Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy a volá po globální úmluvě

10.2.2009 - NAIROBI/BRUSEL/PRAHA | Tiskové zprávy
Mezinárodní pracovní skupina Zero Mercury (Zero Mercury Working Group - ZMWG) dnes zveřejnila novou studii upozorňující na přítomnost rtuti v rybách. Studii připravila síť nevládních organizací v souvislosti s blížícím se jednáním zástupců světových vlád, kteří budou příští týden v Nairobi diskutovat možnost přípravy nové úmluvy o rtuti.  Na podkladech pro studii se podílelo také sdružení Arnika.  Studie  ukazuje, že působení methylrtuti přijímané také z rybího masa a z mořských živočichů živících se rybami jsou pro lidské zdraví významné a vyžaduje účinnou odpověď vlád a OSN. Na setrvalost problému s přítomností rtuti v rybách také v České republice nepoukazují ani tak výsledky rozborů ryb z prodejní sítě publikované ve studii, ale nové analýzy publikované dnes Arnikou v souvislosti se studií.

Arnika nechala souběžně s celosvětově prováděnou studií zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve 33 vzorcích volně žijících ryb odchycených ve 4 různých řekách a jedné pískovně a pro srovnání ve 4 vzorcích ryb z prodejní sítě odlovených v třeboňských rybnících (2). „Výsledky ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší  koncentrace rtuti nacházejí v rybách z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg. Ovšem zvýšené hodnoty rtuti byly i ve vzorcích z Odry v Ostravě, kde lze zvýšený obsah rtuti zdůvodnit kumulací průmyslových zdrojů, především hutí, koksáren a energetických provozů,“ shrnul výsledky průzkumu Arniky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů. Podle výsledky výzkumu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2007 patří k lokalitám s vysokým obsahem rtuti v rybách ještě nádrž Skalka na řece Ohři (3). „Jmenovaný výzkum potvrdil, že právě přítomnost rtuti v rybách z českých řek a vodních nádrží zůstává problémem,“ dodal Petrlík.

„Kontaminace ryb rtutí vyvolává obavy v globálním měřítku. Naše studie ukazuje, že široce akceptovaný limit pro příjem methylrtuti je překračován v každé ze sledovaných oblastí světa,“ řekl Michael Bender, spoluautor zprávy „Mercury in Fish: An Urgent Global Health Concern“ a člen Zero Merkury Working Group. Podle zprávy  je riziko největší pro populace, jejichž konzumace ryb na osobu je vysoká, a v oblastech, kde se v důsledku znečištění zvýšil průměrný obsah rtuti v tělech ryb. Ale rizika spojená s methylrtutí v jídle existují i tam, kde jsou konzumace ryb na osobu i průměrné hodnoty rtuti v tělech ryb poměrně nízké. V kulturách, kde jsou mořští savci tradiční součástí jídelníčku, se může rtuť v tělech těchto živočichů podstatně podílet na celkové expozici vlivu rtuti z jídla.

„Dnes zveřejněná studie i námi zadané analýzy jen potvrzují nutnost něco udělat se zdroji úniků rtuti do životního prostředí. Doufáme proto, že se zástupci jednotlivých vlád příští týden v Nairobi shodnou na potřebě nové mezinárodní úmluvy o rtuti,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková. Česká republika jako předsednická země Evropské unie může k takové dohodě významně přispět. Právě v Nairobi se na příkladu chystané úmluvy o rtuti ukáže schopnost našich vyjednavačů na poli životního prostředí. Arnika se bude snažit k vyjednání nové úmluvy přispět také prostřednictvím svého zástupce na této schůzce. „Právě dnes nevládními organizacemi vydaná studie je jedním z příspěvků k chystanému jednání,“ uzavřel Petrlík.

Poznámky a další informace:

(1) Do studie jsme přispěli informacemi z České republiky a v české prodejní síti jsme opatřili čtyři vzorky ryb dle zadání mezinárodního týmu. Konkrétně se jednalo o dva vzorky zmrazeného žraloka (země původu Panama) a dva vzorky zmrazené štiky (země původu Maďarsko). Pro štiku i žraloka se v EU uplatňuje měkčí limit pro obsah rtuti (1,0 mg rtuti/kg čerstvé váhy), než je tomu u říčních ryb, jejichž analýzy zadala Arnika. Výsledky rozborů, jak jsou uvedené v citované studii, shrnuje následující tabulka: 

Druh ryby

Země původu

 Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)

Žralok

Panama

0,380

Žralok

Panama

0,460

Štika

Maďarsko

0,520

Štika

Maďarsko

0,360

 

(2) Graf a tabulka shrnují výsledky analýz 37 vzorků ryb z českých řek a vodních ploch na přítomnost rtuti. Analýzy provedla Vysoká škola chemicko-technologická. 

Graf shrnující výsledky analýz 37 vzorků ryb zadaných Arnikou v roce 2008

Druh ryby

Místo

Řeka

 Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)

Cejn velký

Ústí nad Labem

Bílina

0,210

Cejn velký

Ústí nad Labem

Bílina

0,220

Cejn velký

Ústí nad Labem

Bílina

0,130

Cejn velký

Ústí nad Labem

Bílina

0,180

Cejn velký

Ústí nad Labem

Bílina

0,078

Cejn velký

Děčín

Labe

0,150

Cejn velký

Děčín

Labe

0,034

Cejn velký

Děčín

Labe

0,210

Plotice obecná

Děčín

Labe

0,076

Plotice obecná

Děčín

Labe

0,170

Okoun říční

Děčín

Labe

0,270

Plotice obecná

Děčín

Labe

0,120

Cejn velký

Obříství

Labe

0,280

Cejn velký

Obříství

Labe

0,550

Cejn velký

Obříství

Labe

0,270

Cejn velký

Obříství

Labe

0,730

Cejn velký

Obříství

Labe

0,470

Cejn velký

Mlékojedy

pískovna u Labe

0,140

Plotice obecná

Ústí nad Labem

Labe

0,120

Hrouzek obecný

Ústí nad Labem

Labe

0,270

Plotice obecná

Ústí nad Labem

Labe

0,210

Plotice obecná

Ústí nad Labem

Labe

0,110

Jelec jesen

Ústí nad Labem

Labe

0,290

Jelec jesen

Ústí nad Labem

Labe

0,220

Cejn velký

Ústí nad Labem

Labe

0,230

Karas obecný

Ostrava

Odra

0,200

Karas obecný

Ostrava

Odra

0,090

Cejn velký

Ostrava

Odra

0,330

Cejn velký

Ostrava

Odra

0,490

Plotice obecná

Ostrava

Odra

0,160

Pstruh obecný

Paskov

Ostravice

0,170

Jelec tloušť

Paskov

Ostravice

0,140

Jelec tloušť *

Paskov

Ostravice

0,065

Pstruh duhový

prodejní síť (rybníky Třeboňsko)

Rybníky Třeboňsko

0,045

Karas obecný

prodejní síť (rybníky Třeboňsko)

Rybníky Třeboňsko

0,110

Pstruh duhový

prodejní síť (rybníky Třeboňsko)

Rybníky Třeboňsko

0,390

Kapr obecný

prodejní síť (rybníky Třeboňsko)

Rybníky Třeboňsko

0,030

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu