en ru

Rekreační a rezidenční oblast v okolí Psár u Prahy ohrožuje projekt spalovny

22.4.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Atraktivní rekreační a rezidenční oblast v okolí Jílového, Psár a Kamenice, která je součástí přírodního parku "Střed Čech" a přitom je v dosahu metropole, ohrožuje projekt plánované výstavby spalovny odpadů. Záměrem sdružení obcí Pražského jihovýchodního regionu je postavit v Dolních Jirčanech spalovnu komunálního odpadu s roční kapacitou 30 000 t, což je přiměřené většímu krajskému městu s více než 100 000 obyvateli. "Obec by se tak stala smetištěm středních Čech, a proto jsme se společně s dalšími obyvateli regionu rozhodli bránit se a založili jsme naše občanské sdružení," říká jeden z členů přípravného výboru občanského sdružení "Čisté Jirčany", Ing. Jiří Janata.. Ve spolupráci s dříve vzniklým občanským sdružením "Ekologické sdružení občanů Psár" prosazuje nové sdružení úplné zrušení záměru. Petici proti zařízení zatím podepsalo přes 500 občanů, každým dnem podepisují desítky dalších. "Hodláme si za svým názorem stát i na připravovaném veřejném shromáždění v Psárech 24. dubna," doplňuje Janata.

Nejvýraznější výhrady má občanské sdružení "Čisté Jirčany" vůči ekonomice navrhovaného provozu. Ve studii je vypočítána kumulovaná ztráta za desetileté období provozu na neuvěřitelných 0,5 miliardy korun. Zařízení není schopno ani reprodukovat svoje aktiva, provoz bude vyžadovat pravidelné dotace z obecních zdrojů. Většinovým vlastníkem totiž mají být obce Dolní Břežany, Jesenice, Psáry a Zlatníky. Z ekonomického modelu vyplývá, že rentabilní by bylo zařízení až při objemu nad 190 000 tun ročně.

"Domníváme se, že bude silný ekonomický tlak na několikanásobné rozšíření kapacity spalovny. Děsivé jsou i rozměry plánované stavby, hala spalovny a přilehlých objektů tvoří obrovskou kompaktní hmotu dlouhou 65 m a vysokou 30 m (desetipatrová budova!). Všemu má dominovat komín 60 m vysoký. Emise vznikající spalováním netříděného odpadu, obsahujícího v dostatečném množství všechny složky nutné pro vznik karcinogenních PCB a dioxinů, tak budou zatěžovat území o rozloze několik desítek kilometrů čtverečních. Přítomnost spalovny znehodnotí pozemky v celém regionu. ," shrnuje další výhrady občanů Jiří Janata.

Záměr vybudovat recyklační zařízení se spalovnou vznikl již koncem roku 1999 jako součást "Strategického plánu rozvoje Pražského jihovýchodního regionu". Širší veřejnost se o akci a zejména o jejím rozsahu dozvěděla až letos v únoru z článku Ing. Heleny Novákové v regionálním tisku (Region 2/2002). Stejná osoba vypracovala technicko-ekonomickou studii. V článku je v náznacích slibována metoda, která problematiku odpadů řeší komplexně a beze zbytku. Studie však navrhuje pouze likvidaci netříděného odpadu spalováním, zcela chybí porovnání s dalšími variantami zpracování a využití odpadu. Spálením se hmotnost odpadů redukuje jen o cca 2/3, zbývá škvára a nebezpečný odpad - popílek. Ten jednoznačně patří na oddělenou a zabezpečenou skládku toxického odpadu. Studie nic takového neřeší, naopak plánuje zakomponovat toxické zbytky spalování do betonových výrobků (prvky zahradní a komunální architektury) nebo jako složku podkladní vrstvy chodníků a vozovek.

Podobný záměr postavit spalovnu s navazující výrobou kanalizačních trubek z produktů spalování prosazovala firma SCARAB.CZ před několika roky na Znojemsku, záměr neprošel díky důslednému odporu občanů. Ing. Nováková je místopředsedkyní představenstva zmíněné firmy. Navíc výhradně vlastní firmu DUFF s.r.o., kterou zastupuje ve středočeských krajských strukturách, konkrétně v odborné poradní skupině pro rozvoj infrastruktur při přípravě "Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje". Ten bude letos schvalován, lze očekávat tlak na prosazení záměru postavit spalovnu v Jirčanech do tohoto dokumentu.

Občanské sdružení "Čisté Jirčany" zve všechny občany se zájmy v dané oblasti na veřejné zasedání zastupitelstva obce Psáry dne 24. dubna v 18 hodin v budově OÚ Psáry. Budeme požadovat revokaci všech usnesení zastupitelstva obce Psáry, která směřují k realizaci zařízení na likvidaci odpadů v Dolních Jirčanech.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu