Recyklace na školách

Třídění a sběr odpadů na školách se stále zlepšuje. Koše na tříděný odpad však na každé škole dosud nejsou. I zde přikládme několik návodných otázek pro zlepšení této situace:

1. Třídíte ve škole odpady? Má škola dostatek košů na tříděný sběr? Třídí se také v ředitelně, sborovně a kabinetech?

(Jaké druhy? (papír, plasty, elektroodpad, baterie, PET víčka, rostlinné oleje…) Ano, Ne. Kolik chybí?)

2. Jsou žáci zapojeni do tříděného sběru? (mohou například vynášet koše s vytříděným sběrem, kontrolovat, zda se správně třídí, podílet se na výrobě odpadových košů apod.)

(Ano, Ne.)

3. Jsou před školou umístěny kontejnery na tříděný odpad? Platí škola za kontejnery na tříděný odpad? Vede škola evidenci odpadů? Nebo je zapojena do systému města?

(Ano, Ne. Víte, že škola má povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.?)

4. Má škola vlastní kompost? Úrodný humus vzniklý kompostováním (na kompostu nebo v kompostéru) lze výhodně využít k pěstování rostlin v květináčích i na školním pozemku.

(Ano, Ne. Kdo se o kompost stará? K čemu využíváte hotový kompost? Jsou do této činnosti zapojeni žáci/studenti?)

5. Zapojuje se škola do sběrových akcí či soutěží? (školy v Praze se zapojují do sběru papíru, PET víček, hliníku, elektroodpadu, baterií, použitých rostlinných olejů)

(Ano, Ne. Do kterých?)


Soutěže ve sběru odpadu v Praze.

V současnosti se školy v Praze věnují sběru tříděného papíru, hliníků, víček od PET lahví, elektroodpadu, baterií a na některých školách probíhá i sběr použitých rostlinných olejů. Pro úplnost zde uvádíme přehled různých soutěží, které probíhají v současnosti v Praze.  

Asi nejstarší soutěž (18. ročník) ve sběru papíru, sběr plastových víček od PET lahví, hliníku a nápojových kartonů organizují Sběrné suroviny pod názvem Velká cena Nestlé a Sběrných surovin. Podrobnosti naleznete na webu:

http://www.sber-suroviny.cz/cz, http://www.sberovasoutez.cz/cs

Soutěž ve sběru papíru a PET lahví organizuje v Praze několik odpadových firem. Jedná se o společnosti Kovošrot Group CZ, a.s. či WEGA recycling, s.r.o. Soutěží se ve sběru papíru, víček od PET lahví a PET lahví. Případně se mohou vykupovat i další suroviny. Podrobnosti naleznete na webech:

http://www.kovosrotdc.cz, http://www.wegarecycling.cz/

Soutěž ve sběru papíru organizuje v Praze společnost Pražské služby, a.s. Firma současně provozuje i 2 třídící linky na tuto surovinu. Podrobnosti naleznete na webu:

http://www.psas.cz

Firmy, organizující zpětný odběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů a obalů (ASEKOL, ECOBAT, ECOLAMP, EKOKOM) organizují soutěž Recyklohraní. Jedná se o tříděný sběr elektroodpadu, baterií a plnění dalších úkolů. Podrobnosti viz webové stránky:

http://www.recyklohrani.cz