Publikace ke stažení

Další zajímavé materiály si můžete OBJEDNAT V E-SHOPU.

Všechny

Věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí

Publikace o toxických látkách a odpadech
Shrnutí evropské studie ze 6 zemí o obsahu PFAS v jednorázovém nádobí a obalech potravin z rozložitelných rostlinných materiálů a papíru a o dopadu PFAS na… více zde

Arnikum 2021/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Nemusí se vyrábět, nemusí se likvidovat, nemusí se ukládat na skládky, spalovat ve spalovně, povalovat se v přírodě. více zde

Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů: Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady. Aktualizovaná příručka pro obce, zaměřená na plnění požadavků nové odpadové legislativy, která… více zde

Kam s odpadem v Bílé

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nově u nás v obci můžete třídit plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty. Pomůžete tak obci zvýšit podíl vytříděného odpadu, čímž nám… více zde

Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Nemusí se vyrábět, nemusí se likvidovat, nemusí se ukládat na skládky, spalovat ve spalovně, povalovat v přírodě. Kdo… více zde

Kompostování

Letáky o odpadech jen ke stažení
Víte, že kuchynský odpad, tvorí až 40 % hmotnosti smesného odpadu? Jedná se pritom o materiál, ze kterého muže vzniknout kvalitní hnojivo pro rostliny. Jak… více zde

Řeky

Publikace o vodě a biodiverzitě
Vodní toky mají ve městech mnoho funkcí, kromě obecných důležitých i mimo města, pak funkce specifické pro města. Naprosto zásadní pro celá povodí jsou… více zde

Zachraň souseda/sousedku před vedrem!

Letáky o Praze jen ke stažení
Klimatická změna není tabu ani pro lidi žijící v České republice. Extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, zažíváme každé léto. Zhoršuje se úrodnost,… více zde

Možnosti rychlých a efektivních změn vodních toků v obcích

Publikace o vodě a biodiverzitě
Jedním z cílů projektu bylo vybrat 4 lokality, které by potřebovaly zlepšit, a vytvořit studie co nejrychlejší a nejefektivnější změny na přírodě blízká místa… více zde

Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Cílem studie bylo zmonitorovat znečištění pražských vod perfluorovanými látkami a bromovanými zpomalovači hoření. PFAS byly zjištěny ve všech vzorcích vody a… více zde

Arnikum 2020/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Labe v roce 2050. Pohled do budoucnosti

Publikace pouze ke stažení
Voda je základem všeho živého a je nedílnou součástí našeho každodenního života. Přesto ji člověk bere jako samozřejmost a nechová se k ní s patřičnou úctou.… více zde

Územní rozvoj - Praha dnes a zítra

Letáky o Praze jen ke stažení
Praha se v posledních letech stala jedním z nejdražších měst v Evropě. Ceny bydlení a služeb se trvale zvyšují a stále více obyvatel si je nemůže dovolit.… více zde

Klimatická změna a města

Letáky o Praze jen ke stažení
Současný všeobecný komfort a blahobyt otupuje schopnost vnímat situaci jako kritickou, avšak díky několikaletému suchu se klimatická změna konečně stává i v… více zde

Nová publikace Arniky na téma „Moje uhlíková stopa“

Články
Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. více zde

Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení

Letáky o odpadech jen ke stažení
Ropný a petrochemický průmysl propagují takzvanou „chemickou recyklaci“ (technologie jako je například termická depolymerizace nebo pyrolýza) jako řešení… více zde

Arnikum 2019/2

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Arnikum 2019/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Arnikum 2020/2

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Arnikum 2020/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Absence dat o příčinách dlouhého povolování výstavby v Česku se s přípravou nového stavebního zákona jeví jako zásadní problém. Nová legislativa se připravuje… více zde

Rtuť - prezentace

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro výuku žáků středních škol. více zde

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce

Letáky o odpadech jen ke stažení
Návod pro zástupce obcí a měst. Seznamuje je z možností, udělat snadno a rychle jednoducou analýzu stavu odpadového hospodářství. více zde

Rtuť v rybách v Praze: Výskyt rtuti ve volně žijících rybách, rybách zakoupených v obchodní síti a lidských vlasech na území hlavního města Prahy

Publikace pouze ke stažení
Ryby v pražských vodách jsou méně kontaminované toxickou rtutí než ty kupované zjistila studie mapující kontaminaci ryb toxickou rtutí. V rámci projektu… více zde

Toxický koktejl. Dioxiny v plastových hračkách

Publikace pouze ke stažení
Tato studie zjistila, že v devíti vzorcích spotřebních výrobků vyrobených z recyklovaných plastů byly přítomné významné koncentrace toxických bromovaných… více zde

Toxická past. Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Dětské hračky a další spotřební zboží z plastu je kontaminováno toxickými chemikáliemi, které jsou téměř 10 let zakázané. Jedná se o důsledek recyklace… více zde

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie pražských čtvrtí

Letáky o Praze jen ke stažení
Příklady konkrétních řešení adaptace prostorů měst na klimatickou změnu jsme začali mapovat s místními obyvateli a samosprávou. Jak se popasovat s ozeleněním a… více zde

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie ze zahraničí

Letáky o Praze jen ke stažení
Klimatická změna se na konci druhé dekády 21. století stala nepřehlédnutelnou. Sucha a vedra posledních let ničí úrodu, proměňují krajinu a z měst dělají v… více zde

Příběh jedné pražské rodiny: Jak zjistit vše o místě, kde chcete bydlet

Letáky o Praze jen ke stažení
Poznejte online nástroje hlavního města! Praha spravuje několik informačních webů, které se týkají územního plánování, životního prostředí a územního rozvoje.… více zde

Smlouvy s investory a adaptační opatření

Letáky o Praze jen ke stažení
Pravidelným tématem seminářů, konferencí nebo publikací se v posledních letech stávají adaptační opatření. Stále častěji se totiž setkáváme s přímými dopady… více zde

Aleje české krajiny

Letáky o stromech jen ke stažení
Projděte se s námi alejemi známými i neznámými a objevujte jejich krásu, druhovou pestrost a velkou různorodost v naší tradičné krajině. více zde

Arnikum 2019/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Příroda není smetiště

Letáky o odpadech jen ke stažení
Tušíte za jak dlouho se v přírodě rozloží například pohozená jednorázová dětská plenka? Některá tam může zůstat až 500 let. Tyto zajímavé a jednoduché příklady… více zde

Analýza bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení?

Letáky o Praze jen ke stažení
Ceny bydlení se v posledních letech vyšplhaly do závratných výšin. Rostou dvojnásobně rychleji než mzdy, dostupné byty se prakticky nestaví. Politická… více zde

Občanův průvodce územním a stavebním řízením (po novele stavebního zákona)

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Zorientovat se v územních a stavebních řízeních není jednoduchá věc, může se vám ale významně hodit, pakliže se ve vašem okolí chystá výstavba. Účast ve… více zde

Občanův průvodce po procesu EIA

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Proces EIA (Environmental Impact Assessment) patří k základním nástrojům, které umožní posoudit dopad velkých stavebních projektů na životní prostředí. Tento… více zde

Mafiánské způsoby developerů v Česku

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
V novinových článcích se často objevují informace o tom, že občané a jejich spolky vydírají investory, zdržují stavby a významně soustavným odvoláváním… více zde

Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního zákona)

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Nová, aktualizovaná verze publikace přináší kompletní informace o tom, jak se zorientovat v procesech územního plánování, jakou roli hrají jednotliví aktéři v… více zde

Vše, co jste chtěli vědět o LIFE AskREACH, ale báli jste se zeptat

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Zájem spotřebitelů dozvědět se, zda zboží na trhu neobsahuje toxické a obávané látky, neustále roste. Projekt LIFE AskREACH probíhá ve 13 zemích Evropské unie… více zde

Zapojte se do AskREACH. Informujte zákazníky o bezpečnosti vašich výrobků

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Podle evropské chemické legislativy REACH musí výrobce, distributor i každý další článek v dodavatelském řetězci spotřebitele zdarma informovat, zda zboží… více zde

Pomáháme zákazníkům nakupovat výrobky bez toxických látek. Připravujeme užitečnou mobilní appku!

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Užitečná aplikace pro opatrné spotřebitele: K výrobě spotřebního zboží se používá ohromné množství látek. Ačkoliv mnoho z nich je bezpečných, vyskytují se mezi… více zde

Jak se žije seniorům v Praze

Letáky o Praze jen ke stažení
Studie sumarizuje výzkum uskutečněný Arnikou – Centrem pro podporu občanů v období květen – září 2018 mezi aktivními pražskými seniory. Vychází ze současných… více zde

Příručka vhodné péče o bílé stráně

Publikace pouze ke stažení
S pomocí externích konzultantů jsme napsali příručku Péče o bílé stráně, která je určena především vlastníkům a obhospodařovatelům těchto území, ale určitě se… více zde

Domácnost bez jedů - tipy a triky

Publikace pouze ke stažení
Naším snem je svět, ve kterém nebudeme muset kontrolovat při nákupu etiketu každého výrobku s obavami o své zdraví a dopad výrobku na životní prostředí.… více zde

Arnikum 2018/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Bromované a organofosfátové zpomalovače hoření v prachu vnitřních prostor pražských budov

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Arnika odebrala vzorky prachu z patnácti pražských budov. Mezi nimi byly domácnosti, kanceláře, úřady, učebny a studia rádií. Prach nechala zanalyzovat v… více zde
Kdo blokuje výstavbu?

Kdo blokuje výstavbu?

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Výzkum Arniky se zaměřuje na dopad účasti občanských spolků na územní řízení obchodních center, obytných domů nebo kancelářských komplexů. Jejím cílem je… více zde

Manuál předcházení vzniku odpadů - aktualizace

Letáky o odpadech jen ke stažení
Aktualizovaný manuál k předcházení vzniku odpadů (rok 2018). více zde

Kompostujte BIO odpad

Letáky o odpadech jen ke stažení
Na podporu domácího kompostování jsme připravili stručný letáček zaměřený na kompostování kuchyňských odpadů a na kompostování v plastových kompostérech. Na… více zde

Arnikum 2018/2

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Nakládání s odpady v malých obcích v ORP Slaný

Letáky o odpadech jen ke stažení
Studie nakládání s odpady v malých obcích od 2000 obyvtale v ORP Slaný. více zde

Arnikum 2018/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Mají politici zasahovat do přípravy územního plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Institut plánování a rozvoje opakovaně tvrdí, že politická reprezentace města nemá zasahovat do zpracování návrhu Metropolitního plánu. Institut je přitom… více zde

Dvouúrovňovost územního plánu v Praze

Letáky o Praze jen ke stažení
Připravovaný Metropolitní plán počítá se dvěma úrovněmi územního plánu – první, obecnější, kterou představuje samotný Metropolitní plán a následně s druhou,… více zde

Recyklace je skvělá věc. Dělejme ji proto správně!

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Připojte se k výzvě za bezpečnou recyklaci. Ve výrobcích, které dnes dosluhují a stávají se odpadem, je spousta rizikových látek ještě z doby, než byly… více zde

Příklady pozitivního dopadu IRZ z hlediska množství úniků nebezpečných látek

Publikace pouze ke stažení
Jindřich Petrlík Arnika – Toxické látky a odpady 2017 více zde

Odpadové hospodářství malých obcí - příručka pro obce

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady. Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak… více zde
Mratínský potok

Znečištění pražských vodních toků a vodních ploch těžkými kovy

Publikace pouze ke stažení
Zjišťovali jsme, jak jsou vodní ekosystémy menších vodních toků na území Prahy zatíženy těžkými kovy. Zanalyzovali jsme proto čtyři vzorky sedimentů z… více zde

Toxická recyklace aneb Jak mohou nevytříděné odpady kontaminovat spotřební zboží v ČR

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v spotřebním zboží vyrobeného z… více zde

HRAČKA NEBO TOXICKÝ ODPAD? aneb Jak odpoví Stockholmská úmluva

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z… více zde

Bílé stráně v Českém středohoří a Poohří

Publikace pouze ke stažení
Arnika ve spolupráci s dalšími odborníky zmapovala lokality v Českém středohoří. Studie potvrzuje, že některá místa by potřebovaly důkladnější a… více zde

Arnikum 2017/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Smlouvy o územním rozvoji v otázkách a odpovědích

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Praktický manuál, který navazuje na analýzu problematiky smluv o územním rozvoji - smluv mezi obcemi a developery o rozvoji území. více zde

Smlouvy o územním rozvoji - analýza problematiky

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Analýza se zabývá aktuálním tématem smluv mezi obcemi a developery ohledně rozvoje území. Pozornost je zaměřena především na Středočeský kraj, kde vposlední… více zde

Hodnoty těžkých kovů uvnitř pražských budov

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Analýza prachových částic ve vnitřním prachu v pražských budovách více zde

Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce.

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak… více zde

Účast veřejnosti nežádoucí

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy více zde

Arnikum 2017/2

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. více zde

Zastupitelstvo a rada - stručný průvodce po webech

Letáky o Praze jen ke stažení
Zastupitelstvo a Rada hl. m. Prahy jsou jejími nejdůležitějšími orgány. Rada má své poradní komise, zastupitelstvo výbory pro jednotlivé oblasti. Rada se… více zde

Praha online

Letáky o Praze jen ke stažení
Praha mění svou tvář každý den. Orientovat se ve spleti změn územního plánu, usnesení radních a zastupitelů, zjišťovat, komu patí pozemky, kde se má stavět,… více zde

Dioxiny z toxického popílku se dostávají do našeho potravního řetězce

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Tato zpráva, kterou připravila organizace IPEN, se zabývá významným zdrojem kontaminace životního prostředí perzistentními organickými znečišťujícím látkami… více zde

Arnikum 2017/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Ochrana veřejného zájmu v Metropolitním plánu

Publikace o Praze jen ke stažení
Analýza Venduly Zahumenské o ochraně tzv. veřejného zájmu v Metropolitním plánu a úskalích a nebezpečích jeho možné záměny za zájem soukromý více zde

Mohou se lidé zapojit do přípravy územního plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Analýza podmínek účasti veřejnosti v přípravě územního plánu více zde

Metropolitní plán z pohledu judikatury

Letáky o Praze jen ke stažení
Analýza judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k požadavkům kladeným na územní plány více zde

Člověk, voda a toxické látky

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Ve světě je komerčně využíváno asi 100 tisíc chemických látek. Jejich roční produkce se odhaduje na 400 milionů tun. Přestože jsou některé chemické látky… více zde

Těžké kovy a ftaláty ve výrobcích pro děti – mezery v legislativě

Letáky o toxických látkách
Studie z roku 2016 shrnuje výsledky průzkumu Arniky u výrobků s obsahem těžkých kovů nebo ftalátů na českém trhu. Studií upozorňujeme také na nedostatečnou… více zde

Arnikum 2016/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

30 případů změn Prahy

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Žádný územní plán nepodléhá tak velkému tlaku jako ten pražský. Za více než 15 let existence prošel stovkami změn a další stovky návrhů na to, kde stavět, leží… více zde

30 případů změn Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Kniha podrobně mapuje stavební kauzy, jež v poslední době hýbaly územním rozvojem Prahy. Celkem 30 případů z různých koutů Prahy jsme podrobili pečlivému… více zde

Arnikum 2016/2

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Chráníme vodu, chráníme život

Publikace pouze ke stažení
Dozvíte se čeho chce Arnika při ochraně vody dosáhnout, zjistíte co se skrývá za projektem "Voda živá" a najdete tu seznam významných dní pro životní prostředí. více zde

Report about sampling and monitoring in the surrounding of waste incinerators in Phuket

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z roku 2011 pojednává o výsledcích monitoringu dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších toxických látek v biotě v okolí spaloven odpadů v… více zde

Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie vyhodnocuje výsledky analýz vzorků vlasů a ryb z oblasti industriální zóny u Tha Tum v Thajsku na přítomnost rtuti. více zde

Arnikum 2016/1

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Kdo se ptá, ten se dozví – právo na informace v praxi

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Příručka aktivního občana více zde

KAPESNÍ INSPIRACE pro Vaši účast v rozhodování

Publikace pouze ke stažení
Doba nadávání u piva je dávno pryč. Dnešní člověk se informuje, zapojuje, spolurozhoduje, spoluutváří, navrhuje, řeší, připomínkuje a účastní se veřejného… více zde

Předcházení vzniku odpadu v obcích

Letáky o odpadech jen ke stažení
Manuál pro obce na téma předcházení vzniku odpadů včetně příkladů dobré praxe. více zde

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ve službách veřejnosti

Publikace o toxických látkách a odpadech
Publikace je průvodcem světem Integrovaného registru znečišťování (IRZ). více zde

Voda nad zlato

Publikace pouze ke stažení
Voda je zdroj života. Vždyť my sami jsme až ze 70 procent z vody. A chceme-li být zdraví my i naše děti, je nutné, aby byla zdravá i voda. Každý z nás denně… více zde

Arnikum 2015/3

Časopis Arnikum
Zpravodaj Arnikum je zdarma ke stažení. Rádi vám ho však pošleme i v tištěné podobě. více zde

Krátká analýza programového prohlášení Rady hl. města Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Krátká analýza k současnému složení Rady hl.m.Prahy a jejímu programovému prohlášení více zde

Územní plán - Příručka pro občany

Letáky o Praze jen ke stažení
Brožura o územním plánování pro občany více zde

Mohou developeři žalovat Prahu kvůli územnímu plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Podrobná analýza žalob developerů Prahy více zde

Svobodný přístup k informacím po pražském způsobu

Letáky o Praze jen ke stažení
Příručka k příležitosti 15 let zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak se zveřejňují informace a jak jsou otevřené úřady dnes? Příklady z praxe Arniky za… více zde

Analýza problematiky opětovného schvalování úprav územního plánu

Letáky o Praze jen ke stažení
Právní poradce k úpravám územního plánu více zde

Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Příručka Arniky pro pražské zastupitele o územním plánu více zde

Přichází do Prahy Skleněné peklo?

Letáky o Praze
Na Hanspaulce zbourali za poslední roky šest prvorepublikových vil; vyrůstají místo nich betonová monstra. Vedle Anežského kláštera se připravuje stavba… více zde

Obce a odpady

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nový leták věnovaný problematice nakládání s odpady v obcích více zde

O stromech

Aleje české krajiny

Letáky o stromech jen ke stažení
Projděte se s námi alejemi známými i neznámými a objevujte jejich krásu, druhovou pestrost a velkou různorodost v naší tradičné krajině. více zde

Kácení stromů a jak mu zabránit

Letáky o stromech jen ke stažení
Barevná skládačka o významu stromů a jejich ochraně více zde

Aleje v zemědělské krajině

Letáky o stromech jen ke stažení
Barevná skládačka o stromech v zemědělské krajině více zde

Aleje Olomoucka - dědictví naší krajiny

Letáky o stromech
Nejkrásnější aleje Olomoucka a jak zajistit jejich ochranu více zde

Aleje Zlínska - dědictví naší krajiny

Letáky o stromech jen ke stažení
Nejkrásnější aleje Zlínska a jak zajistit jejich ochranu více zde

Alej u Žižkova pole chrání zákon

Letáky o stromech
Jak může být chráněná alej užitečná obyvatelům okolních obcí. (pouze online stažení) více zde

Dřeviny v Praze rostoucí mimo les - informační list pro státní správu

Letáky o stromech
Jak chránit stromy rostoucí mimo les a co dělat, když je nutné kácet. (dostupné pouze k online stáhnutí) více zde

Kácení stromů a jak mu zabránit

Letáky o stromech jen ke stažení
barevná skládačka s mini petičním archem petice "Zachraňme stromy!" a návratkou více zde

Zachraňme stromy - komentář k petici

Letáky o stromech
Komentář k jednotlivým požadavkům petice Zachraňme stromy více zde

Zachraňme stromy - návrh novely zákona

Letáky o stromech jen ke stažení
Návrh novely zákona o ochraně přírody s cílem lepší ochrany stromů více zde

Aleje Vysočiny - dědictví naší krajiny

Letáky o stromech
Nejkrásnější aleje Vysočiny a jak zajistit jejich ochranu( momentálně pouze jako pdf soubor ke stažení) více zde

O Praze

Zachraň souseda/sousedku před vedrem!

Letáky o Praze jen ke stažení
Klimatická změna není tabu ani pro lidi žijící v České republice. Extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, zažíváme každé léto. Zhoršuje se úrodnost,… více zde

Územní rozvoj - Praha dnes a zítra

Letáky o Praze jen ke stažení
Praha se v posledních letech stala jedním z nejdražších měst v Evropě. Ceny bydlení a služeb se trvale zvyšují a stále více obyvatel si je nemůže dovolit.… více zde

Klimatická změna a města

Letáky o Praze jen ke stažení
Současný všeobecný komfort a blahobyt otupuje schopnost vnímat situaci jako kritickou, avšak díky několikaletému suchu se klimatická změna konečně stává i v… více zde

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie pražských čtvrtí

Letáky o Praze jen ke stažení
Příklady konkrétních řešení adaptace prostorů měst na klimatickou změnu jsme začali mapovat s místními obyvateli a samosprávou. Jak se popasovat s ozeleněním a… více zde

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie ze zahraničí

Letáky o Praze jen ke stažení
Klimatická změna se na konci druhé dekády 21. století stala nepřehlédnutelnou. Sucha a vedra posledních let ničí úrodu, proměňují krajinu a z měst dělají v… více zde

Příběh jedné pražské rodiny: Jak zjistit vše o místě, kde chcete bydlet

Letáky o Praze jen ke stažení
Poznejte online nástroje hlavního města! Praha spravuje několik informačních webů, které se týkají územního plánování, životního prostředí a územního rozvoje.… více zde

Smlouvy s investory a adaptační opatření

Letáky o Praze jen ke stažení
Pravidelným tématem seminářů, konferencí nebo publikací se v posledních letech stávají adaptační opatření. Stále častěji se totiž setkáváme s přímými dopady… více zde

Analýza bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení?

Letáky o Praze jen ke stažení
Ceny bydlení se v posledních letech vyšplhaly do závratných výšin. Rostou dvojnásobně rychleji než mzdy, dostupné byty se prakticky nestaví. Politická… více zde

Jak se žije seniorům v Praze

Letáky o Praze jen ke stažení
Studie sumarizuje výzkum uskutečněný Arnikou – Centrem pro podporu občanů v období květen – září 2018 mezi aktivními pražskými seniory. Vychází ze současných… více zde

Mají politici zasahovat do přípravy územního plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Institut plánování a rozvoje opakovaně tvrdí, že politická reprezentace města nemá zasahovat do zpracování návrhu Metropolitního plánu. Institut je přitom… více zde

Dvouúrovňovost územního plánu v Praze

Letáky o Praze jen ke stažení
Připravovaný Metropolitní plán počítá se dvěma úrovněmi územního plánu – první, obecnější, kterou představuje samotný Metropolitní plán a následně s druhou,… více zde

Zastupitelstvo a rada - stručný průvodce po webech

Letáky o Praze jen ke stažení
Zastupitelstvo a Rada hl. m. Prahy jsou jejími nejdůležitějšími orgány. Rada má své poradní komise, zastupitelstvo výbory pro jednotlivé oblasti. Rada se… více zde

Praha online

Letáky o Praze jen ke stažení
Praha mění svou tvář každý den. Orientovat se ve spleti změn územního plánu, usnesení radních a zastupitelů, zjišťovat, komu patí pozemky, kde se má stavět,… více zde

Ochrana veřejného zájmu v Metropolitním plánu

Publikace o Praze jen ke stažení
Analýza Venduly Zahumenské o ochraně tzv. veřejného zájmu v Metropolitním plánu a úskalích a nebezpečích jeho možné záměny za zájem soukromý více zde

Mohou se lidé zapojit do přípravy územního plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Analýza podmínek účasti veřejnosti v přípravě územního plánu více zde

Metropolitní plán z pohledu judikatury

Letáky o Praze jen ke stažení
Analýza judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k požadavkům kladeným na územní plány více zde

30 případů změn Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Kniha podrobně mapuje stavební kauzy, jež v poslední době hýbaly územním rozvojem Prahy. Celkem 30 případů z různých koutů Prahy jsme podrobili pečlivému… více zde

Krátká analýza programového prohlášení Rady hl. města Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Krátká analýza k současnému složení Rady hl.m.Prahy a jejímu programovému prohlášení více zde

Územní plán - Příručka pro občany

Letáky o Praze jen ke stažení
Brožura o územním plánování pro občany více zde

Mohou developeři žalovat Prahu kvůli územnímu plánu?

Letáky o Praze jen ke stažení
Podrobná analýza žalob developerů Prahy více zde

Svobodný přístup k informacím po pražském způsobu

Letáky o Praze jen ke stažení
Příručka k příležitosti 15 let zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak se zveřejňují informace a jak jsou otevřené úřady dnes? Příklady z praxe Arniky za… více zde

Analýza problematiky opětovného schvalování úprav územního plánu

Letáky o Praze jen ke stažení
Právní poradce k úpravám územního plánu více zde

Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy

Letáky o Praze jen ke stažení
Příručka Arniky pro pražské zastupitele o územním plánu více zde

Přichází do Prahy Skleněné peklo?

Letáky o Praze
Na Hanspaulce zbourali za poslední roky šest prvorepublikových vil; vyrůstají místo nich betonová monstra. Vedle Anežského kláštera se připravuje stavba… více zde

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánovní a rozvoji města 2014 - 2018

Letáky o Praze
Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 ( dostupné pouze k online stáhnutí) více zde

Znáte územní plán Prahy?

Letáky o Praze jen ke stažení
Územní plán je základním dokumentem určujícím budoucnost Prahy. Do roku 2015 musí zastupitelstvo schválit nový plán. více zde

Jaká bude Praha?

Letáky o Praze jen ke stažení
Jaká bude Praha? Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě více zde

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

Publikace o Praze jen ke stažení
Pitná voda, povodně a řešení kanalizace v moderním velkoměstě. více zde

Jaká bude Praha? 7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města

Publikace o Praze jen ke stažení
Udržitelné plánování a rozvoj města. Soubor doporučení nevládních organizací pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy. více zde

Stav a vývoj zeleně v Praze

Letáky o Praze jen ke stažení
Analýza stavu zeleně, její evidence a péče o stromy a zelené plochy více zde

Kácení stromů v Praze a jak mu zabránit

Letáky o Praze jen ke stažení
barevná skládačka s mini petičním archem petice "Zachraňme stromy!" a návratkou více zde

Praha - město pro život - komentář k petici

Letáky o Praze
Podrobný komentář k požadavkům petice Praha - město pro život více zde

O toxických látkách

Věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí

Publikace o toxických látkách a odpadech
Shrnutí evropské studie ze 6 zemí o obsahu PFAS v jednorázovém nádobí a obalech potravin z rozložitelných rostlinných materiálů a papíru a o dopadu PFAS na… více zde

Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Cílem studie bylo zmonitorovat znečištění pražských vod perfluorovanými látkami a bromovanými zpomalovači hoření. PFAS byly zjištěny ve všech vzorcích vody a… více zde

Rtuť - prezentace

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro výuku žáků středních škol. více zde

Toxická past. Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Dětské hračky a další spotřební zboží z plastu je kontaminováno toxickými chemikáliemi, které jsou téměř 10 let zakázané. Jedná se o důsledek recyklace… více zde

Vše, co jste chtěli vědět o LIFE AskREACH, ale báli jste se zeptat

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Zájem spotřebitelů dozvědět se, zda zboží na trhu neobsahuje toxické a obávané látky, neustále roste. Projekt LIFE AskREACH probíhá ve 13 zemích Evropské unie… více zde

Zapojte se do AskREACH. Informujte zákazníky o bezpečnosti vašich výrobků

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Podle evropské chemické legislativy REACH musí výrobce, distributor i každý další článek v dodavatelském řetězci spotřebitele zdarma informovat, zda zboží… více zde

Pomáháme zákazníkům nakupovat výrobky bez toxických látek. Připravujeme užitečnou mobilní appku!

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Užitečná aplikace pro opatrné spotřebitele: K výrobě spotřebního zboží se používá ohromné množství látek. Ačkoliv mnoho z nich je bezpečných, vyskytují se mezi… více zde

Bromované a organofosfátové zpomalovače hoření v prachu vnitřních prostor pražských budov

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Arnika odebrala vzorky prachu z patnácti pražských budov. Mezi nimi byly domácnosti, kanceláře, úřady, učebny a studia rádií. Prach nechala zanalyzovat v… více zde

Recyklace je skvělá věc. Dělejme ji proto správně!

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Připojte se k výzvě za bezpečnou recyklaci. Ve výrobcích, které dnes dosluhují a stávají se odpadem, je spousta rizikových látek ještě z doby, než byly… více zde

Toxická recyklace aneb Jak mohou nevytříděné odpady kontaminovat spotřební zboží v ČR

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v spotřebním zboží vyrobeného z… více zde

HRAČKA NEBO TOXICKÝ ODPAD? aneb Jak odpoví Stockholmská úmluva

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z… více zde

Hodnoty těžkých kovů uvnitř pražských budov

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Analýza prachových částic ve vnitřním prachu v pražských budovách více zde

Dioxiny z toxického popílku se dostávají do našeho potravního řetězce

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Tato zpráva, kterou připravila organizace IPEN, se zabývá významným zdrojem kontaminace životního prostředí perzistentními organickými znečišťujícím látkami… více zde

Člověk, voda a toxické látky

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Ve světě je komerčně využíváno asi 100 tisíc chemických látek. Jejich roční produkce se odhaduje na 400 milionů tun. Přestože jsou některé chemické látky… více zde

Těžké kovy a ftaláty ve výrobcích pro děti – mezery v legislativě

Letáky o toxických látkách
Studie z roku 2016 shrnuje výsledky průzkumu Arniky u výrobků s obsahem těžkých kovů nebo ftalátů na českém trhu. Studií upozorňujeme také na nedostatečnou… více zde

Report about sampling and monitoring in the surrounding of waste incinerators in Phuket

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z roku 2011 pojednává o výsledcích monitoringu dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších toxických látek v biotě v okolí spaloven odpadů v… více zde

Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie vyhodnocuje výsledky analýz vzorků vlasů a ryb z oblasti industriální zóny u Tha Tum v Thajsku na přítomnost rtuti. více zde

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ve službách veřejnosti

Publikace o toxických látkách a odpadech
Publikace je průvodcem světem Integrovaného registru znečišťování (IRZ). více zde

Spalovny odpadů

Letáky o toxických látkách
Zázračné stroje na zpracování odpadu? více zde

Ftaláty v PVC, Skrytá hrozba pro člověka i životní prostředí

Letáky o toxických látkách
Jednu z podstatných chemických hrozeb, která lidem hrozí, ale příliš se o ní nemluví, jsou ftaláty – změkčovadla ve výrobcích z měkčeného polyvinylchloridu… více zde

Skutečná cena dentálního amalgámu

Letáky o toxických látkách
Rtuť patří mezi nejtoxičtější prvky. Ve velké míře ji používáme v dentálním amalgámu. Zdánlivě jsou zubní výplně z amalgámu levnější než z jiných materiálů.… více zde

Proč nespalovat zdravotnický odpad

Letáky o toxických látkách
Informační list je věnován rizikům spalování odpadů ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení slouží k zachraňování zdraví a životů,… více zde

Nemoci z nemocnice

Letáky o toxických látkách
Často si ani neuvědomujeme, že některé rizikové chemické látky nalézáme i ve věcech běžné potřeby a tyto látky mohou negativně působit na personál a pacienty,… více zde

Zdravotnictví a životní prostředí

Letáky o toxických látkách
Ve zdravotnictví najdeme celou řadu chemických látek, které však také mohou představovat riziko pro pacienty i personál. Nemocnice tak mohou a nezřídka mají… více zde

Stupnice měření tmavosti kouře

Letáky o toxických látkách
Stupnice určená k orientačnímu změření tzv. tmavosti kouře vycházejícího z komína. Jedná se o měření Ringelmannovou metodou. Na druhé straně naleznete návod k… více zde

Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání s odpady

Letáky o toxických látkách
Sborník z konference z 30. března 2012, jenž byla zaměřena na environmentální management zdravotnických zařízení, rizikové chemické látky ve zdravotnictví… více zde

Jak vybrat bezpečnou hračku

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
10-ti dílná barevná skládačka více zde

Rtuť

Letáky o toxických látkách
Použití rtuti a zdroje znečištění. Rizika spojená s jejím používáním. Rtuť v koloběhu látek. Významná znečištění a důsledky. více zde

Máte právo vědět!

Letáky o toxických látkách
Jak na nás škodlivé chemikálie působí? Kde se s nimi setkáte? Právo na informace a vaše možnosti prosadit změny. Informační leták vznikl za spolupráce Arniky,… více zde

An NGO Guide to Hazardous Pesticides and SAICM

Letáky o toxických látkách
Publikace je o tom, jak mohou neziskové organizace a další organizace občanské společnosti napomoci ochraně zemědělců, pracovníků, komunit a životního… více zde

IPEN Guide to New Pops

Letáky o toxických látkách
IPEN doporučuje doplnit do "Convention for global elimination" a tím vyloučit používání dalších devíti chemických látek, které dlouhodobě vážně ohrožují lidské… více zde

Desatero "proč nekupovat PVC"

Letáky o toxických látkách
Deset důvodů proč nekupovat PVC. PVC (polyvinylchlorid) patří k nejrozšířenějším plastům. Je však známou skutečností, že jeho výrobu, používání i likvidaci… více zde

Nehrajme si s PVC

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
PVC (polyvinylchlorid) patří k nejrozšířenějším plastům. Je však známou skutečností, že jeho výrobu, používání i likvidaci provází úniky toxických látek. Co s… více zde

Negativní dopady výroby, používání a likvidace PVC na zdraví a ž

Letáky o toxických látkách
Factsheet popisující průběh "života" PVC, jako běžně používaného plastu. Součástí materiálu je také stručná tabulka s přehledem negativních dopadů na zdraví a… více zde

Proces integrovaného povolování

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití více zde

Ekologicky odpovědné zdravotnictví

Letáky o toxických látkách
Stručný průvodce zdravotních sester, jak přispět ke snížení dopadů nemocnic na zdraví a životní prostředí. Věnuje se problémům spojených s používáním PVC,… více zde

Zdravotnické pomůcky z PVC obsahující změkčovadlo DEHP

Letáky o toxických látkách
DEHP je dle výzkumů jedovatá látka ohrožující schopnost reprodukce, způsobující vrozené vady a neplodonost. Přesto výrobci přidávájí DEHP do PVC, aby bylo… více zde

Proč omezovat rtuť ve zdravotnictví

Letáky o toxických látkách
Věnuje se rozšíření rtuti v různých zdravotnických pomůckách, jako jsou například teploměry, tlakoměry, gastrointestinální sondy, amalgány v zubařských… více zde

HCWH Factsheet - Waste reduction in health-care services

Letáky o toxických látkách
A4, 4 pages, English (anglicky) více zde

Strategie minimalizace rizik DEHP

Letáky o toxických látkách
Shrnutí studie Švédské inspekce pro chemické látky realizované z pověření EU. Infolist HCWH se věnuje jednomu z nejvíce rizikových ftalátů používaných ke… více zde

O odpadech

Věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí

Publikace o toxických látkách a odpadech
Shrnutí evropské studie ze 6 zemí o obsahu PFAS v jednorázovém nádobí a obalech potravin z rozložitelných rostlinných materiálů a papíru a o dopadu PFAS na… více zde

Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Nemusí se vyrábět, nemusí se likvidovat, nemusí se ukládat na skládky, spalovat ve spalovně, povalovat se v přírodě. více zde

Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů: Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady. Aktualizovaná příručka pro obce, zaměřená na plnění požadavků nové odpadové legislativy, která… více zde

Kam s odpadem v Bílé

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nově u nás v obci můžete třídit plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty. Pomůžete tak obci zvýšit podíl vytříděného odpadu, čímž nám… více zde

Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Nemusí se vyrábět, nemusí se likvidovat, nemusí se ukládat na skládky, spalovat ve spalovně, povalovat v přírodě. Kdo… více zde

Kompostování

Letáky o odpadech jen ke stažení
Víte, že kuchynský odpad, tvorí až 40 % hmotnosti smesného odpadu? Jedná se pritom o materiál, ze kterého muže vzniknout kvalitní hnojivo pro rostliny. Jak… více zde

Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení

Letáky o odpadech jen ke stažení
Ropný a petrochemický průmysl propagují takzvanou „chemickou recyklaci“ (technologie jako je například termická depolymerizace nebo pyrolýza) jako řešení… více zde

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce

Letáky o odpadech jen ke stažení
Návod pro zástupce obcí a měst. Seznamuje je z možností, udělat snadno a rychle jednoducou analýzu stavu odpadového hospodářství. více zde

Příroda není smetiště

Letáky o odpadech jen ke stažení
Tušíte za jak dlouho se v přírodě rozloží například pohozená jednorázová dětská plenka? Některá tam může zůstat až 500 let. Tyto zajímavé a jednoduché příklady… více zde

Manuál předcházení vzniku odpadů - aktualizace

Letáky o odpadech jen ke stažení
Aktualizovaný manuál k předcházení vzniku odpadů (rok 2018). více zde

Kompostujte BIO odpad

Letáky o odpadech jen ke stažení
Na podporu domácího kompostování jsme připravili stručný letáček zaměřený na kompostování kuchyňských odpadů a na kompostování v plastových kompostérech. Na… více zde

Nakládání s odpady v malých obcích v ORP Slaný

Letáky o odpadech jen ke stažení
Studie nakládání s odpady v malých obcích od 2000 obyvtale v ORP Slaný. více zde

Odpadové hospodářství malých obcí - příručka pro obce

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady. Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak… více zde

Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce.

Letáky o odpadech jen ke stažení
Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak… více zde

Předcházení vzniku odpadu v obcích

Letáky o odpadech jen ke stažení
Manuál pro obce na téma předcházení vzniku odpadů včetně příkladů dobré praxe. více zde

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ve službách veřejnosti

Publikace o toxických látkách a odpadech
Publikace je průvodcem světem Integrovaného registru znečišťování (IRZ). více zde

Obce a odpady

Letáky o odpadech jen ke stažení
Nový leták věnovaný problematice nakládání s odpady v obcích více zde

Čím topíme, to dýcháme

Letáky o odpadech jen ke stažení
V letáčku se dozvíte, proč nespalovat doma odpad či jak správně topit, abyste minimalizovali znečišťování ovzduší. více zde

Odpady - Leták

Letáky o odpadech jen ke stažení
Odpadový průvodce s praktickými "zelenými" radami pro každý den. více zde

Leták Předcházej a recykluj

Letáky o odpadech jen ke stažení
Prevence vzniku odpadů vede k úsporám surovin, energie i ke snížení emisí škodlivin. více zde

Leták Šetrné papírování

Letáky o odpadech jen ke stažení
O spotřebě papíru a jejím dopadu na životní prostředí. O kampani "Šetrné papírování". Konkrétní kroky - méně reklamy, používejte recyklovaný papír, třiďte… více zde

Bioodpady

Letáky o odpadech jen ke stažení
Informace pro širokou veřejnost. A o čem? No přeci o bioodpadech. více zde

Pro aktivní občany

Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Absence dat o příčinách dlouhého povolování výstavby v Česku se s přípravou nového stavebního zákona jeví jako zásadní problém. Nová legislativa se připravuje… více zde

Občanův průvodce územním a stavebním řízením (po novele stavebního zákona)

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Zorientovat se v územních a stavebních řízeních není jednoduchá věc, může se vám ale významně hodit, pakliže se ve vašem okolí chystá výstavba. Účast ve… více zde

Občanův průvodce po procesu EIA

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Proces EIA (Environmental Impact Assessment) patří k základním nástrojům, které umožní posoudit dopad velkých stavebních projektů na životní prostředí. Tento… více zde

Mafiánské způsoby developerů v Česku

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
V novinových článcích se často objevují informace o tom, že občané a jejich spolky vydírají investory, zdržují stavby a významně soustavným odvoláváním… více zde

Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního zákona)

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Nová, aktualizovaná verze publikace přináší kompletní informace o tom, jak se zorientovat v procesech územního plánování, jakou roli hrají jednotliví aktéři v… více zde
Kdo blokuje výstavbu?

Kdo blokuje výstavbu?

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Výzkum Arniky se zaměřuje na dopad účasti občanských spolků na územní řízení obchodních center, obytných domů nebo kancelářských komplexů. Jejím cílem je… více zde

Smlouvy o územním rozvoji v otázkách a odpovědích

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Praktický manuál, který navazuje na analýzu problematiky smluv o územním rozvoji - smluv mezi obcemi a developery o rozvoji území. více zde

Smlouvy o územním rozvoji - analýza problematiky

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Analýza se zabývá aktuálním tématem smluv mezi obcemi a developery ohledně rozvoje území. Pozornost je zaměřena především na Středočeský kraj, kde vposlední… více zde

Účast veřejnosti nežádoucí

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy více zde

30 případů změn Prahy

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Žádný územní plán nepodléhá tak velkému tlaku jako ten pražský. Za více než 15 let existence prošel stovkami změn a další stovky návrhů na to, kde stavět, leží… více zde

Kdo se ptá, ten se dozví – právo na informace v praxi

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Příručka aktivního občana více zde

Územní plán bude tvůj pán!

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Zajímejte se o budoucnost dřív, než bude pozdě! více zde

Až budou chtít u Vašeho domu stavět...

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
...necháte se vybagrovat? více zde

Občané sobě

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení
Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci. Publikace je dočasně rozebrána, můžete si ji objednat ve… více zde

Posázaví - krajina, ve které chceme žít

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Nový život kopce Stařechova. více zde

Územní plánování - jaká bude vaše obec?

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití více zde

EIA - hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití více zde

Právo na informace

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití více zde

Centrum pro podporu občanů

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Také si někdy myslíte, že na obecní židli sedí blázen? více zde

Průmyslová zóna - krajina určená k likvidaci

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Evropskou ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší ohrožuje stavba průmyslové zóny Dolní Lutyně. Pouze ke stažení. více zde

Natura 2000 - příležitost k rozvoji, příležitost k zodpovědnosti

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Celobarevná skládačka o soustavách Natura 2000. Dozvíte se, podle jakých kriterií se vyhlašuje, jak se financuje, jaké jsou zkušenosti v zahraničí a jak… více zde

Pozemkový spolek Nové Heřminovy

Letáky pro aktivní občany jen ke stažení
Jako v krajině před příchodem člověka si připadá každý, kdo vstoupí do k ramenům řeky Opavy v místech mezi obcí Nové Heřminovy a Kunovem. Nádherná příroda,… více zde

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu