en ru

Rámcová směrnice o vodní politice

#ProtectWater

Úžasných 373 389 lidí požádalo prostřednictvím kampaně Zachraňme evropské řeky Evropskou komisi o zachování Rámcové směrnice o vodách a zlepšení její implementace. Dle předběžného odhadu se jedná o třetí největší počet připomínek v rámci veřejných konzultací v dějinách Evropské komise. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se připojili a o výsledcích celého procesu posuzování této směrnice Vás budeme informovat.

Co je problémem?

Podle nejnovějších údajů, až 60% evropských řek, potoků, jezer a mokřadů není v dobrém stavu. Celé generace jsme je poškozovali a znečišťovali a nezodpovědně plýtvali vodou.

Budeme-li takto pokračovat, ovlivní to vše – od malých každodenních věcí, které považujeme za samozřejmé, až po přežití celých průmyslových odvětví. Dopadá to také na nespočetné druhy živočichů a rostlin, které potřebují tyto ekosystémy k životu. Evropské vodní právo chrání naše vodní zdroje, ale některé vlády se je nyní snaží oslabit.

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Kdo za to může?

Každý má svou roli, ale naše vlády nyní chtějí umožnit, aby řeky, jezera a mokřady byly využívány způsobem, který způsobí nevratné škody. Například přehrady a další technická infrastruktura (ať už pro vodní elektrárny, zavlažování nebo vodní dopravu) narušují přirozené proudění a brání některým druhům ryb v rozmnožování. Neudržitelná zemědělská praxe znečišťuje a spotřebovává obrovská množství vody. 

Přijetím evropské směrnice vlády členských zemí souhlasily, že toto ničení zastaví – ale svůj slib nedokázaly dodržet. A aby to nebylo všechno, nyní se rozhodly, že oslabí evropské zákony na ochranu vod!

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Co s tím?

Zvrátit neblahou tendenci směřující k degradaci vodních zdrojů nelze bez silného právního nástroje. V Evropské unii takový právní nástroj mám – je to Rámcová směrnice o vodní politice, která chrání naše řeky, jezera, mokřady, potoky, pobřežní i podzemní vody. Nařizuje také, aby to, co bylo poškozeno, bylo znovu přivedeno k životu, a to nejpozději do konce roku 2027. 

Ale ve chvíli, kdy toto čtete, mnoho vlád členských zemí usiluje o oslabení této směrnice. Byl by to těžký úder našim řekám jezerům a mokřadům a všemu, co na nich závisí. 

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Dopady neudržitelného zemědělství

Znečištění ze zemědělství zůstává jedním z klíčových negativních faktorů ovlivňujících stav evropských vod. Čtvrtina povrchových vod v současné době nesplňuje požadavky evropského vodního práva v důsledku znečištění hnojivy, pesticidy a kaly ze zemědělských podniků. Významnou roli hraje také odběr vody pro zemědělství, zejména ve Středozemí.


Dodnes si s tím členské státy nedokázaly poradit. Existují však příklady dobré praxe, z velké části právě kvůli požadavkům plynoucím z vodního práva EU.


Řekněte ne snaze členských států oslabit tuto klíčovou část legislativy. Zašlete doporučené odpovědi na dotazník Evropské komise pomocí formuláře v horní části této stránky.

Hrozba sladkovodnímu životu

Sladkovodní ekosystémy patří k nejvíce ohroženým na naší planetě. Podle zprávy Living Planet Report organizace WWF z roku 2018, populace vodních a na vodu vázaných druhů ve světovém měřítku poklesla o 83% od roku 1970.

V Evropě tomu není jinak.

Příroda se dokáže až zázračně obnovit, dostane-li k tomu příležitost. Ale musíme jednat IHNED. Řekněte NE světu bez přírody! Použijte formulář nahoře na této stránce a řekněte Evropské komisi, aby neoslabovala vodní právo EU!

Svět bez piva?

K výrobě vašeho oblíbeného piva je zapotřebí mnoha věcí, ale vše začíná od kvalitní pitné vody. 

Řeky, jezera, potoky i podzemní vody jsou chráněny vodním právem EU. Tyto zákony nařizují členským státům chránit jejich vodní zdroje, a obnovily to, co již bylo zničeno. Konečný termín pro nápravu je rok 2027. 

Ale ve chvíli, kdy toto čtete, mnoho vlád členských zemí usiluje o oslabení tohoto práva. Společně tomu MUSÍME zabránit. Zastavit. ‚Řekněte Evropské komisi, aby neoslabovala vodní právo EU a zajistila, aby „suché pivo“, „špinavé pivo“ a „luxusní pivo“ z klipu vedle zůstaly jen výplodem naší představivosti.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu