Rozhovor s Petrou Kolínskou

dříve členkou Centra SOS Praha a nyní zastupitelkou


Pořád čekám, že se firma Metrostav veřejnosti omluví a zaváže se k velkorysé kompenzaci za devastaci části Stromovky,“ říká k jednomu z negativních následků výstavby městského okruhu Petra Kolínská, v současnosti zastupitelka v Praze 6 a zastupitelstvu hlavního města, v Centru SOS Praha vedla projekt Dopravní alternativa pro Prahu.

 

  • V čem je podle Vás hlavní problém výstavby městského okruhu?

“I 20 let po pádu totalitního režimu se potkáváme s jeho následky. Pro někoho možná překvapivě k nim patří i tunel Blanka. Byť jde o stavbu technologicky vyspělou, z dopravního a urbanistického hlediska je to část obstarožního projektu naplánovaného komunistickými technokraty na přelomu 60. a 70. let. V moderních velkoměstech je představa, že se negativa spojená s automobilismem vyřeší tím, že auta strčíme pod zem, dávno překonaná.“  

  • Jakým způsobem se nevládní organizace pokusily stavbu ovlivnit?

“Občanské iniciativy upozorňovaly na negativa spojená s výstavbou Blanky i při projednávání nového územního plánu na konci devadesátých let, v roce 2004 připravily v Senátu pro zástupce Prahy půldenní odborný seminář k tomuto projektu a v roce 2005 proběhlo kvůli Blance na podnět občanů mimořádné zastupitelstvo Prahy 6. Politici však kritické hlasy slyšet nechtěli a projekt se nesnažili ani upravit, natož zastavit.“  

  • Jak vidíte svou roli v této činnosti?

„Minimálně od roku 1999 pracovalo intenzivně přinejmenším 5 lidí na kritice Blanky - na připomínkování územního plánu, přípravě dopravní alternativy etc. a já jsem k tomu přišla teprve v roce 2003. Mojí výhodou bylo, že jsem nebyla unavená a deprimovaná z předchozího boje, ale de facto jsem jen navázala a o kousek posunula to, na čem před tím pracovali lidé jako Karel Čapek, Michaela Valentová, Petr Štěpánek a další.“ 

  • Jak hodnotíte postup odpovědných úřadů?

“Můžu pochopit, že Blanku prosazuje vedení města. Nemůžu však pochopit souhlas volených zástupců Prahy 6, Prahy 7 a 8. Jsou to právě tyto městské části, které ponesou největší díl negativ spojených s provozem tunelů – obrovské mimoúrovňové přivaděče do tunelů, větrací šachty před okny obytných domů, zmizení mnoha zelených ploch...“ 

  • Jakou zkušenost podle Vás stavba městského okruhu přinesla?

“Teprve teď veřejnost vidí obludnost té stavby. Vidí, že heslo „auta pod zem“ s sebou nese nevratné změny okolí jejich domovů. Další nepříjemné poznání přijde, až začnou tunely městského okruhu chrlit desítky tisíc nových aut do stávající uliční sítě. Snad je to pro nás všechny poučení a při nynější přípravě nového územního plánu budeme sebevědoměji říkat politikům, co chceme, aby stálo za naším domem. Nenechme se odradit tím, že to stojí nějaký čas a energii. Investice do připomínkování návrhu územního plánu je investicí do našeho zdraví a životní pohody.“

Chcete vědět více o problematice městského okruhu? Pokračujte sem