Rozhovor s Ladislavem Hrabalem

bývalým starostou Klánovic


Je to jako ve sportu, kvalita hráčů se nepozná, když se rozpinkávají, ale především při hře, jak který reaguje na kritické situace,“ říká Ladislav Hrabal, bývalý reprezentant ve stolním tenise a v letech 2006-2009 klánovický starosta.

 

  • Jak byste popsal kauzu ohrožení Klánovického lesa z pohledu občana i starosty?

„Na podzim roku 2005 se klánovické zastupitelstvo poprvé konkrétně vyjadřovalo k výstavbě golfu v Klánovicích, a to jednoznačně, že nesouhlasí s tímto záměrem. Když jsem byl 20. listopadu 2006 zvolen do funkce starosty, nové zastupitelstvo se k předchozím protigolfovým usnesením hned rovněž přihlásilo. Postupnými zákulisními jednáními se však společnosti FGRP přeci jen podařilo dosáhnout změny názoru u některých zastupitelů, kteří byli původně proti výstavbě golfu a hlasy od voličů získali především pro tento svůj postoj.“  

  • Jaký názor máte na své odvolání v lednu 2009?

„Jednoznačně spatřuji důvod nutnosti mého odvolání především v tom, že jsem překážel zájemcům o výstavbu golfového areálu na úkor Klánovického lesa. Ostatní důvody považuji za zástupné a navíc ani na mé důrazné dotazy mi žádný konkrétní důvod sdělen nebyl. Pozadí mého odvolání dokresluje i skutečnost, že příznivci výstavby golfu o mém připravovaném odvolání předem věděli a naproti tomu to nevěděli zastánci Klánovického lesa včetně mě, takže si lze lehko domyslet, o co tady vlastně šlo, respektive kdo se s kým spojil a proč. Skončil jsem v polovině volebního období. Rozhodně nepředpokládám, že bych některý ze svých slibů bez závažného důvodu nesplnil. A především jsem úspěšně plnil svůj slib, že zabráním výstavbě golfového areálu na úkor Klánovického lesa. A nejspíš to právě mnohé překvapivě zaskočilo. Ale přeběhlíci nejsou jenom v horních patrech politiky. Zůstává však faktem, že pokud by byl Hrabal na místě starosty, o kácení v Klánovickém lese by si mohli golfisté nechat pouze zdát. Mým odvoláním se evidentně otevřel prostor pro příznivce golfu. Konkrétně například ještě ve funkci starosty jsem dvakrát žádal pana primátora Béma o přijetí za účelem jednání ve věci golfu a s tím souvisejících pozdržených investic pro Klánovice, ale nedostalo se mi kladné odpovědi. A nyní byl pár dní nový starosta ve funkci a už byl panem primátorem přijat, a to za účasti místopředsedkyně společnosti FGRP paní Bažantové. I tento příklad dokladuje, v jaké atmosféře hájíme Klánovický les. To však neznamená, že kvůli pozdrženým investicím náš boj za Klánovický les vzdáme. Navíc mnohé takové tlaky spíše připomínají časy nedávno minulé ve smyslu ‚vstupte do JZD a my vám opravíme vozovku‘ .“  

  • Proč je podle Vás vyvíjen takový tlak na výstavbu golfového areálu na úkor Klánovického lesa?

„Tento enormní tlak vytváří už sám o sobě nedůvěru. Vždyť v okruhu 12 kilometrů je realizováno nebo ve výstavbě přes devadesát golfových hřišť (jamek). Přitom osobně nemám nic proti golfu, naopak ho považuji za krásný sport, ale realizovat golfový areál na úkor lesa, v hlavním městě, v 21. století, to považuji za absurdní. Navíc spatřuji v investorovi značnou netransparentnost, a to nejen v oblasti finanční. Logický důvod k výstavbě golfového areálu na úkor Klánovického lesa nenacházím. A vyjadřovat se, proč je takový tlak na jeho výstavbu, by bylo v oblasti sice reálných, ale napadnutelných spekulací.“

  • Jaké pozitivní a negativní zkušenosti Vám tato kauza přinesla?

„Náš boj o záchranu celistvosti Klánovického lesa je opravdu velmi náročný a právě v těchto kritických situacích skutečně platí známé „v nouzi poznáš přítele“. A tady patří k mým osobním pozitivům, že jsem mohl poznat korektní zásadový přístup řady osobností, jako pana Martina Bursíka, paní Kateřiny Jacques a dalších, kterých si velmi vážím. K pozitivům však i patří, že jsem poznal řadu dalších klánovických občanů, kterých si pro jejich zásadový postoj, a to nejen k přírodě, velmi cením. Negativa jsou především ve zklamání z lidí, kteří i v této situaci chtěli zůstat hezcí na všechny strany nebo dokázali zrazovat své názory. Ono je to jako ve sportu, kvalita hráčů se nepozná, když se rozpinkávají, ale především při hře, jak který reaguje na kritické situace. Ale toto jisté zklamání nevztahuji jen na některé blízké ze svého okolí, ale bohužel i na politiky nahoře, kteří by nám měli být morálním vzorem. Ale když dnes vidím častou bezohlednou honbu za byznysem, častou nekorektnost, např. u pana Béma a dalších, tak mi do skoku příliš není. Ale o to více je potřeba se těmto nepřístojnostem postavit, nelze jen pasivně přihlížet.“

  • Jak hodnotíte přístup odpovědných úřadů? A mění se přístup státní správy k ochraně zeleně?

„Upřímně řečeno nevěřil jsem, že se v rámci této kauzy setkám s tak silným a neférovým lobbingem, který s některými úřady doslova mává. Přístup státní správy k ochraně zeleně se samozřejmě zlepšuje, a to nejen samotným tlakem EU, díky kterému dnes máme například už i proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a další. Ale je to stále i o tom, kolik toho nového zasadíme a naopak kolik toho a z jakých důvodů vykácíme.“ 

  • Pustil byste se do podobného úsilí znovu?

"Už kvůli dětem, svému svědomí a kvůli Klánovickému lesu, u kterého jsem vyrůstal, rozhodně ano."

  • Jaké motto se k případu Klánovického lesa podle Vás nejlépe hodí?

„Zasadit dnešní dění do jednoho motta, to neumím. Avšak alespoň jedno z mnohých, které považuji stále za aktuální: Hospodářská stabilita a prosperita je ve své podstatě podmíněna citlivou ochranou přírody a ne naopak. Neboť je stále třeba vysvětlovat a dokazovat, že potřeba chránit přírodu je v současné době doslova otázkou hamletovskou – být či nebýt.“

  • Co byste vzkázal lidem, kteří chtějí také chránit zeleň v jejich okolí?

„Dokažte se rozumnými argumenty postavit všem veřejně neprospěšným zájmům. Někteří lidé jsou sice ještě dnes dosti pasivní, ale tím se nenechte odradit. Jak se říká, i kapky vody roztrhnou postupně i skálu.“

Chcete vědět více o Klánovickém lese?

Pokračujte sem>>