Publikace pouze ke stažení

Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení

Ropný a petrochemický průmysl propagují takzvanou „chemickou recyklaci“ (technologie jako je například termická depolymerizace nebo pyrolýza)…

Moje uhlíková stopa

Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa…

Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa

Absence dat o příčinách dlouhého povolování výstavby v Česku se s přípravou nového stavebního zákona jeví jako zásadní…

Rtuť - prezentace

Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro…

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce

Návod pro zástupce obcí a měst. Seznamuje je z možností, udělat snadno a rychle jednoducou analýzu…

Rtuť v rybách v Praze: Výskyt rtuti ve volně žijících rybách, rybách zakoupených v obchodní síti a lidských vlasech na území hlavního města Prahy

Ryby v pražských vodách jsou méně kontaminované toxickou rtutí než ty kupované zjistila studie mapující kontaminaci…

Toxický koktejl. Dioxiny v plastových hračkách

Tato studie zjistila, že v devíti vzorcích spotřebních výrobků vyrobených z recyklovaných plastů byly přítomné významné…

Toxická past. Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

Dětské hračky a další spotřební zboží z plastu je kontaminováno toxickými chemikáliemi, které jsou téměř 10 let zakázané.…

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie pražských čtvrtí

Příklady konkrétních řešení adaptace prostorů měst na klimatickou změnu jsme začali mapovat s místními obyvateli a…

Lokální adaptace na změnu klimatu: případové studie ze zahraničí

Klimatická změna se na konci druhé dekády 21. století stala nepřehlédnutelnou. Sucha a vedra posledních let…

Příběh jedné pražské rodiny: Jak zjistit vše o místě, kde chcete bydlet

Poznejte online nástroje hlavního města! Praha spravuje několik informačních webů, které se týkají územního plánování, životního…

Smlouvy s investory a adaptační opatření

Pravidelným tématem seminářů, konferencí nebo publikací se v posledních letech stávají adaptační opatření. Stále častěji se…

Aleje české krajiny

Projděte se s námi alejemi známými i neznámými a objevujte jejich krásu, druhovou pestrost a velkou…

Příroda není smetiště

Tušíte za jak dlouho se v přírodě rozloží například pohozená jednorázová dětská plenka? Některá tam může…

Analýza bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení?

Ceny bydlení se v posledních letech vyšplhaly do závratných výšin. Rostou dvojnásobně rychleji než mzdy, dostupné…

Občanův průvodce územním a stavebním řízením (po novele stavebního zákona)

Zorientovat se v územních a stavebních řízeních není jednoduchá věc, může se vám ale významně hodit,…

Občanův průvodce po procesu EIA

Proces EIA (Environmental Impact Assessment) patří k základním nástrojům, které umožní posoudit dopad velkých stavebních projektů…

Mafiánské způsoby developerů v Česku

V novinových článcích se často objevují informace o tom, že občané a jejich spolky vydírají investory,…

Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního zákona)

Nová, aktualizovaná verze publikace přináší kompletní informace o tom, jak se zorientovat v procesech územního plánování,…

Vše, co jste chtěli vědět o LIFE AskREACH, ale báli jste se zeptat

Zájem spotřebitelů dozvědět se, zda zboží na trhu neobsahuje toxické a obávané látky, neustále roste. Projekt…

Zapojte se do AskREACH. Informujte zákazníky o bezpečnosti vašich výrobků

Podle evropské chemické legislativy REACH musí výrobce, distributor i každý další článek v dodavatelském řetězci spotřebitele zdarma informovat,…

Pomáháme zákazníkům nakupovat výrobky bez toxických látek. Připravujeme užitečnou mobilní appku!

Užitečná aplikace pro opatrné spotřebitele: K výrobě spotřebního zboží se používá ohromné množství látek. Ačkoliv mnoho z nich je…

Jak se žije seniorům v Praze

Studie sumarizuje výzkum uskutečněný Arnikou – Centrem pro podporu občanů v  období květen – září 2018…

Příručka vhodné péče o bílé stráně

S pomocí externích konzultantů jsme napsali příručku Péče o bílé stráně, která je určena především vlastníkům…
Strana 1 z 6