Rtuť ze zubních ordinací plave v moři

1.12.2005 - PRAHA | Novinky
Jak uvedly deníky BOhemia (29.11.2005), na světě se každý rok vyrobí nebo uvolňují tisíce tun rtuti. Dostává se až do oceánů a její stopy vědci našli i v mořských plodech, které jinak odborníci na výživu doporučují jako zdravé jídlo. Evropská unie proto připravuje strategii, jak se jedovaté látky postupně zbavovat.
Jak uvedly deníky BOhemia (29.11.2005), na světě se každý rok vyrobí nebo uvolňují tisíce tun rtuti. Dostává se až do oceánů a její stopy vědci našli i v mořských plodech, které jinak odborníci na výživu doporučují jako zdravé jídlo. Evropská unie proto připravuje strategii, jak se jedovaté látky postupně zbavovat. Evropská unie se rozhodla vyrazit do boje se rtutí. Připravuje proto strategii, jak s touto nebezpečnou látkou naložit. Podle evropských norem už například několik let pracují zubní ordinace, ze kterých se tak rtuť v Česku již do odpadních vod téměř nedostává. Zdrojem rtuti jsou ale některé chemické fabriky. Rtuť je přitom jedovatá a hromadí se hlavně ve vodách. Ve vysokých dávkách může člověka i zabít, nízké dávky vážně poškozují nervový i srdečně-cévní systém a imunitu. "Poslední výzkumy v mořích prokázaly, že rtuť obsahují i mořští živočichové. Zdrojem látky jsou zastaralé chemické provozy, kde se vyrábí chlor, nebo například zubní ordinace. Ohroženi rtutí jsou hlavně obyvatelé přímořských oblastí, kteří se živí rybami a mořskými plody,"říká člen meziresortní komise pro chemickou bezpečnost Miroslav Šuta. V přírodě se kovová rtuť přeměňuje na ještě toxičtější methylrtuť, která snadno proniká placentou i mozkem. Unie proto plánuje postupné vyřazení zastaralé technologie výroby chloru amalgámovou elektrolýzou solanky. Tak se totiž ročně uvolňuje asi 12 až 15 tisíc tun přebytečné rtuti. V Česku podle Šuty vznikají stovky tun rtuti v amalgamových elektrolýzách neratovické Spolany a Spolchemie. "Dalšími stovkami tun rtuti jsou bohužel kontaminovány zeminy v areálech obou chemiček," vdodává toxikolog. Rtuť obsahují i amalgamové plomby. "Rtuť je v nich ale vázaná na jiný kov, na stříbro, a v takovém případě se neuvolňuje. Amalgamové plomby jsou bezpečné," ujišťuje stomatolog Jan Černý z České stomatologické společnosti. "Látka se však ze zubní výplně uvolňuje například při vrtání a nebezpečná je právě ve formě výparů. Podle evropských norem mají ale zubní ordinace v Česku již několik let vybavené zubní soupravy tak, že se rtuť zachycuje, když si pacient vyplachuje ústa, ve zvláštním zásobníku. Rtuť se tak do odpadních vod nedostává," vysvětlil Černý. Celosvětově se ročně vyrobí tři tisíce tun rtuti ročně, z toho 15 "starých"členských zemí EU spotřebovává asi jednu desetinu. Většina spotřeby v globálním měřítku připadá na těžbu zlata, průmyslovou výrobu chloru a baterií. Unie plánuje zákaz vývozu rtuti ze zemí EU od roku 2011 a chce podpořit ukončení výroby rtuti i uvádění jejích přebytků znovu na trh. Největší producenti rtuti v ČR (Komemtář Arniky - významní producenti emisí rtuti v ČR):Spolchemie Ústí nad Labem , Mittal Steel Ostrava , Chemopetrol Litvínov , Spolana Neratovice, Českomoravské doly, Vysoké pece Ostrava MARIE VAŠÍČKOVÁ

Banner-stika

Sledujte nás: