REACH: zpravodaj EP odmítá principiální změny, které navrhuje průmysl

4.2.2005 - ŠTRASBURK/PRAHA | Novinky
Guido Sacconi, zpravodaj Evropského parlamentu pro návrh nové chemické politiky (REACH), potvrdil svůj odmítavý postoj k zásadním změnám návrhu Evropské komise. "Vyváženost původního návrhu nesmí být porušena, ale spíše posílena," prohlásil včera na prvním jednání Výboru pro životní prostředí po veřejném slyšení v Evropském parlamentu, které se konalo 20.1.2005. Odmítl tak návrhy průmyslu na zavedení předregistračního kroku posuzování rizika chemických látek.

Guido Sacconi, zpravodaj Evropského parlamentu pro návrh nové chemické politiky (REACH), potvrdil svůj odmítavý postoj k zásadním změnám návrhu Evropské komise. "Vyváženost původního návrhu nesmí být porušena, ale spíše posílena," prohlásil včera na prvním jednání Výboru pro životní prostředí po veřejném slyšení v Evropském parlamentu, které se konalo 20.1.2005.

Za zásadní změnu, neslučitelnou s konceptem Evropské komise, považuje Sacconi například požadavek chemického průmyslu na zjednodušení registrační procedury a její založení na zjednodušeném posouzení rizika místo na objemu výroby. Podle Sacconiho by byl tento přístup v rozporu se základní filosofií, na které je REACH navržen. Naopak za zajímavou myšlenku, kterou by bylo možné do systému doplnit, označil britsko-maďarský návrh "Jedna látka - jedna registrace" (OSOR).

Podle Arniky by změna v registraci, kterou navrhuje průmysl, znamenala prodloužení současného stavu, kdy se o vlivu výrazné většiny látek na zdraví člověka nic neví. "Průmysl navrhuje zavést předregistrační krok, ve kterém by se zjednodušeným způsobem posouzela rizika látky a pouze rizikové látky by se pak registrovaly. Může to znít rozumně, ale je to podobné systému, který v EU funguje dnes a který se ukázal jako zcela nedostatečný. K omezení používání rizikových látek by docházelo jen výjimečně a po velmi zdlouhavé proceduře posuzování rizika. To, co potřebujeme, je chemická politika založená na principu předběžné opatrnosti. Na tomto principu je založen návrh Evropské komise - REACH," upřesňuje Petr Hrdina ze sdružení Arnika.

Sledujte nás: