Вплив забруднення на здоров’я населення та навколишнє середовище в п’яти промислових містах України

Дані дослідження проведено в рамках співпраці громадських організацій «Арніка» (Чеська Республіка), «Центр екологічних ініціатив «Екодія» (Україна), Хіміко-технологічного інституту в Празі (VSCHT) (Чеська Республіка) та ініціативи «Досить труїти Україну: коаліція «За чисте повітря» (Україна).

Висновки

1) У річкових відкладах виявлено підвищений вміст важких металів. Найбільш поширеними з них є кадмій і цинк. Концентрація важких металів у кількох зразках осаду перевищує низку нормативів екологічної безпеки: чеські нормативи забруднення донних відкладів для використання на сільськогосподарських угіддях, в деяких випадках українські нормативи ГДК важких металів в  осадах стічних вод, що можуть використовуватись як органічні добрива та нормативи забруднення для непромислових районів за розрахунками Агентства з охорони навколишнього середовища США . Найбільш забруднені відклади виявлено у Харкові та Запоріжжі.

2) В кількох пробах піску з Дніпра та Маріуполя вміст цинку та свинцю не відповідає чеським гігієнічним стандартам якості піску на дитячих майданчиках.

3) В усіх досліджуваних містах спостерігається масштабне забруднення нафтовими вуглеводнями. Найвищий рівень забруднення було виявлено у Харкові та Запоріжжі.

4) В одному зразку відкладів з Харкова та в чотирьох пробах піску з дитячих майданчиків в Дніпрі знайдено залишки ДДТ.

5) Аналіз ризиків показав, що найбільшу загрозу становить забруднення миш’яком, і в другу чергу кадмієм. Вміст миш’яку в ряді відкладів свідчить про те, що в довгостроковій перспективі він може спричинити несприятливі канцерогенні ефекти. В деяких пробах відкладів забруднених кадмієм перевищено індекс небезпеки. Це вказує на потенційні несприятливі наслідки для здоров’я. Ступінь ризику залежить від цільового використання забрудненої ділянки.

6) У яйцях птиці вільно-вигульного утримання відібраних в Харкові, Маріуполі та Кривому Розі виявлено значне забруднення діоксинами та діоксиноподібними ПХД. Забруднення стійкими органічними забруднювачами імовірно присутнє і в інших видах харчових продуктів з підсобних господарств. Найбільше занепокоєння викликає ситуація у Кривому Розі.


Повна версія звітів доступна за адресою:

Промислова Україна: Вплив забруднення на мешканців та навколишнє середовище в п'яти промислових містах

Яйця птиці вільно-вигульного утримання як індикатор забруднення довкілля на сході Україні

 
  • Авторы: Вацлав Мах, Марек Шир, Йіндржих Петрлик, Максим Сорока
  • Количество страниц: 4
  • Язык: Українська мова
  • Дата публикации: 2019

международная деятельность