Co je PVC a proč se jím Arnika zabývá?

znaceni pvc2 WEBPVC je problematický materiál rizikový pro zdraví člověka i životní prostředí. Během výroby, spotřeby a likvidace PVC vznikají toxické látky, jako jsou například dioxiny, které jsou vedlejším produktem spalování PVC. Do PVC se také přidávají různé látky - např. stabilizátory (těžké kovy jako je olovo a kadmium) či změkčovadla (mezi nejrozšířenější patří ftaláty).

Ftaláty jsou syntetické chemické látky odvozené od esterů kyseliny ftalové a používají se zejména k měkčení PVC, a to v relativně velkém množství. Některé z nich jako DEHP, tedy di (2-etylhexyl) ftalát či DBP - dibutyl ftalát byly označeny jako toxické látky pro reprodukci, teratogenní látky (poškozující plod) a látky poškozující hormonální systém (tzv. endokrinní disruptory). Vzhledem k tomu, že běžná populace je kontinuálně zatížena poměrně velkým množstvím ftalátů z mnoha zdrojů, zakázala Evropská Unie použití 6 nejpoužívanějších ftalátů zejména v hračkách a výrobcích pro děti. Nesmějí se používat v kosmetice či v obalových materiálech na potraviny. Např. DEHP blokuje mužské hormony a má negativní účinky na vývoj a funkci mužských pohlavních orgánů.  Nedávno zveřejněné dlouhodobé studie matek a jejich dětí též prokázaly souvislost mezi vznikem astmatu a alergií nebo poruchy chování, soustředění, hyperaktivity či deprese tam, kde byla matka vystavena vyšším hodnotám ftalátů během těhotenství. Ftaláty se do těla dostávají nejvíce v jídle, dále se vstřebávají do kůže či je vdechujeme ze vzduchu.