en ru

Radikální řez čeká alej u tenisových kurtů v Přerově

5.8.2009 - Adin Vyhlídka, člen ČSOP | Váš příběh - Stromy
Letos v červnu zde totiž vichřice vyvrátila jeden ze vzrostlých stromů i s kořeny a ten se zřítil zrovna v místech, kde denně procházejí lidé. Povodí Moravy, na jehož pozemích se alej z velké části nachází, se rozhodlo na popud města část stromů vykácet. Jedná se o alej cca 1 km dlouhou. "Proti řádění vichru ale ani my nic nezmůžeme," uvedl vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Vladimír Čajka. Podle něj chce nechat magistrát prověřit stáří a zdravotní stav některých vzrostlých stromů specializovanou firmou.

Otázkou je, zda specializovaná firma bude mít k posouzení také dendrologa

„Vytipovali jsme asi stovku stromů, některé jsou už totiž odumřelé nebo mají špatné kořeny. Prověření všech by ale bylo finančně náročné – jeden kus totiž přijde na 15 tisíc korun,“ vysvětlil vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Vladimír Čajka. „Devatenáct z nich, které jsou v nejhorším stavu, zmizí už v dohledné době,“ nastínil vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. Podle něj se jedná o stromy u rybníka v blízkosti tenisových kurtů. „Ty už mají silně narušené těžiště a s jejich likvidací by se nemělo kvůli bezpečnosti chodců dál otálet,“ podotkl Juliš. Kácení se bude provádět s ohledem na únosnost komunikace z plošiny a celý prostor, který využívají chodci a cyklisté, bude ohraničený páskami. „Zvažovali jsme novou výsadbu, ta zde ale zřejmě nebude možná. Povodí Moravy totiž tvrdí, že se jedná o ochrannou hráz, na které se podle zákona o vodách nesmí stromy vůbec vysazovat,“ řekl.

To ovšem znamená, že v budoucnu se přerovští obyvatelé již nikdy nebudou moci posadit na lavičky pod korunami stromů, které v těchto místech po několik desetiletí poskytují blahodárný stín během parných letních dnů. Nikoho nezajímá, že tak velké množství stromů slouží jako ptačí obydlí a zásobárna potravy, ptactvo zde hnízdí ale také používá semena těchto stromů a hmyz žijící na stromech jako důležitou část potravy.

Zlikvidování této aleje, to je opravdu neradostná vize.