Články

PVC ve zdravotnictví

dychaci maska PVCPVC našlo své uplatnění i ve zdravotnickém sektoru. Zde může mít podobu různých vaků a hadiček, kterými proudí krev, léčivé roztoky, umělá výživa. Bohužel společně s těmito životadárnými tekutinami se do těla často dostává také ftalát DEHP, který může poškodit reprodukční systém, kardiovaskulární systém, negativně ovlivnit funkci štítné žlázy, jeho vdechování může zvýšit riziko respiračních onemocnění (astmatu) apod.

DEHP tvoří 20 -  40 % hmotnosti zdravotnického prostředku. Plní zde funkci změkčovadla. Dodává výrobkům pružnost, ohebnost. Tento ftalát však není v PVC pevně vázán, během používání se uvolňuje. Novorozenec na jednotce intenzivní péče může v rámci různých léčebných procedur, kdy jsou využívány zdravotnické prostředky z PVC obsahující DEHP, dostat do svého organismu až 3 mg DEHP na kg své hmotnosti za den. Přitom TDI (tolerovatelná denní dávka) je stanovena na 0,05 mg DEHP na kg za den.

Při několikatýdenní léčbě malého človíčka, jehož orgány nejsou zcela ještě plně dovyvinuty, je více než žádoucí nepřipustit  zbytečnou zátěž jeho organismu. Naštěstí existuje dostatek alternativ bez ftalátů či bez PVC, které jsou využívány také v některých nemocnicích v České republice.

Kromě novorozenců patří z hlediska působení ftalátů mezi další rizikovou skupinu pacientů také pacienti na dialýze, těhotné ženy a kojící matky.

 

Do jaké míry se ftaláty uvolňují?

Mezi hlavní faktory ovlivňující množství ftalátů, které se uvolňuje ze zdravotní pomůcky do organismu pacienta patří:

 • druh, délka a periodicita léčebné procedury (zvýšená expozice ftaláty hrozí zejména při transfúzích krve, výměnné transfuzi, dialýze-především hemodialýze, úplné parenterální a enterální výživě, respirační terapii)
 • složení kontaktního roztoku (DEHP je látka lipofilního charakteru, snadno se rozpouští v tekutinách obsahujících tuk)
 • velikosti kontaktní plochy

 

Příklady zdravotnického vybavení z PVC
 • krevní vaky a sety
 • okruhy pro plazmaferézu
 • nasogastrické sondy
 • dialyzační sety, vaky
 • katetry
 • zásobníky na nitrožilní roztoky
 • zásobníky na nitrožilní výživu
 • inhalační masky

 

Jak začít s náhradou

K omezení používání PVC pomůcek s obsahem DEHP by měla nemocnice podniknout následující kroky:

 • provést audit čili revizi používaných zdravotnických pomůcek na oddělení; tento krok napomůže identifikovat produkty s obsahem PVC a DEHP
 • nalézt a otestovat (vyzkoušet)  alternativní produkty
 • nakoupit pomůcky, které neobsahují PVC a DEHP a které se vyznačují stejnými užitnými vlastnostmi jako má původní výrobek

 

Nemocnice mohou pomůcky obsahující DEHP nahradit:

1) výrobkem bez PVC

Výrobek z materiálu, který je přirozeně měkký a ohebný i bez použití změkčovadel. Například polethylén, polypropylén, polyuretan, silikon, ethylen vinyl acetát a celá řada dalších. Pakliže jsou použity materiály bez PVC, vyhneme se negativním důsledkům, které jsou spojeny s likvidací nemocničního odpadu s PVC. V České republice se drtivá většina nemocničního odpadu spaluje. Obsah chloru v takovém materiálu vyžaduje zvláštní spalovací proces  tak, aby se netvořily toxické dioxiny, neunikal do ovzduší chlorovodík.

2) výrobkem bez DEHP

Výrobek je z PVC ale s přídavkem jiného změkčovadla než je DEHP. Jako alternativní se využívají adipáty, nicméně u některých z nich studie rovněž začínají potvrzovat jejich negativní účinek na zdraví. Jako prozatím nejlepší vhodnou alternativou za DEHP se jeví citráty. Nevyhneme se tím nepříjemnostem s likvidací odpadů s vysokým obsahem PVC (chlóru).

udrzitelna spotreba

Banner-stika

Sledujte nás: