Rozdělení přírodních izolačních materiálů

Při důsledném zohlednění stavebně ekologických hledisek u novostaveb anebo rekonstrukcí je potřeba zvážit také výběr tepelně-izolačních materiálů. Na stavebním trhu jsou v současnosti v nabídce různé přírodní tepelně-izolační materiály.

Přírodní materiály používané ve výstavbě je možné podle původu rozdělit do tří skupin:

  • živočišné organické materiály (ovčí vlna)
  • rostlinné organické materiály:

rostlinné dřevní (celulóza, dřevní vlákna, dřevní vlna, hobliny a korek)

rostlinné stonkové (rákos, konopí, len, sláma, kokosová vlákna, bavlna)

  • minerální anorganické materiály (expandovaný jíl - keramzit, expandovaný perlit, expandována slída - vermikulit, expandována břidlice - expandit, siopor, pemza, minerální pěna, pěnové sklo, bentonit a vápenný silikát)

Možnosti využívání přírodních tepelně-izolačních stavebních materiálů a jejich environmentální a klimatické vlastnosti

Na trhu jsou už dlouhodobě dostupné výrobky ze surovin jako jsou dřevo, vlna, konopí anebo len, které byly doposud jako tepelně-izolační materiály téměř neznámé.

Výrobky na bázi dřeva jsou mezi tepelnými izolacemi z dorůstajících surovin materiálem číslo jedna. Takovýmto materiálem jsou dřevovláknité desky, jež se vyrábějí z neošetřených odpadů pocházejících ze dřevozpracujících závodů. Dřevo může být zpracováno také do podoby dřevní vlny, z které se přidáním pojiv vytváří tepelně-izolační desky. Dorůstajícím materiálem je v širším smyslu také celulóza, kterou získáváme přímo ze dřeva anebo ze starého papíru a jako tepelná izolace se používá ve formě foukaných vloček anebo tvrdých desek.

DSCN1755upra web

Materiály s velkým potenciálem hlavně pro domácí zemědělskou produkci jsou len a konopí, neboť jejich dřevito vlákenné stonky jsou ideálními materiály na výrobu tepelných izolací. Vlákna se rozčesávají do podoby rouna a buď se v tomto stavu nechávají, anebo se spojují se do rohoží a desek. K izolacím či zateplovacím omýtkám se využívá také lněné a konopné pazdeří coby zbytkový materiál. Obilná sláma se od nepaměti používá jako přísada do hliněných omítek a nepálených hliněných cihel při stavbě obydlí. V současné době nachází stále větší uplatnění při výrobě lisovaných slaměných desek, přičemž slaměné balíky se těší stále větší pozornosti při stavbě přírodních domů, vzhledem k nízké ceně a zajímavým tepelně-izolačním vlastnostem.

Jako zbytkový produkt obhospodařování kulturní krajiny může v oblasti výstavby najít uplatnění také rákos jako střešní krytina anebo ve formě tepelně-izolačních desek s vysokou stabilitou a odolnosti vůči vlhkosti.

Ve formě desek se také využívá korek, získávaný z korkového dubu, který navíc můžeme v drcené formě použít jako sypanou výplň. Korek spolu s kokosovým vláknem a bavlnou však nejsou domácí suroviny a právě vzhledem k jejich většinou dlouhé přepravní vzdálenosti visí nad jejich používáním ekologický otazník.

Dalším materiálem z rostlinné říše je bavlna, která se využívá ve formě rohoží anebo jako volně ložený výplňový materiál. Podobné vlastnosti má také vlna (coby tepelně-izolační produkt živočišného původu), se kterou se můžeme setkat v podobě rouna s širokým uplatněním při izolaci stěn, střech a stropů.

Arnika v zahraničí