Radotín: rekreace pro Pražany, nebo zisk pro těžaře?

26.10.2011 - PRAHA | Novinky
Tzv. "Rekreační zóna jezer Radotín" byla předmětem veřejné debaty, které se 25. října zúčastnilo zhruba 120 lidí, z toho 15 zastupitelů různých městských částí, dále zástupci podniků Kámen Zbraslav a Ředitelství vodních cest. Byl pozván i pražský radní pro územní rozvoj Josef Nosek, který však nepřišel stejně jako žádný jiný zástupce hlavního města Prahy. Zástupci všech dotčených městských částí uvedli, že mají k projektu dlouhodobě výhrady, na něž jim magistrát dosud neposkytl uspokojivou odpověď.

Téma tzv. "Rekreační zóny jezer Radotín" se ukazuje jako složitější než se z názvu zdá: projekt předpokládá výstavbu objektů služeb a snad i nových bytů, přístavu, těžbu štěrkopísků, stavbu jezu a zavážení části oblasti inertním odpadem. Odborníci varují před ohrožením zdrojů pitné vody a zásahem do přirozeného toku řeky. Zdánlivě prospěšný záměr se tak při bližším pohledu jeví jako značně kontroverzní. Zatímco na pravém břehu Berounky probíhá již dnes těžba (zástupce firmy Kámen Zbraslav, potvrdil, že jiný zájem než vytěžení písku nemají), na levém břehu má vzniknout právě projekt magistrátu, o kterém však nemá nikdo žádné detailnější informace.

Oblast je odlišně řešena v konceptu nového územního plánu, v současném plánu a v navržených změnách územního plánu. „Celé je to velmi podivné, protože není jasné, jaký má být výsledný stav. Bohužel k celé věci přicházíme trochu pozdě, protože například pro těžbu již byla vydána povolení a není tak již zřejmě možné jí zabránit. Co však ovlivnit můžeme, je výsledná podoba území, kterou určuje právě územní plán. Ještě na listopadovém zasedání zastupitelstva by se měl projednávat způsob vypořádání připomínek městských částí. Dění na magistrátu je třeba sledovat. Zájemce můžeme informovat e-mailem o nových událostech," podotkl Martin Skalský z Arniky, který na debatě vystoupil. Arnika se účastní projednávání jak nového územního plánu, tak i jeho změn a podala řadu připomínek, k nimž se lidé mohou ještě připojit.

Ústav pro ekopolitiku, který debatu pořádal ve spolupráci s Arnikou a Společností pro trvale udržitelný rozvoj, nyní zpracuje dotazy a připomínky občanů do formy otevřeného dopisu, který bude zaslán radním hlavního města Prahy.

Fotogalerie z debaty:

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s:
http://ekopolitika.cz/cs/aktuality/radotinska-jezera-tezba-zacina-co-zde-bude-pote.html

Stránka Arniky věnovaná Radotínským jezerům:
http://arnika.org/radotinska-jezera

Banner-stika

Sledujte nás: