Rozhovor s Libuší Havlíčkovou

ze sdružení Za evropský Jarov

V červnu 2008 jsme osobně předali paní starostce naši petici spolu s peticí proti stavbě garáží na Škroupově náměstí a s vysvědčením radnici, kde byly za jejich činnost a postoj k občanům a jejich potřebám téměř samé pětky,“  hodnotí předsedkyně občanského sdružení Za evropský Jarov Libuše Havlíčková přístup místní radnice, který zná z vlastní zkušenosti.
 
  • Jaká je aktuální situace s projektem garáží?

„K této záležitosti nám samozřejmě radnice nic konkrétního nesdělí. Poslední korespondence z naší i jejich strany byla začátkem tohoto roku. Žádali jsme písemně, aby se místo projektu věnovaly finanční prostředky na opravu a nátěr plotu kolem školní zahrady a na vysázení nových keřů zejména tam, kde byl tehdy proveden geologický průzkum. Odpovědí nám bylo, že prostředky na tyto záležitosti momentálně nejsou k dispozici, ale že se snad výhledově do budoucna počítá s určitou opravou a případně s vysázením nějakých keřů.“  

  • Jak byste sama stručně popsala kauzu?

„Domnívám se, že pokud bychom si jako občané tehdy v červnu roku 2007 nevšimli toho, že se dělal tak nešetrným způsobem geologický průzkum, a pokud bychom byli nezahájili další kroky, radnice by nás možná záhy postavila před hotovou věc. Sice zatím od záměru neustoupila, o což jsme ji opakovaně, i přes média, žádali, ale domnívám se, že musela vzít do úvahy naše protesty a rovněž podpisy cca 2000  občanů. Nicméně stále celou záležitost sledujeme a jsme připraveni v případě potřeby opět zahájit náš boj.“  

  • Jaký je podle Vás hlavní důvod, proč zeleň ustupuje jiným záměrům?

„Protože lidé v dnešní době začali, bohužel, dávat přednost zejména penězům a materiálním statkům. Tam, kde mohou na něčem vydělat, zničí cokoli. A v tu chvíli jim vůbec nevadí, že jde např. o zeleň, která by se naopak měla chránit a udržovat. Nemyslí v ten okamžik na životní prostředí ani na zdraví spoluobčanů, ale ani ne na zdraví svoje vlastní.“  

  • Jaké pozitivní a negativní zkušenosti Vám tato kauza přinesla?

„Pozitivní bylo to, že se nás dalo několik dohromady tak, že jsme byli a nadále jsme schopni aktivizovat všechny naše síly proti tomuto nesmyslnému záměru. Negativní zkušenosti: snad jen od lidí, kterým to celé bylo a je jedno, kteří nemají patřičný rozhled nebo spíš chuť angažovat se v těchto věcech. Ale to znám dobře z minulosti, kdy moji rodiče bojovali za komunismu proti tomu, aby se právě v této oblasti zbouraly všechny rodinné domky. Tehdy ten boj trval však mnoho let...“  

  • Jak hodnotíte přístup odpovědných úřadů?

„To bych raději ani nehodnotila. Bylo málo těch, kteří nám vyšli vstříc. Spíš máme zkušenosti negativní. Někdy mi to připadá až směšné, čeho jsou úředníci schopni. Ale to asi ani já ani nikdo další nezmění. Určitě je plno lidí, i na úřadech, kteří si uvědomují čím dál víc, že je třeba zeleň chránit. Praha 3 však bohužel těmito úředníky, myslím, moc neoplývá.“  

  • Pustila byste se do podobného úsilí znovu?

„Pokud by mi síla a zdraví dovolily, určitě ano. Myslím, že bojovat proti nespravedlnosti nebo hlouposti či nesmyslnosti je vždy potřeba.“ 

  • Co byste poradila lidem, kteří také chtějí chránit zeleň ve svém okolí?

„Aby se nebáli a aby se snažili udělat pro záchranu zeleně vše, co je v jejich silách. I když to není  jednoduché.“

Víte, že... stromy mohou až o čtvrtinu snížit znečištění městského ovzduší nebezpečným polétavým prachem, který vytváří automobilová doprava? Nejlepší přitom jsou jehličnany - zejména borovice - a stromy s členitými listy.

Internetové stránky občanského sdružení Za evropský Jarov