Rakousko kanál Dunaj – Odra – Labe nepodpoří. „Jde o naší budoucnost“, píše ministryně dopravy

21.1.2021 - RAKOUSKO | Novinky
Národní park Donau-Auen
Foto:Sturrax / Wikimedia Commons
V souvislosti s revizí Transevropské dopravní sítě odeslala 15. ledna rakouská ministryně dopravy Leonore Gewessler dopis místopředsedovi Evropské komise Franzi Timmermansovi. Vyzývá ho k podpoře odmítavého stanoviska vůči kanálu Dunaj – Odra – Labe, který podle ní odporuje závazkům samotné Evropské unie. „Jde o naší budoucnost“, píše Gewessler a upozorňuje, že od Rakouska nelze očekávat vůči projektu žádné pozitivní stanovisko. Překlad celého dopisu si můžete přečíst níže.

Vážený pane viceprezidente Timmermansi,

s ohledem na nadcházející revizi Transevropské dopravní sítě (TEN) a opakované iniciativy týkající se kanálu Dunaj Odra-Labe bych ze své pozice rakouské ministryně životního prostředí, klimatických opatření a dopravy chtěla učinit následující prohlášení: Území mezi Vídní a Bratislavou zasažené takovým projektem by zasáhlo ekologicky vysoce citlivou oblast. Zaprvé je zde jeden z posledních dvou volně tekoucích úseků Dunaje v Rakousku s nenahraditelnými a vysoce kvalitními stanovišti různých druhů. Zadruhé je přímo obklopena přírodními rezervacemi včetně částí národního parku Donau-Auen. Rovněž se zde v bažinách March / Thaya nacházejí chráněná území Ramsaru a Natury 2000, která ukládají Rakousku mezinárodní právní závazek zachovat současný stav a zlepšit kvalitu v souladu se zmíněnými úmluvami, směrnicí FFH a Evropskou přírodní rezervací. Rakousko si velmi váží cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti i plánu obnovy přírody EU, jejichž součástí je obnova přirozených toků řek.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Jakákoli implementace mimo Rakousko by rozhodně měla dalekosáhlé dopady na rakouské vody a životní prostředí. Rakousko by proto muselo být nejen součástí případného schvalovacího řízení, ale vzhledem k závažným a negativním dopadům na flóru, faunu a ekologii v Rakousku, ale je také vysoce nepravděpodobné, že by vydalo nějaká pozitivní rozhodnutí. Jak já, jakožto příslušná ministryně tak i Rakousko považujeme udržitelnou ochranu, zlepšování a zajišťování rozmanitosti druhů a obecnou záruku ochrany přírody za naprosto nezbytné. Zde musíme poukázat na nedávné prohlášení předsedkyně Evropské komise von der Leyen u příležitosti summitu One Planet Climate, na kterém výslovně varovala před rizikem nových pandemií s ohledem na narušenou druhovou rozmanitost a poukázala na souvislost mezi úbytkem biologické rozmanitosti a Covidem. Ochrana naší přírody je velmi naléhavá nutnost. Projekt kanálu TEN Dunaj - Odra - Labe by byl v jasném rozporu s těmito cíli. V posledních letech Rakousko opakovaně vyjádřilo tyto obavy v různých orgánech a bilaterálních rozhovorech prostřednictvím mého ministerstva. Proto bych jako rakouská ministryně pro klimatická opatření, ochranu životního prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie chtěla dát jasně najevo, že nevidím žádnou možnost implementace nebo rakouské účasti na rakouském území. Rakousko namísto toho zkoumá alternativní scénáře rozvoje tohoto vysoce citlivého ekologického území. Vynikající ekologický stav podle rámcové směrnice EU o vodě bude spíše obnoven prostřednictvím projektů renaturace, jako je renaturace nábřeží, opětovné připojení odříznutých meandrů atd. Práce v tomto smyslu již byly zahájeny. Vážení kolegové, žádám vás o odpovědnost a podporu. Jedná se o mnohem víc než o zachování a ochranu neporušené přírody bohaté na druhy, jde o naši budoucnost. S mnoha díky a laskavým pozdravem.

Leonore Gewessler

Stáhněte si originál dopisu

Banner-stika

Sledujte nás: