• Znečištění těžkými kovy se do vnitřních prostor budov a domácností dostává především s prachem. Ten pochází z ovzduší znečištěného hustou dopravou nebo průmyslovou činností. Ti z nás žijící na rušných ulicích dobře znají každodenní nános prachu na parapetech, ale i nábytku.

Doporučení: Nepodceňujte utírání prachu v domácnosti – prach je nositelem chemického znečištění. Pro úklid domácnosti není potřeba používat antibakteriální ani jiné čistící přípravky, teplá voda pro stěr prachu z nábytku i podlahy bohatě stačí. Nezapomínejte na těžko přístupná místa, na kterých se při průvanů prach víří. Při hlubokém nádechu v domácnosti byste neměli nikdy cítit šimrání prachu v krku.

 • Průmyslovým zdrojem těžkých kovů v ovzduší je chemický (výroba chlóru, pesticidů), elektrotechnický (výroba baterií, zářivek, analytických a medicínských přístrojů) nebo metalurgický průmysl, kovovýroba a spalování organického materiálu a fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovny odpadů, doprava).

Doporučení: Informujte se o možných znečišťovatelích ovzduší v okolí vašeho domova prostřednictvím aplikace Znečišťovatelé pod lupou. Vzrostlé stromy podél dopravních komunikací, na rozhraní průmyslových a obytných zón nebo živé ploty na vašem vlastním pozemku mohou významnou část polétavého prachu zachytit. V případě silného znečištění je ovšem třeba druhy stromů vybírat uváženě a na základě jejich ekologických preferencí.

 • Těžké kovy můžeme do domácnosti zanést také s pracovním oblečením a na botách. Zaprášené a omaštěné montérky dělníků pracujících v kovovýrobách, metalurgickém a chemickém průmyslu, autodílnách nebo manipulujících s odpadem dokáží zaneřádit nejen naši předsíň a koupelnu.

Doporučení: Oddělujte důsledně pracovní od domácího oblečení. Převlékejte se z pracovního oblečení už na pracovišti a pokud je vám to umožněno, ponechávejte si prát pracovní oblečení v zaměstnání.

 • Těžké kovy ovšem nemusí mít původ pouze ve znečištěném venkovním ovzduší. Cigaretový kouř, rozbitý teploměr, stará odlupující se barva ze zdi nebo použití insekticidů v domácnostech může ve svém důsledku vydat za průmyslový zdroj znečištění.

Doporučení: Nepodceňujte rizika cigaretového kouře pro vaše okolí. Kouřením mimo uzavřené prostory domácnosti množství těžkých kovů výrazně snížíte!

Buďte si vědomi rizik spojených s využíváním rtuťových teploměrů a buďte připraveni na náročnou proceduru, kterou posbíráte kuličky rtuti rozběhlé po místnosti.

Staré nástěnné barvy často obsahovaly olovo – buďte si toho vědomi při odstraňování starých nátěrů nebo viditelném odlupování šupin barvy ze zdi. Ochranné pomůcky a postupy zabraňující prášení jsou nezbytnou nutností při odstraňování starých omítek.

Vyhýbejte se chemickým přípravkům na hubení hmyzu. Pokud je k nim nutné přistoupit, zajímejte se vždy o jejich složení.

 • I přes řadu legislativních omezení najdeme těžké kovy v řadě výrobků, kterými si vybavujeme naši domácnost – mohou to být podlahové krytiny z PVC, elektronika, ale i nádobí s potiskem nebo levné hračky.

Doporučení: U hraček nebo nádobí můžeme použít jednoduchou poučku – méně je někdy více. Pokud si u dětských hraček dáme při výběru záležet, vyhneme se měkčenému PVC nebo hračkám bezejmenných výrobců na tržnicích, dokážeme se těžkým kovům vyhnout. S nádobím bez odlupujícího potisku se dá také žít. K PVC už známe také řadu alternativ. Nově zakoupená elektronika by dle evropské legislativy neměla těžké kovy vůbec obsahovat. Pozornost také stojí za to věnovat barvám na malování a zůstat u hobby variant, které na rozdíl od tiskařských nebo uměleckých barev těžké kovy neobsahují. Minimum, které udělá naši domácnost zdravější, je zmiňované utírání prachu a v případě čistého venkovního ovzduší i pravidelné větrání. 

Kuličky rtuti můžete sami snadno sesbírat z rovného a neporézního povrchu. Pokud by se však rozlitá rtuť obtížně odstraňovala (např. po proniknutí do koberce) nebo když by množství rozlité rtuti bylo větší (teploměr obsahuje asi 1 g rtuti, tonometr pak 60–150 g rtuti) než by odpovídalo jednomu rozbitému teploměru, zajistěte kontaminovaný prostor a kontaktujte příslušnou hygienickou stanici. 

POSTUP ÚKLIDU RTUTI

Hladké povrchy:

 • Evakuujte kontaminovanou místnost
 • Sundejte prstýnky a náramky, aby nedošlo při kontaktu se rtutí k amalgamaci.
 • Nasaďte ochranné pomůcky (rukavice, roušku, brýle, v ideálním případě overal).
 • Skleněné střepy posbírejte pomocí papírových utěrek.
 • Opatrně shrňte pomocí plastové karty viditelné kapičky rtuti na jedno místo. Po hladkém povrchu se kapky rtuti pohybují na velkou vzdálenost.
 • Pomocí injekční stříkačky přeneste rtuť do uzavíratelného plastového boxu. Označte jej štítkem s nápisem „rtuť“.
 • K nalezení dalších kapiček použijte kapesní svítilnu. Ve ztemnělé místnosti sviťte rovnoběžně s podlahou. Kapičky rtuti se při dopadu proudu světla lesknou na velkou vzdálenost.
 • Malé kapičky, které nelze shrnout pomocí karty, zachyťte na proužek lepicí pásky. Lepicí pásku se zachycenými kapičkami vložte do plastového sáčku se zipovým uzávěrem. Označte jej nápisem „rtuť“.
 • Posypte místo nehody práškovou sírou nebo zinkem. Prášek při kontaktu se rtutí tvoří černě zbarvené soli, které již nejsou tak toxické a nevypařují se. Prášek z podlahy smeťte a i se vzniklými černými tečkami umístěte do plastového sáčku se zipovým uzávěrem.
 • Veškerý materiál kontaminovaný rtutí (box se rtutí, použité plastové sáčky, rukavice, roušku, overal) vložte do pytle na odpadky a označte jej jako nebezpečný odpad obsahující rtuť.
 • Pytel odevzdejte osobě zodpovědné za nebezpečný odpad.
 • Místo nehody větrejte minimálně 24 hodin.

Nerovné povrchy – koberce:

Postup je velmi obdobný, navíc je však třeba zasažený kus koberce vyříznout nebo vyměnit celý koberec. Kontaminovaný koberec je pak třeba vložit do plastového pytle a označit jako nebezpečný odpad s obsahem rtuti. V žádném případě uniklou rtuť nevysávejte! V případě kontaminace vysavače se z něj obratem stává mobilní jednotka generující toxické páry rtuti při každém dalším spuštění. Rtuť nikdy nezametejte! Smetákem se rtuť rozdrobí na mikrokapičky, které se velmi rychle vypaří do interiéru a kontaminují jej.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Toto je seznam věcí, které budete potřebovat pro úklid rtuti z rozbitého teploměru. Je to seznam věcí, které mívají v nemocnici pro případ úniku rtuti. Ne vše asi budete mít doma, ale pokuste maximálně dodržet navržený postup, abyste v budoucnu nemuseli dále řešit možné výpary rtuti ze znečištěného domácího vybavení.

 • Sáčky se zipovým uzávěrem 2 ks
 • Pytle na odpadky z pevného plastu 1–2 ks
 • Plastová krabička s těsnícím uzávěrem (filmovka)
 • Gumové rukavice, rouška, brýle
 • Papírové utěrky
 • Plastová karta (typu kreditní)
 • Stříkačka (bez jehly)
 • Rouška
 • Lepicí páska
 • Kapesní zdroj světla
 • (Práškový zinek nebo síra)

Proč nahrazovat rtuťové(Hg) tonometry?

 • Při nehodách, kdy dojde ve zdravotnickém prostředí k rozbití  tonometru(Hg), může dojít k vylití celého, či části obsahu rtuti (60 – 150ml)
 • Princip tonometru(Hg), jak ho známe dnes, poprvé použil v praxi Nicola Korotkoff v roce 1905. Od té doby se stavba tonometru výrazně nezměnila. Některé tonometry(Hg), které se dnes  používají, mohou být již dosti letité. Trubice se rtutí nemusí dobře těsnit a rtuť se může z měřící soustavy odpařovat.
 • Evropská legislativa se po zákazu prodeje rtuťových teploměrů pomalu, ale jistě blíží k vydání zákazu používání rtuťových tlakoměrů

V nemocnicích a větších zdravotních zařízeních může k rychlejšímu a systematickému přechodu na alternativy bez rtuti pomoci zavedení systému environmentálního řízení nemocnice EMAS. Zavedení environmentálního řízení EMAS pochopitelně celkově zmenší negativní vliv zdravotnického zařízení na životní prostředí.

 

Proč je rtuť v nemocnici nebezpečná?

Při vylití, či unikání elementární rtuti z měřící techniky dochází díky fyzikálním vlastnostem rtuti k jejímu odpařování. Páry rtuti ve vzduchu jsou velmi toxické. Jejich toxicita se zvyšuje s jejich zvyšující se koncentrací a délkou expozice člověka. Rtuť může i v nízkých koncentracích narušovat normální vývoj dítěte.  Ohrožen je také zdravotnický personál, který je eventuální zátěži vystaven dlouhodobě.

Doufáme, že při vybírání alternativ stávajícím tlakoměrům(Hg) by mohla pomoci následující databáze alternativ. Tu je také možné si stáhnout bez obrázku v tabulkovém editoru.

xlsdatabaze_alterantiv_tonometru.xls

Výrobce Název Typ Měření Měřící metoda Atestace
Boso - TM-2430 PC 2 Boso

TM-2430 PC 2

automat, 24 hodin nadloktí oscilo -
boso-carat professional PC Boso

Carat professional PC

automat nadloktí oscilo -
boso-solid Boso Solid manual, aneroid nadloktí auskult -
boso Mercurius E Boso Mercurius E manual, elektronik nadloktí auskult -
boso-classic Boso Classic manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-classico Boso Classico manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-manuell Boso Manuell manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-roid I Boso Roid I manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-roid II Boso Roid II manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-varius Boso Varius manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-clinicus I Boso Clinicus I manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-clinicus II Boso Clinicus II manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-profitest Boso Profitest manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-nova 2 Boso Nova 2 manual, aneroid nadloktí auskult -
boso-minimus Boso Minimus manual, aenroid nadloktí auskult -
boso-TM-2430 PC 2 Boso Recka manual, aneroid nadloktí auskult -
thumb_48 Boso Oscillophon manual, aneroid nadloktí auskult -
49 Boso Medicus uno automat nadloktí oscilo GHS
50 Boso Medicus control

automat

nadloktí oscilo GHS
boso-medicus family Boso Medicus family automat nadloktí oscilo GHS
52 Boso Medicus prestige automat nadloktí oscilo GHS
53 Boso Medicus automat nadloktí oscilo -
54 Boso Medilife S automat nadloktí oscilo GHS
55 Boso Medistar S automat zápěstí oscilo GHS
56 Boso Mediscus smart polo-automt nadloktí oscilo GHS
57 Boso Medicus PC 2 automat nadloktí oscilo -
58 Boso Medilife PC 3 automat zápěstí oscilo -
59 Boso Privat automatic automat nadloktí oscilo -
60 Boso Classic privat automat nadloktí auskult -
61 Boso Med I manual, aneroid nadloktí auskult -
62 Boso Varius privat manual, aneroid nadloktí auskult -
63 Boso BS 90 manual, aneroid nadloktí auskult -
64 Boso Egotest manual, aneroid nadloktí auskult -
01 Omron R7 automat zápěstí oscilo ESH
02 Omron R6 automat zápěstí oscilo ESH
03 Omron R2 automat zápěstí oscilo ESH
04 Omron i-Q132 SpotArm automat nadloktí oscilo ESH
05 Omron M3 automat nadloktí oscilo ESH
06 Omron MIT Elite Plus automat nadloktí oscilo ESH
07 Omron R3 automat zápěstí oscilo ESH
08 Omron

i-Q142 SpotArm

automat nadloktí oscilo ESH
09 Omron M6 Comfort automat nadloktí oscilo ESH
10 Omron R3-I Plus automat nadloktí oscilo ESH
11 Omron M10-IT automat nadloktí oscilo ESH
12 Omron i-C10 automat nadloktí oscilo ESH
13 Omron RX3 Plus automat zápěstí oscilo ESH
15 Omron 705IT automat nadloktí oscilo ESH
16 Omron M1 Compact polo-automat nadloktí oscilo ESH
17 Omron M1 polo-automat nadlkotí oscilo ESH
18 Omron M2 automat nadloktí oscilo ESH
19 Omron 705CP-II automat nadloktí oscilo ESH
20 Omron M1 Plus polo-automat nadloktí oscilo ESH
21 Omron M6 Comfort automat nadloktí oscilo ESH
22 Omron HEM-SOLAR polo-automat nadloktí oscilo ESH
24 Omron M7 automat nadloktí oscilo ESH
25 Omron M4 Intellisens automat nadloktí oscilo ESH
26 Omron MX3 Plus automat nadoktí oscilo ESH
27 Omron MIT Elite automat nadloktí oscilo ESH
omron 907 Omron 907 automat nadloktí oscilo ESH
65 Microlife WatchBP Home automat nadloktí oscilo ESH
66 Microlife

WatchBP Office

automat

nadloktí

oscilo ESH
67 Microlife

WatchBP O3

automat

nadloktí

oscilo ESH
68 Microlife

BP A200 Afib

automat

nadloktí

oscilo BHS
69 Microlife

BP A200

automat

nadloktí

oscilo BHS
70 Microlife

BP A100 Plus

automat

nadloktí

oscilo ESH,BHS,GHS
71 Microlife BP 100

automat

nadloktí oscilo ESH,BHS
72 Microlife

BP 3AC1-1 PC

automat nadloktí oscilo ESH,BHS
73 Microlife

BP A130

automat nadloktí oscilo BHS
74 Microlife

BP 3BT0-A(2)

automat nadloktí oscilo BHS
75 Microlife

BP 3AG1

automat nadloktí oscilo BHS
76 Microlife

BP 3BTO-AP

automat nadloktí oscilo BHS
77 Microlife

BP A90

automat nadloktí oscilo BHS
78 Microlife

BP RM 100

automat nadloktí oscilo BHS
79 Microlife

BP A80

polo-automat nadloktí oscilo ESH
80 Microlife

BP A50

polo-automat nadloktí oscilo ESH
81 Microlife

BP 3AS1-2

polo-automat nadloktí oscilo -
82 Microlife

BP W100

automat zápěstí oscilo BHS, ESH,GHS
83 Microlife

BP 3BU1-4

automat zépěstí oscilo BHS
84 Microlife

BP 3BU1-3

automat zápěstí oscilo BHS
85 Microlife

BP 3AX1

automat zápěstí oscilo ESH
86 Microlife

AG1-10

maual, aneroid nadloktí auskult -
87 Microlife

AG1-20

manual, aneroid nadloktí auskult -
88 Microlife

AG1-30

manual, aneroid nadloktí auskult -
89 Microlife

AG1-40

maneula, aneorid nadloktí auskult -
113 Microlife

BP W150 IMT

 automat  zápěstí  oscilo  BHS
114 Microlife

BP W90

 automat  zápěstí  oscilo  BHS
 UA-782 A&D

UA-782

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-621 A&D

UA-621

 automat  nadloktí  oscilo  -
 UA-510 A&D

UA-510

 automat předloktí  oscilo  -
 UA-85X Series A&D

UA-85X Series

 automat  nadloktí  oscilo  ESH
 UA-787Plus A&D

UA-787Plus

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-787 A&D

UA-787

 automat  nadloktí  oscilo  ESH
 UA-774 A&D

UA-774

 automat  nadloktí  oscilo  ESH
 UA-767 Plus A&D

UA-767 Plus

 automat  nadloktí  oscilo  ESH
 UA-705 A&D

UA-705

 polo-automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-704 A&D

UA-704

 polo-automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-767 A&D

UA-767

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-767Voice A&D

UA-767Voice

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UB-511 A&D

UB-511

 automat  předloktí  oscilo  -
 UB-512 A&D

UB-512

 automat  předloktí  oscilo  -
 UB-328 A&D

UB-328

 automat  předloktí  oscilo  -
 UM-101 A&D

UM-101

manual nadloktí auskult  -
 TM-2564G / GP Series A&D

TM-2564G / GP Series

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-789XL A&D

UA-789XL

 automat  nadloktí  oscilo  -
 TM-2430 A&D

TM-2430

 automat, 24h  nadloktí  oscilo  BHS
 TM-2655 Series A&D

TM-2655 Series

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-767PBT-C A&D

UA-767PBT-C

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-767PBT A&D

UA-767PBT

 automat  nadloktí  oscilo  BHS
 UA-767PC A&D

UA-767PC

 automat  nadloktí  oscilo  BHS

ESH - Europen Society of Hypertension

BHS - British Hypertension Society

GHS -Quality Seal of German Hypertension Society

V říčních i mořských rybách nacházíme stále častěji zvýšené koncentrace toxické rtuti.
Proč je tomu tak a lze s tím něco dělat? Na to vám odpoví malá hra a informace na této stránce.

Zvýšenými koncentracemi rtuti jsou ohroženi především živočichové ve vyšších stupních potravního řetězce včetně člověka,
u kterého rtuť ovlivňuje např. činnost nervové soustavy. Rtuť do potravního řetězce vstupuje snadněji právě ve vodním prostředí.

Rozbory ryb, které jsme nechali provést v letech 2008 a 2012, prokázaly, že i české ryby jsou rtutí zasaženy.
Rtuť do životního prostředí uniká z provozů, kde se rtuť využívá nebo uvolňuje. Těmi mohou být chemičky, uhelné elektrárny,
zlaté doly či skládky. V ČR je jedním z největších znečišťovatelů prostředí rtutí Spolana Neratovice.

Dalším únikům rtuti do životního prostředí má zabránit připravovaná mezinárodní úmluva o rtuti.
Dosavadní výsledky jednání o úmluvě však příliš uspokojivé nejsou. Zástupci jednotlivých zemí nejsou schopni sjednotit své postoje a návrh úmluvy tak vykazuje vážné nedostatky.

© Arnika 2012; Design hry: Ivan Kuckir

Chci darovat Arnice a podpořit kampaň Budoucnost bez jedů

nebo
,- Kč
darujme
Související zprávy:

mercury-acumulationZdroj: Clean the rain, clean the lakes: National wildlife federation,2000

rtut

Rtuť - globální znečištění, lokální zdroje

Rtuť se jako jedna z nejdůležitějších škodlivin významně podílí na kontaminaci životního prostředí. Je to jedna z nejtoxičtějších látek zejména proto, že poškozuje zdravý vývoj mozku u dětí. Rtuť se v přírodě nerozkládá a hromadí se v potravním řetězci. Do těla ji dostáváme hlavně konzumací ryb.

Vzhledem k narůstajícím koncentracím rtuti v životním prostředí a globální kontaminaci vstoupila v platnost v roce 2017 tzv. Minamatská úmluva, jejímž cílem výrazně omezit úniky rtuti do životního prostředí.

Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro výuku žáků středních škol.

Banner-stika

Sledujte nás: