en ru

Pražští radní navrhli různou rychlost projednání záměrů

Radní hlavního města Prahy rozdělili na svém zasedání dne 11. listopadu 2009 celkem 23 návrhů ke změnám územního plánu do různých kategorií - jejich další projednávání tak bude probíhat různým způsobem a různou rychlostí.

O co se přesně jedná? U některých záměrů se bude posuzovat jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví v takzvaném procesu SEA, část záměrů bude navíc zpracována v "konceptu", jiné se dostanou rovnou do fáze "návrhu". U záměrů "s konceptem" bude proces schvalování delší a občané budou mít více možností k podávání připomínek.

pdf Plný text rozhodnutí městské rady včetně příloh (339.39 Kb)

Přehled o aktuálním návrhu Rady hl. m. Prahy ohledně II. vlny celoměstsky významných změn územního plánu

 

13 Seznam návrhů doporučených ke schválení bez dalších kroků
2 Vznik nových čtvrtí a výstavba "na zelené louce"
Újezd u Průhonic: výstavba komunikace administrativních budov, bytová výstavba
Čakovice: výstavba rodinných domů, administrativy, protihlukového valu a sportoviště
3 Revitalizace urbanizovaných území
Revitalizace a dostavba areálu bývalého Nuselského pivovaru
Využití nevyužívaných pozemků Smíchovského nádraží
Změna využití armádních objektů v Lysolajích na funkci území smíšeného a služeb
2 Komerční výstavba
Praha 11: výstavba obytného domu s parkovištěm na ploše zeleně
Obytná výstavba v Modřanech - čtvrť Neo Riviera
3 Stavby pro automobilovou dopravu
Mimoúrovňová křižovatka Rozvadovská spojka – Řevnická, upřesnění tvaru křižovatky
Upřesnění mimoúrovňové křižovatky pro zajištění kapacitního příjezdu na letiště Praha – Ruzyně
Zjednodušení poměrů křižovatky Bělocerkevská – Ruská
4 Opatření pro ochranu přírody a životního prostředí
Vyhlášení revitalizace Kopaninského potoka veřejně prospěšnou stavbou
Praha 5: doplnění části nadregionálního biokoridoru ÚSES
Zalesnění pozemků v Běchovicích
Založení parku při vybudování železniční zastávky a lávky spojující stanici metra se sídlištěm
1 Odpadové hospodářství
Zachování sběrného dvora Puchmajerova v Praze 5
1 Veřejná doprava
Upřesnění trasy metra Pankrác – Depo Písnice, zrušení plánované stanice metra Zálesí
3 Návrhy doporučené k hodnocení vlivů na životní prostředí SEA - s konceptem
3 Vznik nových čtvrtí a výstavba "na zelené louce"
„Trojmezí“ mezi ulicemi Záběhlická – Práčská a Mírového hnutí – K Horkám
Obytná zástavba v Pitkovících
Výstavba administrativních objektů, zrušení ploch určených k výstavbě škol
4 Návrhy doporučené k hodnocení vlivů na životní prostředí SEA - bez konceptu
1 Letecká doprava
Realizace letové dráhy RWY 06R/24L – vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1 Vznik nových čtvrtí a výstavba "na zelené louce"
Obytná výstavba v Sedlci - areálu bývalých mrazíren
1 Dopravní stavby
Ekologická opatření pro oddělení obytné zóny, přeložka Hornoměcholupské
1 Odpadové hospodářství
Rozšíření skládky komunálního odpadu v Ďáblicících a posunutí biokoridoru
praha2
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha