Správní řízení

 

1/ Na této stránce naleznete vzory

podání ke správním orgánům v rámci správních řízení. Dále uvádíme podání týkající se občanských sdružení a jejich práva účastnit se správních řízení, kde jsou dotčeny zájmy ochranou přírody a krajiny, a vodoprávních řízení. Dokumenty je před použitím nezbytné dle okolností doplnit či upravit.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související se správním právem obecně. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Obecná podání
Řízení neprobíhá správně  pdfVýklad ministerstva vnitra k pověření jiného úřadu řízením, když původní úřad nepostupuje správně
Účast občanského sdružení ve správním řízení


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.