en ru


Průmyslové podniky zaplatí za znečištění ovzduší více

20.7.2011 - PRAHA | Novinky
Zvýšení poplatků za znečišťování ovzduší pro průmyslové podniky přináší nový zákon o ochraně ovzduší, který dnes vláda schválila. Poplatky za emise prachu, oxidu siřitého a oxidů dusíku mají oproti současným hodnotám vzrůst v roce 2017 na dvojnásobek. V roce 2022 pak budou sazby oproti dnešní úrovni desetinásobné.

"Nový systém zpoplatnění zdrojů emisí může lépe motivovat provozovatele znečišťujících zdrojů k rychlejšímu zavedení nových nízkoemisních technologií. Současná výše poplatků se totiž téměř dvacet let nezměnila,“ komentovala zákon Vendula Krčmářová z Arniky.

Od roku 2017 by navíc jedna čtvrtina peněz vybraných na poplatcích za emise měla směřovat do krajských rozpočtů.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha