Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o používání a vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí. Najdete tak na jednom místě shromážděné údaje o tom, kolik těchto látek ročně vypouští konkrétní průmyslový či zemědělský provoz do ovzduší, vody a půdy a jaké látky předává dále v odpadech a odpadních vodách. V České republice byl poprvé přístupný na internetu 30. září 2005. Obsahuje údaje o tom, kolik které původně ze 72 a od roku 2007 pak z 93 chemických látek vypustily do životního prostředí konkrétní provozy.

Žebříčky za poslední roky najdete na webu znecistovatele.cz 

znecistovatele

Od zavedení IRZ do české legislativy jsou zaznamenávány snahy průmyslu a politických struktur o jeho omezení nebo osekání. Naposledy to bylo v roce 2007, kdy podle tehdejšího vládního návrhu zákona měly z registru zmizet údaje o nebezpečných látkách, které opouštějí podniky v odpadech. Zmizely by také informace o škodlivinách z některých celých průmyslových odvětví. To se naštěstí nestalo a informační rozsah registru zůstal zachován. Zachovat právo na informace o toxických látkách pomohly více jak dvě stovky signatářů Výzvy starostů a zastupitelů a více než 16 tisíc signatářů petice Budoucnost bez jedů II.

Na této stránce najdete navigaci a informace o tom, kde se lze dozvědět více o IRZ, o jeho historii, ale především  informace o látkách, k nimž se vztahují údaje v hlášeních jednotlivých průmyslových provozů. Najdete zde také odkazy na analýzy IRZ (za roky 2004, 2005, 2006 a 2007) a žebříčky největších znečišťovatelů v jednotlivých rocích sestavené na základě dat z něj.

s odkazy na další informace o nich a s ohlašovacími limity pro jednotlivé látky. Anebo tu najdete přednášku "Integrovaný registr znečišťování z pohledu veřejnosti" v pdf formátu.

Integrovaný registr znečišťování ČR

je dostupný na stránkách http://www.irz.cz

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Od roku 2007 mají podniky povinnost hlásit i do evropského registru znečišťování (E-PRTR, European Pollutant Releases and Transfer Register). Oproti IRZ neobsahuje informace o toxických látkách v odpadech, o únicích styrenu a formaldehydu (týká se pouze 91 látek) a přesně definuje činnosti a jejich kapacity u kterých vzniká povinnost ohlašovat (Nařízení Evropského parlamentu a Rady o EPRTR 166/2006).

E-PRTR je dostupný na stránkách http://prtr.ec.europa.eu/

 

 


Aktivity k IRZ v rámci kampaně Budoucnost bez jedů byly finančně podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dále také granty Ministerstva životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, The New World Foundation a Global Greengrants Fund.