en ru

Publikace pro aktivní občany jen ke stažení

Občanův průvodce územním a stavebním řízením (po novele stavebního zákona)

Zorientovat se v územních a stavebních řízeních není jednoduchá věc, může se vám ale významně hodit,…

Občanův průvodce po procesu EIA

Proces EIA (Environmental Impact Assessment) patří k základním nástrojům, které umožní posoudit dopad velkých stavebních projektů…

Mafiánské způsoby developerů v Česku

V novinových článcích se často objevují informace o tom, že občané a jejich spolky vydírají investory,…

Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního zákona)

Nová, aktualizovaná verze publikace přináší kompletní informace o tom, jak se zorientovat v procesech územního plánování,…

Kdo blokuje výstavbu?

Výzkum Arniky se zaměřuje na dopad účasti občanských spolků na územní řízení obchodních center, obytných domů nebo…

Smlouvy o územním rozvoji v otázkách a odpovědích

Praktický manuál, který navazuje na analýzu problematiky smluv o územním rozvoji - smluv mezi obcemi a…

Smlouvy o územním rozvoji - analýza problematiky

Analýza se zabývá aktuálním tématem smluv mezi obcemi a developery ohledně rozvoje území. Pozornost je zaměřena…

Účast veřejnosti nežádoucí

Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy

30 případů změn Prahy

Žádný územní plán nepodléhá tak velkému tlaku jako ten pražský. Za více než 15 let existence…

Občané sobě

Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci.…