Rtuť v rybách - setrvalý problém

mercuryfreelogo 150gJakmile se rtuť uvolní do prostředí, začne její přeměna s pomocí bakterií na organickou formu, např. methylrtuť, zejména ve vodním prostředí. Rtuť se kumuluje v tělech živočichů. Pak se přenáší dále potravním řetězcem. S vyšším stupněm potravního řetězce se můžeme setkat s vyššími koncentracemi rtuti. To platí zvláště u ryb.
Proto nechaly nevládní organizace sdružené v mezinárodní síti Zero Mercury Working Group v roce 2008 analyzovat vzorky dravých (převážně mořských) ryb na přítomnost rtuti. Studie  ukázala, že působení methylrtuti přijímané také z rybího masa a z mořských živočichů živících se rybami jsou pro lidské zdraví významné. Na setrvalost problému s přítomností rtuti v rybách také v České republice poukazují výsledky rozborů ryb, jež zadala Arnika v roce 2008 a 2012 (viz níže).

V roce 2008 jsme nechali souběžně s celosvětově prováděnou studií zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve 33 vzorcích volně žijících ryb odchycených ve 4 různých řekách a jedné pískovně a pro srovnání ve 4 vzorcích ryb z prodejní sítě odlovených v třeboňských rybnících. Výsledky ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší  koncentrace rtuti nacházejí v rybách z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg. Ovšem zvýšené hodnoty rtuti byly i ve vzorcích z Odry v Ostravě, kde lze zvýšený obsah rtuti zdůvodnit kumulací průmyslových zdrojů, především hutí, koksáren a energetických provozů. Podle výsledků výzkumu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2007 patří k lokalitám s vysokým obsahem rtuti v rybách ještě nádrž Skalka na řece Ohři.

V roce 2012 provedla mezinárodní síť nevládních organizaci IPEN ve splupráci s americkým vědeckým institutem BRI výzkum kontaminace ryb a lidských vlasů rtutí v 29 zemích světa. Arnika z pozice sekretariátu pracovní skupiny IPEN pro těžké kovy tento celosvětový výzkum koordinovala a zajišťovala odběr vzorků v České republice. Analýzy ukázaly, že ve v jednom ze dvou vzorků karasa obecného a ve dvou ze čtrnácti vzorků cejna velkého odebraných v ČR v roce 2012 byla překročena nejvyšší povolená koncentrace rtuti v rybách v Evropské unii (ta je jedlik-arnoldZahrajte si hru. Zachraňte rybku před rtutí.stanovena na 0,5 mg/kg). Několik dalších vzorků vykazovalo hodnoty pohybující se těsně pod hranicí hygienického limitu. Všechny ryby obsahující nadlimitní množství rtuti byly opět chyceny v blízkosti Spolany Neratovice, kde je tento toxický těžký kov doposud využíván k výrobě chloru.

Dalším únikům rtuti do životního prostředí má zabránit připravovaná mezinárodní úmluva o rtuti. Dosavadní výsledky jednání o úmluvě však příliš uspokojivé nejsou. Zástupci jednotlivých zemí nejsou schopni sjednotit své postoje a návrh úmluvy tak vykazuje vážné nedostatky.

Zde je možno nalézt celou zprávu z výzkumu provedeného v roce 2012:

pdfChlorové chemičky: Neratovice, Ústí nad Labem a další ohniska znečištění rtutí v ČR.

pdfIPEN-BRI GLOBAL MERCURY REPORT (English)

Výsledky rozborů z roku 2012

Analýzy provedl Biodiversity Research Institute (Gorham, Maine - USA)

Druh ryby Místo Řeka Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)
Cejn velký Obříství Labe  1,58
Cejn velký Obříství Labe  0,76
Karas obecný Obříství Labe  0,50
Cejn velký Obříství Labe  0,48
Cejn velký Obříství Labe  0,43
Cejn velký Valtířov Labe  0,40
Cejn velký Obříství Labe  0,38
Cejn velký Obříství Labe  0,37
Cejn velký Děčín Labe  0,30
Cejn velký Obříství Labe  0,30
Cejn velký Obříství Labe  0,28
Cejn velký Valtířov Labe  0,25
Cejn velký Děčín Labe  0,23
Cejn velký Děčín Labe  0,23
Cejn velký Valtířov Labe  0,19
Karas obecný Děčín Labe  0,18

 

Výsledky rozborů z roku 2008

Tabulka: Do studie jsme přispěli informacemi z České republiky a v české prodejní síti jsme opatřili čtyři vzorky ryb dle zadání mezinárodního týmu. Konkrétně se jednalo o dva vzorky zmrazeného žraloka (země původu Panama) a dva vzorky zmrazené štiky (země původu Maďarsko). Pro štiku i žraloka se v EU uplatňuje měkčí limit pro obsah rtuti (1,0 mg rtuti/kg čerstvé váhy), než je tomu u říčních ryb, jejichž analýzy zadala Arnika. Výsledky rozborů, jak jsou uvedené v citované studii, shrnuje následující tabulka:

Druh ryby Země původu Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)
Žralok Panama 0,380
Žralok Panama 0,460
Štika Maďarsko 0,520
Štika Maďarsko 0,360


Tabulka shrnuje výsledky analýz 37 vzorků ryb z českých řek a vodních ploch na přítomnost rtuti. Analýzy provedla Vysoká škola chemicko-technologická.

Druh ryby Místo Řeka Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)
Cejn velký Ústí nad Labem Bílina 0,210
Cejn velký Ústí nad Labem Bílina 0,220
Cejn velký Ústí nad Labem Bílina 0,130
Cejn velký Ústí nad Labem Bílina 0,180
Cejn velký Ústí nad Labem Bílina 0,078
Cejn velký Děčín Labe 0,150
Cejn velký Děčín Labe 0,034
Cejn velký Děčín Labe 0,210
Plotice obecná Děčín Labe 0,076
Plotice obecná Děčín Labe 0,170
Okoun říční Děčín Labe 0,270
Plotice obecná Děčín Labe 0,120
Cejn velký Obříství Labe 0,280
Cejn velký Obříství Labe 0,550
Cejn velký Obříství Labe 0,270
Cejn velký Obříství Labe 0,730
Cejn velký Obříství Labe 0,470
Cejn velký Mlékojedy pískovna u Labe 0,140
Plotice obecná Ústí nad Labem Labe 0,120
Hrouzek obecný Ústí nad Labem Labe 0,270
Plotice obecná Ústí nad Labem Labe 0,210
Plotice obecná Ústí nad Labem Labe 0,110
Jelec jesen Ústí nad Labem Labe 0,290
Jelec jesen Ústí nad Labem Labe 0,220
Cejn velký Ústí nad Labem Labe 0,230
Karas obecný Ostrava Odra 0,200
Karas obecný Ostrava Odra 0,090
Cejn velký Ostrava Odra 0,330
Cejn velký Ostrava Odra 0,490
Plotice obecná Ostrava Odra 0,160
Pstruh obecný Paskov Ostravice 0,170
Jelec tloušť Paskov Ostravice 0,140
Jelec tloušť * Paskov Ostravice 0,065
Pstruh duhový prodejní síť (rybníky Třeboňsko) Rybníky Třeboňsko 0,045
Karas obecný prodejní síť (rybníky Třeboňsko) Rybníky Třeboňsko 0,110
Pstruh duhový prodejní síť (rybníky Třeboňsko) Rybníky Třeboňsko 0,390
Kapr obecný prodejní síť (rybníky Třeboňsko) Rybníky Třeboňsko 0,030
Související zprávy: