OMV, zimní stadion, plavecký areál, na levém břehu sportoviště, prodejna Lidl ad. Všechny tyto objekty byly přitom stavěny v záplavovém území s rizikem zatopení. Protipovodňová opatření by měla být navržena tak, aby chránila především životy a majetky lidí a neupřednostňovala ochranu soukromých společností, které jsou na toto riziko pojištěny.

Projektu nepředcházela téměř žádná diskuse s obyvateli města a až do roku 2010 nebyly představeny ani alternativní varianty řešení. Zabezpečení vybraných staveb za cenu zničení či poškození cenných památek a přírody je stěží přijatelné. Protipovodňová ochrana města je důležitá, ale měla by respektovat ochranu životního prostředí a historických hodnot města Děčína. Na obrázku vpravo je kopie projektové dokumentace.

aleso3Foto: Aleš ČernohousVětšina stromů kolem budovy polikliniky má být kvůli stavbě zdi pokácena. Na základě žádosti o povolení ke kácení, by mělo padnout několik desítek vzrostlých stromů. Zeleň v tomto případě přirozeně odděluje park od budovy zdravotnického zařízení a zároveň esteticky doplňuje vzhled parku.

Vedoucí děčínské pobočky Arniky Kamil Repeš a Miloš Vavřička z Iniciativy pro děčínský zámek ukazují, kde by měla být vybudována protipovodňová zeď. Stromy, které jsou v pozadí mají být kvůli stavbě zdi odstraněny.

foto_kamilstromy_princip
"Tyto stromy by se měly pokácet" (Foto: Princip)

Banner-stika

Sledujte nás: