Recyklace papíru

560Třídicí linka v Chrášťanech.Recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí. Papír lze recyklovat v průměru 4krát až 6krát.  Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách. Recyklací jedné tuny papíru ušetříme 0,47 až 0,9 tuny CO2 (při započtení uhlíku, které by vázaly neporažené stromy, by tato hodnota byla ještě podstatně vyšší).

Poznámka: Z hlediska spotřeby energie je hlavní výhodou použití sběrového papíru, že může nahradit energeticky náročnou výrobu buničiny. Energeticky náročná může být ale také recyklace, konkrétně odstraňování barev (tzv. deinking). Čím je vyšší bělost recyklovaného papíru, tím je jeho výroba náročnější (příp. jeho výroba vyžaduje kvalitnější vstupní suroviny jako je málo či vůbec nepotištěný papír).

Množství vytříděného papíru v celé Evropě i u nás dlouhodobě roste. Evropský papírenský průmysl se zavázal k recyklaci 66 % všeho spotřebovaného papíru v roce 2010, tento cíl splnil a v současnosti se již vytřídí přes 70 % použitého papíru. Česká republika se těmto výsledkům také již přibližuje. V roce 2019 jsme vytřídili téměř 68 % papíru. Náš průmysl není schopen veškerý vytříděný papír zpracovat, nadbytek sběrového papíru se vyváží do okolních států.

Recyklace papiru 2005 2019

Sber vyuziti 2005 2019

Domácnosti mají ve sběru papíru dosud rezervy. Ve směsném komunálním odpadu stále zůstává asi polovina toho, co spotřebujeme. Pravděpodobně ještě větší rezervy jsou u menších firem. Některé papír vůbec netřídí.