Rozhovor s Boženou Petrovou

mluvčí sdružení Libeňský ostrov


„Zelený pás tu zahrádkáři vybudovali už za jedno desetiletí a po povodni obětavě obnovují dodnes. Proč nebyl park pro veřejnost založen na sousedním Rohanském ostrově, kde místo toho bez povolení vzniklo golfové odpaliště sloužící jen několika málo lidem?“ pokládá řečnickou otázku mluvčí občanského sdružení Libeňský ostrov Božena Petrová.

  • Jak byste popsala Libeňský ostrov?

„Zahrádkářská osada a loděnice představují na tomto místě svébytný společenský útvar, navazující na tradice českého venkova, které jsou uchovávány v městském prostředí. Udržovaly se zde a doposud se udržují tradiční venkovské svátky posvícení, svátky čarodějnic, sportovní hry pro mládež a pro dospělé a další akce. Komunita má také svoje divadlo a hospodu. Tradiční a jedinečné prostředí a spontánní občanskou iniciativu by město mělo podporovat, ne ničit.“

  • Jaký je Váš názor na to, že důvodem k likvidaci zahrádek jsou protipovodňová opatření?

„Protipovodňová opatření byla jen záminkou k likvidaci, respektive k vymístění zahrádkářů. Povodňové stěny byly stejně vybudovány na hranici této lokality, a to navíc tak nešetrně, že byla zcela zbytečně vykácena alej desítky let starých a zdravých topolů. Kácení navíc proběhlo v době, kdy v bohatých korunách hnízdilo množství ptáků!“

  • Co podle Vás stojí za záměrem zrušit zahrádky na Libeňském ostrově?

„Je nasnadě, komu nahrává necitlivý přístup k území, k němuž si po několik desítek let budovali místní obyvatelé vztah. Nezakládá se zde zelený pás, jak avizuje město, naopak se zde, v centru města, necitlivě kácí vzrostlé stromy. Lze si jen domýšlet, co se skrývá za přístupem úřadů, které nekomunikují, neodpovídají na prosby, podněty, návrhy ani na petice občanů, mlží informace a nedodržují ani správní řád.“

  • Jak byste ráda viděla Libeňský ostrov do budoucna?

„Zahrádky mohou doplňovat městskou zeleň a parky tak, jak je tomu v zahraničí, kde si podobných lokalit dovedou vážit, například ve Švédsku i jinde. Naše sdružení se nehodlá vzdát. Projekt za zachování přírodního a kulturního dědictví existuje i v anglické verzi, pro případ, že by bylo nutné, po vyčerpání všech možností, hledat pomoc na půdě Evropské unie.“

Chcete vědět více o zahrádkách na Libeňském ostrově?

Pokračujte sem